S_regieorgaan_NRPO-SIA_shutterstock_171607.jpg

Taskforce for Applied Research SIA

In applied research, universities of applied sciences and public and private sector organisations work closely together aimed at improving professional practice and higher professional education. This enables the applied research performed by universities of applied sciences to make an important contribution to resolving social and economic issues. The Taskforce for Applied Research SIA is committed to promoting more and even better applied research by universities of applied sciences.

The Taskforce for Applied Research is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and is financed by the Ministry of Education, Culture and Science.

 • Funding for applied research

  Regieorgaan SIA stimuleert de professionalisering, kwaliteitsversterking en zelforganisatie van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen we met behulp van verschillende financieringsinstrumenten. Bijvoorbeeld voor het concreet uitvoeren van onderzoek, maar ook voor het vormen van netwerken en platforms. Onze subsidies spelen in op de ontwikkelingsfase en oriëntatie van hogescholen, onderzoeksgroepen en lectoren.

  Overzicht financieringsinstrumente (website Regieorgaan SIA) 

 • Networking organisation

  Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Wij hebben de ambitie hogescholen en deze vraagstukken beter met elkaar te verbinden. Als netwerkorganisatie verbinden we mensen, organisaties en beleid. Op landelijk en regionaal niveau.

  As a networking organisation, we work closely together with the Netherlands Association of Universities of Applied Sciences, the Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW), SME Netherlands, the Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO) and the Chamber of Commerce.

 • Programmes

  Zo stimuleren we onder meer de deelname van hogescholen in de Nationale Wetenschapsagenda en het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Ook ontwikkelen we eigen programma’s die de strategische samenwerking van hogescholen met hun regionale en nationale partners faciliteren en ondersteunen.

  Direct naar

  Nationale Wetenschapsagenda Missiegedreven calls (2020-2023)

 • Doorwerking

  Hogescholen doen onderzoek samen met de beroepspraktijk. Zo komen kennis en resultaten van onderzoek weer terug in diezelfde praktijk. Via onderzoeksgroepen, lectoren en docenten stroomt de kennis door naar het onderwijs van de hogescholen, via samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksorganisaties ook naar het wetenschapssysteem. Dit noemen we doorwerking. Regieorgaan SIA stimuleert deze doorwerking om zo de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten.

 • Strong position for applied research

  Regieorgaan SIA is ervan overtuigd dat het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder uitgroeit tot een eigenstandige en hoogwaardige vorm van onderzoek. Onderzoek dat een sterk maatschappelijk draagvlak heeft en een duidelijk eigen positie in het kennisbestel inneemt. Onze activiteiten dragen hieraan bij.

 • Four strategic lines

  Vanuit vier strategische lijnen faciliteren we hogescholen en lectoren om de ruimte voor het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen en te versterken. De vier strategische lijnen zijn:

  1. Perspectief bieden voor onderzoekers in het hbo
  2. Stimuleren van hoogwaardig onderzoek met doorwerking in onderwijs en praktijk
  3. Versterken van de positie van praktijkgericht onderzoek in de samenleving door zwaartepuntvorming, verbonden met de kennisketen
  4. Vernieuwen van het stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie

Evaluation Taskforce for Applied Research SIA

In opdracht van NWO wordt Regieorgaan SIA tijdens de convenantperiode een aantal keer geëvalueerd: in 2017, 2020 en 2022. De evaluatie gebeurt door een externe onafhankelijke commissie. De commissie toetst de koers van Regieorgaan SIA.

Evaluation  2017 - Zonder wrijving geen glans (only in Dutch)

cover-evaluatie-regieorgaan-sia.jpg
Cover evaluatie Regieorgaan SIA (2017)

Contact

 • Taskforce for Applied Research SIA
 • Winthontlaan 2, Utrecht
 • tel: +31 30 600 13 80