Veni 2006

Only in Dutch
 • 2016 ronde 1

  Zwarte gaten onder de microscoop 
  Dr. L.F. (Fernando) Alday (m) 17-10-1977, UU – Instituut voor Theoretische Fysica 
  Recent onderzoek in de theoretische subatomaire fysica suggereren een verband tussen zwaartekrachtsystemen, zoals zwarte gaten, en microscopische systemen, zoals protonen en neutronen. Alday gaat dit verband verkennen met behulp van methoden die zijn ontwikkeld in andere gebieden van de natuurkunde, zoals de fysica van de gecondenseerde materie.

  Psychose voorspellen met hersenfoto's 
  Dr. T.A.M.J. (Therese) van Amelsvoort (v) 31-03-1966, AMC – Psychiatrie. 
  Psychoses ontstaan door een ontsporing van boodschapperstofjes in de hersenen. Hoe deze boodschapper zich gedraagt in de hersenen, kan vastgelegd worden met hersenfoto's. De onderzoekers gaan kijken of met deze hersenfoto's voorspeld kan worden wie er een psychose krijgt.

  Gedachten onder woorden brengen 
  Dr. M.I. (Inés) Antón-Méndez (v) 31-10-1963, UU – UiL OTS 
  Het doel van dit project is duidelijk te maken hoe sprekers hun gedachten bewerken zodat ze deze in taal kunnen uiten. Dit wordt gedaan door te kijken naar bepaalde fouten gemaakt door mensen die een tweede taal goed beheersen.

  Geometrie door theoretische fysica 
  Dr. J.M. (Joao) Baptista (m) 07-11-1977, UvA - ITFA 
  Traditionele wiskunde wordt als instrument gebruikt bij de fysica. De afgelopen jaren echter, is ook theoretische fysica nuttig gebleken om moeilijke wiskundige problemen te begrijpen. Dit onderzoeksproject bestudeert geometrische ruimtes, waarbij gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe methoden.

  Nieuwe oplossingen voor nieuwe materialen 
  Dr. A. M. (Andrew) Beale (m) 14-10-1974, UU - Inorganic Chemistry & Catalysis 
  Vaste anorganische materialen met goed toegankelijke poriën zijn belangrijk in vele commerciële processen. Er is echter nood aan een nieuwe verzameling van poreuze materialen voor geavanceerde toepassingen in de chemie. Het voorgestelde onderzoek spitst zich toe op de creatie van nieuwe poreuze materialen waarbij een ionische vloeistof als architect solvent zal gebruikt worden.

  Hersenvliesontsteking ontrafeld 
  Dr. D. (Diederik) van de Beek (m) 18-05-1974, AMC – Neurologie. 
  Hersenvliesontsteking is een dodelijke ziekte. De ziekte is een schimmig samenspel tussen bacterie, erfelijke gevoeligheid van de patiënt, en de behandeling van de dokter. Met het doel levens te redden, worden in deze landelijke studie oorzaak en gevolg ontrafeld.

  Geheugenopslag in de hersenen 
  Dr. A. (Amor) Belmeguenai (m) 05-03-1969, Erasmus MC - Neuroscience 
  In het centrale zenuwstelsel wordt geheugen opgeslagen door veranderingen in de kracht van synaptische verbindingen. Dit onderzoeksvoorstel beschrijft een nieuwe manier waarop de hersenen geheugen kunnen opslaan, namelijk door veranderingen in de intrinsieke excitabiliteit van neuronen.

  Hoe plantencellen boven en onder onderscheiden 
  Dr. R. (René) Benjamins (m) 14-08-1973, UU - Moleculaire Celbiologie 
  Cellen van een meercellig organisme hebben een polariteit, een gevoel voor wat boven en onder is. Dit is van groot belang voor de groei en ontwikkeling van het organisme. In planten is niet bekend welke moleculaire factoren celpolariteit bepalen. Dit onderzoek zal deze factoren identificeren.

  Samen werken aan innovatie 
  Dr. S. (Sjoerd) Beugelsdijk (m), 14-08-1976, RU - Economie 
  Innovatie is belangrijk voor bedrijven, regio's en landen. Maar goede ideeën worden zelden op een zolderkamertje door iemand alleen ontwikkeld. Dit onderzoek analyseert of (institutionele) verschillen in bereidheid tot samenwerking en onderling vertrouwen van invloed zijn op het succes van innovaties.

  Taaie rouwkost 
  Dr. P.A. (Paul) Boelen (m) 9-12-1972, UU - (Klinische) Psychologie 
  Ons autobiografische geheugen bepaalt hoe we denken over het verleden, het heden en de toekomst. Als een dierbare doodgaat, dan moet dit geheugen worden aangepast. Dat gaat meestal goed, maar soms niet. Problemen bij de aanpassing van het autobiografische geheugen zijn cruciaal bij het ontstaan van chronisch verdriet, depressies en angsten na een verlies - zo denken de onderzoekers. Of dat zo is wordt in dit project onderzocht.

  Van het hart geen moordkuil maken 
  Dr. L. (Linda) Booij (v) 20-08-1976, UL – Psychologie. 
  Depressie is een risicofactor voor hartziekten. Soms gaat depressie gepaard met geïrriteerdheid, woedeaanvallen en een verminderde impulscontrole. De onderzoekers gaan na welke psychologische en biologische processen hieraan ten grondslag liggen en of deze gevoelens/gedragingen de kans op hartfalen bij depressie vergroten.

  Ballen dekken de lading 
  Dr. M.W. (Marco) Bouwkamp (m) 06-08-1975, RuG – Scheikunde 
  Dit onderzoek richt zich op het gebruik van de unieke elektronische eigenschappen van buckyballen in metaalcomplexen. Hierin fungeren de metaalgebonden fullerenen als elektronenreservoirs. De verbindingen zullen worden gebruikt als nieuwe katalysatoren en als componenten voor nano-chemische bouwwerken.

  Herleren van de vergeten moedertaal 
  Dr. M.E. (Mirjam) Broersma (v) 24-09-1976, Max Planck Institute for Psycholinguistics – Comprehension 
  Volwassenen die als kind uit een ander land geadopteerd zijn herinneren zich doorgaans niets van hun moedertaal. In dit onderzoek wordt bekeken of ze toch een voorsprong hebben wanneer ze hun moedertaal opnieuw proberen te leren.

  Meten aan weten 
  Dr. M. (Marleen) de Bruijne (v) 03-09-1972, UMC – EMC 
  De vorm en grootte van bepaalde hersenstructuren kunnen samenhangen met de ontwikkeling van o.a. Alzheimer. Door de enorme informatiehoeveelheid is handmatig analyseren van hersenscans echter onbegonnen werk. Dit onderzoek ontwikkelt computertechnieken om structuren in medische scans automatisch en nauwkeurig te meten.

  Het kiemen van ultragladde diamantlagen 
  Dr. J.G. (Ivan) Buijnsters (m) 02-08-1975, RU – Toegepaste Molecuulfysica 
  Diamant is in veel opzichten een superieur materiaal. Een nadeel is dat de gebruikte diamantlagen bestaan uit kleine, doch ruwe kristalletjes. Dit onderzoek bestudeert het kiemen van gladdere diamantlagen bestaande uit nanokristalletjes om zo de ruwheid en frictie te verlagen.

  Geregeld verkeer vanuit de bloedbaan 
  Dr. J.D. (Jaap) van Buul (m) 18-06-1973, AMC Sanquin – Moleculaire Cel Biologie. 
  Witte bloedcellen kruipen voortdurend vanuit de bloedbaan tussen de bloedvatwand door naar het achterliggende weefsel om ons lichaam te beschermen tegen lichaamsvreemde organismen. De bloedvatwand zelf helpt actief mee aan dit proces door de bloedcellen te vangen. Dit onderzoek bestudeert hoe de bloedvatwand de bloedcellen vangt en deze vervolgens helpt te migreren tussen de bloedvatwand door.

  Controle over talen in de hersenen 
  Dr. I. K. (Ingrid) Christoffels (v), 11-07-1974, Universiteit Maastricht, Neurocognitie 
  Hoe zorgen onze hersenen er voor dat we de ene of de andere taal kunnen spreken als we dat willen? Dit wordt onderzocht in gewone meertaligen, zoals de meeste Nederlanders, en in taalcontrole experts: simultaan tolken.

  Van stamcellen tot eieren 
  Dr. S.M. (Susana) Chuva de Sousa Lopes (v) 11-04-73, NIOB-KNAW – Hubrecht Laboratorium. 
  Om baby's te maken heb je een eicel en een spermacel nodig. Maar hoe worden die eicellen van de vrouw gemaakt? Kunnen stamcellen in een reageerbuis omgezet worden tot eicellen? Kennis hierover kan de therapeutische toepassing van stamcellen verbeteren.

  Verhoogd risico hart- en vaatziekten bij ploegendienst 
  Dr. T (Thierry) Claudel (m) 29-08-1972, UMCG - Kindergeneeskunde. 
  Ploegendienst (~10% beroepsbevolking) leidt tot verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waarschijnlijk door verstoring van de biologische ritmiek van de vetstofwisseling. In dit project worden moleculaire mechanismen van de 'biologische klok' ontrafeld en de gevolgen van verstoringen onderzocht in muizen.

  Ons immuunsysteem zoet houden 
  Dr. J. D. C. (Jeroen) Codée (m) 30-07-1975, UL – Bioorganische Synthese 
  Ons immuunsysteem beschermt ons tegen indringende ziekteverwekkers. Hierbij maakt het onderscheid tussen 'lichaamseigen' en 'lichaamsvreemd'. Suikers spelen hierin een belangrijke rol, maar onbekend is welke suikers wat en hoe doen. Dit onderzoek gaat een suiker-synthetiseer-machine ontwikkelen en een stukje van deze puzzel oplossen.

  Waarom werkt mijn medicijn niet? 
  Dr. M.J.H. (Marieke) Coenen (v) 09-10-1975, UMCN – Antropogenetica. 
  Patiënten met een ernstige vorm van ontstekingsziekten (zoals reuma) worden behandeld met zogenaamde biologicals. Deze biologicals werken niet bij alle patiënten even goed. De onderzoekers willen nagaan of erfelijke factoren kunnen voorspellen of een patiënt op een biological zal reageren.

  IJs in de ruimte 
  Dr. H.M. (Herma) Cuppen (v) 17-6-1977, UL – Sterrenwacht 
  In de interstellaire ruimte bevinden zich wolken van atomen, moleculen en kleine stofdeeltjes. In sommige gebieden worden ijsmantels op deze stofdeeltjes waargenomen. De onderzoekster gaat de vorming van deze ijslagen simuleren en de afwezigheid ervan in andere gebieden besturen.

  Slaaf van onze omgeving? 
  Dr. ir. R. (Ruud) Custers (m) 10-10-1973, UU – Sociale en Organistatiepsychologie 
  Onze omgeving stuurt ons gedrag zonder dat we dit doorhebben. Dit onderzoek gaat na of we klakkeloos het gedrag uitvoeren dat de omgeving in ons oproept of dat we toch in staat zijn om onbewust te bepalen wat we willen.

  Beklemmende vragen omtrent pijn 
  Dr. M.A.R.C. (Marc) Daemen (m) 30-04-1973, UM – Neurochirurgie. 
  Pijn ten gevolge van een zenuw beschadiging of beklemming is vaak ernstig en moeilijk te behandelen. Moleculaire veranderingen in zenuwen en het ruggenmerg dragen bij aan zulke pijn. De onderzoekers beogen deze processen beter in kaart te brengen.

  Besluitvorming bij meningsverschillen 
  Dr. F. (Franz) Dietrich (m) 07-02-1975, UM - Kwantitatieve Economie 
  Besluiten worden vaak niet door een enkele persoon genomen, maar door een groep als geheel, bijvoorbeeld bij landelijke verkiezingen, of binnen een parlement. Maar binnen de groep kunnen de meningen uiteen lopen. Ik bekijk hoe zulke uiteenlopende persoonlijke meningen of belangen op een goede manier met elkaar kunnen worden verenigd tot een enkel collectief besluit.

  Ongevalschade in het brein 
  Dr. ir. J.A.W. (Hans) van Dommelen (m) 14-10-1975, TU/e – Mechanics of Materials 
  Hersenletsel als gevolg van ongevallen heeft vaak grote consequenties voor de slachtoffers. In dit onderzoek wordt op basis van een geavanceerd model een relatie gelegd tussen schade en sterfte van hersencellen op microscopische schaal en hoofdimpact op de macroscopische schaal.

  Do words kill faster than bullets? 
  Dr. J.G. (Judith) van Erp (v), 20-09-1970, EUR - Rechten 
  Een straf in de vorm van een boete is vaak niet afschrikwekkend genoeg om te voorkomen dat bedrijven wettelijke regels overtreden. Van reputatiesancties, ofwel 'naming and shaming', zou een grotere dreiging uitgaan. Ik ga onderzoeken of het aan de schandpaal nagelen van bedrijven een effectieve en rechtvaardige straf is.

  Nieuwe talen leren begrijpen 
  Dr. P.R. (Paola) Escudero Msc (v) 05-12-1976, UvA - Faculteit der Geesteswetenschappen, Fonetiek 
  Veel immigranten zullen een nieuwe taal moeten leren. Dit project zal proberen te verklaren hoe Spaanse leerders die ook Engels spreken Nederlandse woorden leren begrijpen. We zullen onderzoeken hoe hun vaardigheden zich verbeteren en of dit proces kan worden versneld door specifieke training.

  Met nanodeeltjes het netvlies bekijken 
  Dr. ir. D.J. (Dirk) Faber (m), 17-01-1975, AMC/UvA – Laser Centrum 
  Onderzoek naar gentherapie voor oogaandoeningen wordt gedaan in het netvlies van muizen. Het is daarom van belang het netvlies zeer nauwkeurig in beeld te brengen. Hiertoe wordt een optisch meetinstrument gebouwd, dat gebruikt maakt van speciaal ontwikkelde nanodeeltjes als contrastmiddel.

  Satellietcartografie van atmosferisch methaan 
  Dr. C. (Christian) Frankenberg (m) 30-11-1976, UU/SRON – Ruimteonderzoek 
  Methaan is het op een na belangrijkste antropogene broeikasgas. De spectrometer SCIAMACHY aan boord van de Europese onderzoekssatelliet ENVISAT maakt het nu voor het eerst mogelijk methaan mondiaal te meten. Dit onderzoeksproject heeft ten doel de retrieval van methaanconcentraties uit de satellietmetingen te optimaliseren.

  Zwangerschap en luchtvervuiling 
  Dr. U. (Ulrike) Gehring (v) 05-09-1971, UU – IRAS. 
  Blootstelling aan verhoogde concentraties luchtvervuiling tijdens de zwangerschap zou de kans op het krijgen van een baby met een laag geboortegewicht of een aangeboren afwijking kunnen verhogen. Dit onderzoek gaat na in hoeverre dit in Nederland, Noorwegen en Zweden het geval is.

  Verandering in verslaving 
  Dr. A.E. (Anneke) Goudriaan (v) 26-01-1977, AMC – Psychiatrie. 
  Bij mensen met een verslaving is de controle over hun gedrag, gevoeligheid voor beloning, en de mate van stressgevoeligheid anders dan bij mensen zonder verslaving. Deze studie onderzoekt hoe deze factoren samenhangen op lichamelijk, genetisch en gedragsniveau, en welke rol beloningsgevoeligheid en stressgevoeligheid spelen in het verloop van verslaving.

  Het brein in actie in beeld gebracht 
  Dr. R.P.P.P. (Raoul) Grasman (m) 06-01-1973, UvA - Psychologische methodenleer 
  Wanneer het brein binnenkomende informatie uit de buitenwereld verwerkt, verspreidt activiteit zich razendsnel door het brein. We ontwikkelen een techniek die metingen van hersenactiviteit met anatomische informatie combineert om de verspreiding door het brein te kunnen volgen.

  Aristoteles over de grondslagen van de wetenschap 
  Dr. P.S. (Pieter Sjoerd) Hasper (m) 26-06-1970, RuG – Filosofie 
  Wanneer begrijpen wij een fenomeen wetenschappelijk? Volgens Aristoteles wanneer wij het verklaren en ontleden tot een samenspel van elementaire factoren. In het licht van dit idee kunnen vele raadselachtige facetten van Aristoteles' wetenschapstheorie zelf beter worden verklaard en begrepen.

  Nieuwe scan meet hersendoorbloeding 
  Dr. J. (Jeroen) Hendrikse (m) 10-04-1976, UMCU – Radiologie. 
  Elke anderhalve minuut stroomt er een liter bloed door de halsslagaders. De onderzoekers laten met nieuwe MRI-scans van de hersenen zien waar dit bloed precies naar toestroomt. Hiermee kan men beoordelen welke patiënten behandeld moeten worden aan een vernauwde halsslagader.

  Keramiek en sociale veranderingen 
  Dr. G.R. (Gilda) Hernández Sánchez (v) 24-03-1971, UL - Archeologie 
  De Spaanse verandering van Midden-Amerika in 1521 had een grote invloed op eeuwenoude inheemse beschavingen. Het doel van dit project is het onderzoeken van de impact van deze enorme transformatie op het keramiek in die tijd, sinds deze unieke inzichten op het dagelijkse leven geven.

  Uitstelgedrag: Wanneer en waarom? 
  Dr. E.A.J. (Edwin) van Hooft (m) 19-06-1975, EUR – Instituut voor Psychologie 
  Iedereen stelt wel eens iets uit tot morgen dat vandaag had moeten gebeuren. Dergelijk uitstelgedrag belemmert onze prestaties. Waarom doen we het dan toch? Dit onderzoek gaat na welke factoren een rol spelen bij uitstelgedrag, en welke regulerende vaardigheden uitstelgedrag kunnen voorkomen.

  Fout gevouwen eiwitten in Alzheimer 
  Dr. J.J.M. (Jeroen) Hoozemans (m) 21-01-1976, AMC, Neuropathologie. 
  De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door stapeling van fout gevouwen eiwitten in de hersenen. De onderzoeker bestudeert hoe hersencellen reageren op de aanwezigheid van fout gevouwen eiwitten en welke gevolgen dit heeft voor het verloop van de ziekte.

  Sterren rond superzware zwarte gaten 
  Drs. C. (Clovis) Hopman, (m), 2-05- 1977, UL - Sterrenwacht Leiden 
  In het midden van melkwegstelsels krioelen miljoenen sterren om superzware zwarte gaten, die miljoenen keren zo zwaar zijn als de zon. Ik bestudeer hoe sterren soms vlak bij superzware zwarte gaten komen. Daar worden ze verscheurd, opgezogen, en stralen ze zwaartekrachtgolven uit.

  Spelen met stabiliteit 
  Dr. ir. M.A. (Marijn) van Huis (m) 24-04-1975, TUD - Nanoscience 
  In aluminiumlegeringen die gebruikt worden in auto's en vliegtuigen, zitten nanokristalletjes die thermisch niet stabiel zijn. Deze metastabiliteit is juist handig om de materiaaleigenschappen te manipuleren. Nieuwe simulatiemethoden worden gebruikt om het gedrag van de nanokristalletjes te voorspellen.

  Hematopoietische stamcellen 
  Dr. G. (Gerwin) Huls (m) 21-02-1971, UMCG, Hematologie. 
  Hematopoietische stamcellen bevinden zich in ons beenmerg en zorgen voor de aanmaak van de verschillende cellen in ons bloed. Dit project heeft als doel methoden te onderzoeken die een rol spelen bij expansie van hematopoietische stamcellen.

  Oude oren, oude hersenen: spraakwaarneming bij ouderen 
  Dr. E. (Esther) Janse (v) 23-11-1973, UU – Taalwetenschap 
  Als mensen ouder worden gaat vaak zowel het gehoor achteruit als de snelheid van bepaalde cognitieve processen. Deze studie onderzoekt de relatieve bijdragen van deze factoren aan problemen die ouderen ondervinden bij spraakwaarneming, bijvoorbeeld wanneer mensen door elkaar heen praten.

  Schilderkunst na de Beeldenstorm (1566-1585) 
  Dr. K.J.A. (Koenraad) Jonckheere (m) 05-05-1975, UvA – Kunstgeschiedenis 
  In 1566 verwoestte de Beeldenstorm, een calvinistisch geïnspireerde opstand, de kunst in vele kerken in de Nederlanden. De Beeldenstorm dwong kunstenaars om aspecten van de aloude religieuze beeldtaal, die plots als aanstootgevend ervaren werden, te herzien. Dit onderzoek gaat na welke oplossingen ze bedachten en welke sociaaleconomische, politieke en religieuze factoren daarbij een rol speelden.

  Effectief naar oplossingen zoeken 
  Dr. R.S. (Robin) de Jong (m) 26-06-1976, UL - Wiskunde 
  Soms weten wiskundigen voor een probleem het bestaan van een oplossing, maar kennen ze geen methode om die oplossing te vinden. In dit onderzoek willen we iets aan deze omstandigheid doen voor het zogenaamde 'Shafarevich-vermoeden' uit de getaltheorie.

  Over symmetrie in moleculaire architecturen 
  Dr. N. (Nathalie) Katsonis (v), 22-02-1978, RuG - Chemistry 
  Chirale objecten zijn niet over hun spiegelbeeld heen te leggen, net zoals rechterhanden niet in linkshandige handschoenen passen. Moleculen vormen chirale architecturen bij het ontstaan van leven. Dit project bestudeert hoe chirale structuren spontaan worden gevormd aan oppervlaktes.

  Planten en schimmels die valsspelen 
  Dr. E.T. (Toby) Kiers (v) 09-09-1976, UMass – Evolutionary Biology. 
  'Eerlijke' bacteriën handelen middelen met hun gastplanten. Sommige bacteriën doen dat niet (valsspelers) en worden daarvoor gestraft. Biologen onderzoeken of dit ook klopt voor planten en schimmels. Dit zijn een van de oudste en slechtst begrepen relaties op aarde

  Het Higgsdeeltje op wereldreis 
  Dr. ing. S.(Sander) Klous (m) 23-03-1973, NIKHEF – Hoge-energiefysica 
  Waarom hebben deeltjes massa? Hoogst waarschijnlijk is het nog niet gevonden Higgsdeeltje daar verantwoordelijk voor. De onderzoeker gaat een systeem ontwikkelen dat enorme hoeveelheden meetgegevens uit de nieuwe deeltjesversneller LHC in realtime kan analyseren bij rekencentra over de hele wereld. Dit systeem zal vervolgens worden gebruikt om met nieuwe methodes naar het Higgsdeeltje te zoeken.

  Nieuwe geneesmiddel-modellen voor kinderen 
  Dr. C.A.J. (Catherijne) Knibbe (v) 3-3-1969, UL, Farmacologie. 
  Geneesmiddelen worden in principe op de markt gebracht voor volwassenen. Vaak is het effect bij kinderen (variërend van baby's tot pubers) onbekend. Farmacologen en kinderartsen onderzoeken hoe effecten en bijwerkingen voorspeld kunnen worden om zo tot nieuwe doseeradviezen te komen.

  Licht geleiden in nanoschaal zilveren deeltjeskettingen 
  Dr. A. F. (Femius) Koenderink (m) 24-08-1976, AMOLF – Center for Nanophotonics 
  Licht kan niet langs paden lopen die kleiner zijn dan de golflengte van het licht. Het project beoogt deze barrière voor optische schakelingen op nanoschaal te overwinnen. Hiertoe wordt licht overgebracht op schakelingen van metalen nanodeeltjes die tien maal kleiner zijn dan de golflengte van licht.

  Pulsjes schieten in katalysor-chips 
  Dr. M.T. (Michiel) Kreutzer (m) 19-04-1971, TUD – Chemische Technologie 
  Katalysatoren versnellen reacties door te bemiddelen: ze binden moleculen aan zich, brengen ze bij elkaar zodat ze reageren, en vervolgens laten ze weer los. De onderzoeker gaat al deze reactiestappen analyseren door chips te ontwikkelen waarin katalysator ingebouwd worden. Op zo een minuscule chip zijn al deze interacties met precisie te volgen, in het bijzonder door kleine pulsjes op een katalysator te schieten en de respons te volgen.

  Een supercomputer onder je vingertoppen 
  Dr. G. K. (Georgi) Kuzmanov (m) 12-08-1974, TUD - CE, EWI 
  Vele wetenschappelijke problemen vereisen supercomputers. Deze computers zijn echter duur en moeilijk aanpasbaar voor specifieke toepassingen. Dit onderzoek stelt een alternatief en kostenefficiënt ontwerp van hoog performante wetenschappelijke computers voor die makkelijk te wijzigen zijn in functie van specifieke toepassingen.

  Het aggregeren van financiële risico's 
  Dr. R.J.A. (Roger) Laeven (m) 22-01-1979, UvA - Actuariaat 
  Financiële instellingen zijn blootgesteld aan verschillende risico's tegelijk. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe vanuit deze afzonderlijke risico's de totale risicoblootstelling van de financiële instelling kan worden bepaald.

  Kans op extreme drukte 
  Dr. J.S.H. (Johan) van Leeuwaarden (m) 14-09-1978, EURANDOM en TU/e - Wiskunde en Informatica 
  Extreme drukte op netwerken als het internet is ongewenst, want het leidt tot lange wachttijden en verbroken verbindingen. Met de wiskunde ontwikkeld in dit onderzoek kan de kans op extreme drukte worden berekend.

  Visualisatie voorlopers van borstkanker 
  Dr. F.W.B. (Fijs) van Leeuwen (m) 29-10-1977, NKI-AVL - Radiologie 
  In tegenstelling tot de wat verder ontwikkelde borsttumoren, is het niet mogelijk om de voorlopers van borstkanker goed te visualiseren. Vroegtijdige identificatie van deze voorlopers kan de ontwikkeling tot agressieve borsttumoren voorkomen. Dit onderzoek zoekt methoden voor deze vroegtijdige identificatie.

  Modelberekeningen voor betere radiotherapie 
  Dr. P. (Peter) van Luijk (m) 17-05-1974, RuG, UMCG – Radiotherapie. 
  Tumorgenezing door radiotherapie wordt beperkt door risico op schade aan vitale organen. Precieze inschatting van dit risico is dus essentieel om tot een effectieve, bijwerkings-arme behandeling te komen. De onderzoeker wil modellen ontwikkelen die dit complexe risico precies voorspellen.

  Ultrasnel schakelen 
  Dr. D.A. (Dmitry) Mazurenko (m) 26-01-1974, RuG – Fysica 
  Het zeer snel schakelen van de weerstand, de magnetisatie en andere eigenschappen van materialen is van groot belang voor elektronische, optische, en opto-elektronische componenten in de elektronica en de communicatietechnologie. In dit project wordt gezocht naar manieren om ultrasnel materiaaleigenschappen te kunnen schakelen, en naar fundamentele limieten aan de schakelsnelheid.

  Nationalisme in communistisch Oost Europa, 1945-1989. De Hongaarse kwestie. 
  Dr. M. (Martin) Mevius (m) 06-12-1969, UvA - Europese Studies 
  Communistische regimes buiten nationalisme uit om hun populariteit te bevorderen. Waarom maakten dictators met volledige controle over de onderdrukking zich druk over legitimiteit? Er vanuit gaand dat ze totale controle hadden over de manier van communicatie, waarom faalden ze ooit? Het antwoord kan ons meer vertellen over het karakter van post-1945 communistische dictatorschappen en het verklaart waarom deze faalden in 1989.

  Vluchtige moleculen als boodschappers in planten 
  Dr. R. (Rossana) Mirabella (v) 18-05-1973, UVA - Plant Physiology 
  Bladeren die aangevallen worden door insecten, stoten vluchtige gasmoleculen uit. Deze moleculen informeren de plant over de aanval en activeren het verdedigingssysteem. Dit onderzoeksproject bestudeert dit systeem bij planten die 'doof' zijn voor deze vluchtige boodschappers.

  Koningen van de Noordzee 
  Dr. J. (Johan) A.W. Nicolay (m) 15-04-1974, RuG – Archeologie 
  Gouden sieraden en andere kostbaarheden behoren tot de meest aansprekende archeologische vondsten uit de vroege middeleeuwen. Ze getuigen van machtige koninkrijken in het gebied rond de Noordzee. Hoe deze koninkrijken vorm kregen en waren georganiseerd, vormt het onderwerp van deze studie.

  Uitvindingen, patenten en de Industriële Revolutie 
  Dr. A. (Alessandro) Nuvolari (m) 02-04-1970, TU/e - Ecis 
  De Industriële Revolutie representeerde een versnelling van technische veranderingen. Dit project beoordeelt de rol die gespeeld is door het patenten systeem en andere alternatieve instituties in dit proces. Het project is gebaseerd op de systematische analyse van gepatenteerde en niet-gepatenteerde uitvindingen in vijf verschillende industrieën.

  Individuele moleculen als lichtbron 
  Dr. K.M. (Kevin) O'Neill (m) 27-02-1974, TUD – Applied Physics 
  Conventionele LED's (light-emitting diodes) produceren licht doordat positieve en negatieve ladingsdragers in een stukje halfgeleidermateriaal bij elkaar worden gebracht. In dit onderzoek wordt één enkel molecuul elektrisch aangeslagen en zo tot het afgeven van licht aangezet. Spectroscopisch onderzoek van dat licht moet op de schaal van afzonderlijke moleculen fundamenteel inzicht opleveren in de koppeling tussen licht en materie. Lichtgevende moleculen zijn een veelbelovende nieuwe route naar het op afroep produceren van afzonderlijke lichtdeeltjes in toekomstige opto-elektronische technologieën.

  et dilemma gedurende de celdeling 
  Dr. M. (Marleen) Otzen (v) 17-03-1977, RuG – Eukaryote Microbiologie 
  Elk organisme is opgebouwd uit cellen, die zich vermeerderen door middel van deling. Elke cel bevat een groot aantal onderdelen. Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen hoe deze onderdelen correct worden verdeeld over de twee nieuwe cellen.

  Aandacht en visuele waarneming 
  Dr. C.L.E. Paffen (m) 09-09-1975, UU – Psychologische Functieleer 
  Niet alle informatie die ons via de ogen bereikt dringt door tot onze waarneming; met aandacht selecteren we slechts het relevante deel van de informatie. Dit project onderzoekt de processen in het brein die bij deze selectie betrokken zijn.

  Een wiskundige aanpak van periodieke bewegingen 
  Dr. F. (Federica) Pasquotto (v) 18-07-1974, VU - Wiskunde 
  Wetenschappers zijn altijd geïnteresseerd geweest in de periodieke bewegingen van fysische objecten, bijvoorbeeld planeetbanen. Desondanks blijft het onduidelijk wanneer dit soort bewegingen kunnen voorkomen. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van wiskundige methoden om het bestaan van periodieke bewegingen te bestuderen.

  Hoe 'zien' planten hun buren? 
  Dr. R (Ronald) Pierik (m) 17-01-1975, UU – Ecofysiologie van Planten 
  Planten passen hun groei aan wanneer ze concurrerende buurplanten 'zien', zodat ze niet overschaduwd raken. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe planten hun buren waarnemen, wat het belang daarvan is voor hun concurrentiekracht en welke fysiologische en moleculaire processen deze reacties reguleren.

  Vallen voorkomen 
  Dr. M. (Mirjam) Pijnappels (v) 25-10-1973, VU – Bewegingswetenschappen. 
  Voorkómen van vallen bij ouderen is beter dan genezen. Met fysieke maten wordt bepaald of ouderen die onvoldoende met obstakels en balansverstoringen kunnen omgaan ook vaker vallen. Zo kunnen ouderen met een hoog risico op vallen worden herkend en getraind.

  Regulatie van DNA schade herstel 
  Dr. J. (Joris) Pothof (m) 14-04-1978, ErasmusMC - Genetica. 
  Complexe eiwit-netwerken zijn betrokken bij DNA schade herstel. Foutieve regulatie van deze netwerken kan leiden tot kanker. De onderzoekers willen weten welke rol kleine RNA-moleculen spelen in de regulatie rondom DNA schade en hun rol in het ontstaan van kanker.

  Identificatie van nieuwe kankergenen 
  Dr. A. (Alexandre) Prieur (m) 15-05-1977, NKI - Moleculaire Genetica 
  Tumoren ontstaan wanneer beschermende ('tumor-onderdrukkende') genen verloren gaan. De onderzoekers zullen met geavanceerde technieken op zoek gaan naar nieuwe tumor-onderdrukkende genen. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan ons inzicht van kanker, noodzakelijk bij het ontwikkelen van nieuwe therapie.

  Het aansturen van moleculaire machines in de gasfase 
  Dr. A.M. (Anouk) Rijs (v) 07-07-1976, UvA / FOM Instituut Rijnhuizen-Moleculaire Dynamica 
  Om moleculaire machines te bestuderen, zet de onderzoekster ze onder gecontroleerde omstandigheden aan het werk. Dit zal gebeuren door aan de moleculaire motors één voor één oplosmiddelmoleculen te hangen, maar ook door ze aan te drijven met infrarood laserlicht.

  Wangedrag van kippen onder de loep 
  Dr. ir. T.B. (Bas) Rodenburg (m) 01-04-1975, WUR, Fokkerij en Genetica 
  Kippen in grote groepen ontwikkelen vaak asociaal gedrag zoals het uittrekken van elkaars veren. Dit onderzoek gaat na of de genetische achtergrond van de kippen en het opgroeien met of zonder moeder dit gedrag beïnvloedt.

  Al doende leert men 
  Dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn (m), 13-08-1975, UvA/ ILLC - Psychologie 
  Wetenschappers ontdekken door te experimenteren hoe de wereld werkt. Ook in het dagelijks leven leren we door dingen uit te proberen. In dit wetenschapsfilosofische onderzoek worden statistische en psychologische modellen van leergedrag gebruikt om het experimenteergedrag van wetenschappers te analyseren.

  Bacteriële bewapening tegen ontstekingsziekten 
  Dr. S.H.M. (Suzan) Rooijakkers (v) 08-09-1978, UMC Utrecht- Experimentele Microbiologie. 
  Ontstekingsziekten worden veroorzaakt door een overactief afweersysteem. Bacteriën produceren eiwitten om zich tegen ons afweersysteem te beschermen. De onderzoekers gaan de toepassing van zo'n eiwit in de behandeling van ontstekingsziekten bestuderen.

  Dynamische zandpatronen in de Noordzee 
  Dr. ir. P. C. (Pieter) Roos (m) 24-03-1975, UT – Waterbeheer 
  De bodem van de Noordzee is bedekt met zandbanken en zandgolven. Het samenspel tussen water en zand bepaalt hun vorm, groei en verplaatsing. Dit onderzoek richt zich op het begrijpen en voorspellen van deze dynamiek, onder invloed van zeespiegelstijging en zandwinning.

  Ham of Hamster? 
  Dr. O.E. (Odette) Scharenborg (v) 26-04-1977, RU – Taalwetenschap/Taal en Spraak 
  Luisteraars weten al voor het einde van 'ham' of de spreker broodbeleg bedoelt of het huisdiertje. Een computermodel van de verwerking van spraaksignalen en de opslag van woorden in ons brein zal verklaren hoe mensen dat voor elkaar krijgen.

  Het nut van de verscheidenheid 
  Dr. H. (Heike) Schmitt (v) 09-12-1972, Hamburg, Duitsland, UU-IRAS 
  Er zijn ontelbaar veel soorten bodembacteriën. Heeft een gezonde bodem deze diversiteit nodig om tegen een stootje te kunnen? Met behulp van niet-radioactieve isotopen bekijkt de onderzoeker het verband tussen veelsoortigheid en stressbestendigheid.

  Toetsen aan de grondwet 
  Dr. G. (Gerhard) van der Schyff (m) 21-10-1977, UvT – Rechtsgeleerdheid 
  Overheidsmacht neemt als maar toe in moderne samenlevingen. Meer tegengewicht is nodig. De vraag of de Nederlandse rechter wetten aan de grondwet moet controleren om een tegengewicht te bieden, wordt onderzocht en vergeleken met het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

  Optimalisatie van volgordeproblemen 
  Dr. ir. R.A. (René) Sitters (m) 15-03-1972, TU/e - Combinatorische Optimalisering 
  Bij logistieke problemen is het veelal van belang in welke volgorde processen plaatsvinden. Denk aan productieketens of opslag en transport van goederen. Onderzoek van wiskundige modellen voor volgordeproblemen is noodzakelijk om de complexe processen in de praktijk te kunnen optimaliseren.

  Vette lever in beeld 
  Dr. R. (Ronit) Sverdlov (v) 22-04-1969, UM - Molecular Genetics. 
  Obesitas leidt in veel gevallen tot een vette lever. Hierdoor kan er uiteindelijk permanente leverschade ontstaan. Dit onderzoek richt zich op de ontstekingsmechanismen, die niet alleen het ziekte proces verergeren, maar ook een belangrijke oorzaak zijn van type 2 diabetes.

  Verbouw je geheugen 
  Dr. A. (Atsuko) Takashima (v) 02-11-1968, RU - Neurocognitie 
  Emotionele gebeurtenissen zijn makkelijk te onthouden, maar sommige dingen kun je maar beter vergeten. Welke hersengebieden zijn betrokken bij het opslaan van herinneringen? Hoe komen we weer van traumatische herinneringen af? Dit onderzoek zoekt een antwoord op deze vragen.

  Bloedstollingseiwitten aan de basis van bloedvatvorming? 
  Dr. H. (Henri) Versteeg (m) 22-12-1974, AMC-Experimentele Inwendige Geneeskunde. 
  Het eiwit Tissue Factor (TF) start bloedstolling na wondvorming, maar regelt ook de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten. Omdat TF, stollingsonafhankelijk, het gedrag van bloedvatcellen beïnvloedt, wordt met behulp van muizen die geen stolling vertonen, onderzocht of bloedvatvorming door TF onafhankelijk is van stolling.

  Lichaamsverandering om ecologische conflicten op te lossen 
  Dr. F. (François) Vézina (m) 30-05-1970, NIOZ – MEE 
  Variatie in de omgeving kan kostbaar zijn voor dieren. Over het algemeen kunnen dieren speciale 'kosten' verminderen door hun interne machinerie en gedrag aan te passen. Dit onderzoek zal proberen te identificeren wat dieren doen wanneer ze met meerdere, vaak conflicterende, ecologische eisen geconfronteerd worden.

  Onderzoek naar rookgedrag 
  Dr. J.M. (Jacqueline) Vink (v) 13-08-1973, VU – Biologische Psychologie 
  Roken is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, toch rookt ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking. In dit onderzoek wordt niet alleen gezocht naar (erfelijke) factoren die rookgedrag beïnvloeden maar ook naar de gevolgen voor de gezondheid.

  Wat gaat er mis in schizofrenie? 
  Dr. M. (Matthijs) Vink (m) 22-12-1976, UMCU – Psychiatrie 
  Hoe komt het dat mensen met schizofrenie soms stemmen in hun hoofd horen? Of erg achterdochtig zijn? In dit onderzoek gaan we met behulp van de nieuwste technieken kijken wat er gebeurt in het brein van mensen met schizofrenie.

  Ammoniak + Alkeen -> Amine: een ideale uitdaging 
  Dr. J.I. (Jarl Ivar) van der Vlugt (m) 07-06-1975, TU/e – Scheikundige Technologie 
  Een directe koppeling van ammoniak – de basis voor kunstmest – met alkenen is de ideale manier voor de synthese van waardevolle chemicaliën (amines). Dit onderzoek richt zich op ontwikkeling en begrip van nieuwe homogene katalysatorsystemen waarmee deze uitdagende reactie mogelijk wordt.

  Voorspellen of de chemo aanslaat 
  Dr. M.A.T.M. (Marcel) van Vugt (m) 04-01-1977, MIT/Erasmus MC, Celbiologie en Genetica. 
  Kanker wordt vaak behandeld met bestraling of chemotherapie. Soms werkt dat, soms niet. De onderzoekers willen een test maken die kan voorspellen welke tumoren goed zullen reageren op deze therapie, om hiermee chemotherapie te verbeteren en onnodige chemotherapie te voorkomen.

  Migraine zien aankomen 
  Dr. ir. L. (Louise) van der Weerd (v) 21-08-1974, LUMC/UL – anatomie 
  Sommige migrainepatiënten hebben een mutatie in een calciumkanaal in zenuwcellen. De onderzoekers gebruiken MRI-scans om het ontstaan van een migraine-aanval te bestuderen in muizen met dezelfde calciumkanaalmutatie. Dit doen ze door mangaan in te spuiten, een stof die door de calciumkanalen wordt opgenomen, en goed zichtbaar is met MRI.

  Tropische ontbossing in de toekomst 
  Dr. G.R. (Guido) van der Werf (m) 09-12-1972, VU - Hydrologie en Geo-mileuwetenschappen 
  Bij ontbossing wordt overtollige biomassa verbrand. De effectiviteit hiervan hangt af van lokale neerslagpatronen. Dit onderzoek zoekt verbanden tussen neerslagpatronen en bosbranden, met als doel de toekomstige hoeveelheid ontbossing te bepalen aan de hand van toekomstig klimaat.

  Stimulerend hersenonderzoek 
  Dr. W.P.M. (Wery) van den Wildenberg (m) 12-08-1973, UvA - Psychologie 
  Hoe sturen onze hersenen ons gedrag? In dit onderzoek prikkelen we gebieden diep in het menselijk brein met elektrische stroompjes. We stimuleren ook de oppervlakte met magnetische pulsen. Zo achterhalen we de plaats en het tijdsverloop van de neurocognitieve processen die voor ons de juiste handeling kiezen.

  Groene stamcellen delen, maar hoe? 
  Dr. V.A. (Viola) Willemsen (v) 15-02-1970, UU- Moleculaire Genetica 
  Plantenstamcellen zijn gesitueerd in groeipunten en leveren cellen voor verschillende plantorganen, zoals wortels en scheuten. De delingsrichting van de stamcellen cellen kan de identiteit van hun dochtercellen bepalen. Factoren betrokken bij deze delingsrichting zullen in dit onderzoek worden getraceerd.

  Gewrichtsslijtage. Waar begint het? 
  Dr. ir. W. (Wouter) Wilson (m) 11-04-1976,TU/e - Biomedische Techologie. 
  Tijdens artrose (gewrichtsslijtage) vermindert de kwaliteit van zowel kraakbeen als het onderliggende bot gelijktijdig. Dit onderzoek bekijkt welke van de initiële veranderingen leiden tot progressie van artrose. Met deze kennis kunnen prognoses en behandelmethoden worden geoptimaliseerd.

  Vorm versus informatie in schelpen 
  Dr. M. (Mariëtte) Wolthers (v) 09-06-1974, UU – Geochemie 
  Fossiele schelpen worden veelvuldig gebruikt voor klimaatonderzoek omdat zij informatie bevatten over de zeewatertemperatuur waarin zij gevormd zijn. Echter, de schelpvormende organismen verstoren de informatie die opgeslagen wordt. In dit onderzoek wordt de relatie tussen schelpvorm en opgeslagen informatie bestudeerd.

  Het mogelijk maken van grootschalige computersimulaties 
  Dr. A. (Antonios) Zagaris (m) 08.02.1976, CWI - Modelling, Analysis and Simulation 
  Computergeassisteerde onderzoeken zijn waardevolle gereedschappen bij het begrijpen van het gedrag van complexe systemen. Wij willen de efficiëntie en de reikwijdte van deze (microscopische en macroscopische) onderzoeken verbeteren door nieuwe manieren te ontwikkelen om onderdelen van complexe systemen te identificeren.

 • 2006 ronde 2: 91 laureaten

  Temmen terahertz oppervlakten golven 
  Dr. Ir. A.J.L. (Aurèle) Adam (m) 19-03-1977, TU-Delft – Imaging science and Technology 
  Zowel in de wetenschap als in de industrie is het van belang om moleculen te kunnen identificeren. De typische eigenschappen die een meetsysteem hiervoor moet hebben, zijn een hoge resolutie en een grote gevoeligheid. De onderzoeker stelt voor om dit te realiseren door het creëren en manipuleren van golven met TeraHertz frequenties in de directe nabijheid van metalen oppervlakken.

    Etnische verschillen in risico op hart- en vaatziekten 
  Dr. C.O. (Charles) Agyemang (m) 12-12-68, Kumasi (Ghana), AMC – Sociale Geneeskunde 
  Hart- en vaatziekten komen vaker voor onder etnische minderheden. Er is weinig bekend over de redenen daarvoor. Deze studie combineert gegevens uit grote onderzoeken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er wordt onderzocht of omgevingsfactoren in deze landen de etnische verschillen kunnen verklaren.

    What controls biodiversity in a complex ecosystem? 
  Dr. D. (David) Alonso (m) 29-1-1966, Barcelona, Spain, University of Groningen – Ecology 
  Wat is de rol van ziektekiemen (virussen, bacterien, parasieten) in ecosystemen? Zijn natuurlijke vijanden en ziektes van belang voor het behoud van biodiversiteit? In dit project zullen onderzoekers nieuwe kwantitatieve theory ontwikkelen om deze vragen te beantwoorden.

    Hoe ontstaan gezondheidsachterstanden in Europa? 
  Dr. M. (Mauricio) Avendano (m) 28-01-1976, Erasmus MC, Maatschappelijke gezondheidszorg 
  In westerse landen leven mensen met een lagere sociaal-economische status korter dan mensen met een hogere sociaal-economische status. Dit internationale onderzoek bestudeert via welke mechanismen sociaal-economische gezondheidsachterstanden ontstaan en wat de rol hierbij is van de economische en politieke inrichting van landen.

    Smakelijk eten in het water 
  Dr. E.S. (Liesbeth) Bakker (v) 31-03-1973, Haren, NIOO-KNAW – Plant-Dier Interacties 
  Watervogels en waterslakken eten graag waterplanten. De eetbaarheid van planten verschilt per soort, maar hangt ook af van de voedselrijkdom van het milieu waar ze opgroeien. Dit project onderzoekt de oorzaken en gevolgen van de eetbaarheid van waterplanten in het zoetwater ecosysteem.

    Deformation and anisotropy in the deep upper mantle and continental subduction zones: a study of Norwegian ultra-high pressure peridotites 
  Dr. A. (Auke) Barnhoorn (m) 26-12-1975, Groningen, UU – Structurele Geologie 
  Geologische processen actief aan het aardoppervlak worden aangedreven door bewegingen in de diepe delen van de aarde. Onderzoekers gaan die bewegingen analyseren door gesteenten afkomstig van 390 km diepte (de diepst bekende gesteenten nu aan het aardoppervlak) in detail te bestuderen.

    Darwin’s wetboek ontcijferen 
  Dr. H.J.E. (Bertus) Beaumont (m) 31-07-1973, Eindhoven, UL – Evolutiebiologie & Moleculaire Microbiologie 
  De evolutie van het leven op Aarde is afhankelijk van spontane mutaties in het DNA van organismen. Computermodellen voorspellen het bestaan van geheimzinnige regels die bepalen welke evolutionaire veranderingen hierbij mogelijk zijn. De onderzoeker gaat deze regels in de werkelijkheid  bestuderen door de evolutie van bacteriën experimenteel te versnellen.

    Zoektocht naar exotische materie 
  Dr A. (Aleksandra) Biegun (v) 18-09-1974, RuG - KVI 
  Het standaardmodel van de deeltjesfysica voorspelt het bestaan van exotische deeltjes opgebouwd uit bekende bouwstenen van materie. Een bewijs van het bestaan van deze deeltjes is nodig om onze kennis over de oorsprong van massa te verbeteren. De huidige technologische ontwikkelingen maken een speurtocht naar exotische materie mogelijk. In dit project wordt essentiële informatie geleverd om een succesvol experiment te kunnen garanderen.

    Kennis: van geheimzinnig naar meerzinnig 
  Dr. M.J. (Martijn) Blaauw (m) 11-04-1977, VU – Wijsbegeerte 
  Mensen streven naar kennis. Kennisverwerving staat bijvoorbeeld centraal in onderwijs en wetenschap. Maar het is verbazingwekkend onduidelijk wat ‘kennis’ precies is. Dit onderzoek zal een nieuwe visie op ‘kennis’ ontwikkelen waarbij ‘kennis’ in verschillende contexten verschillende dingen kan betekenen.

    Levensverhaal van een zieke zenuwcel 
  Dr. J.H. (Joleen) Blok (v) 22-01-1972, Veldhoven, EMC – Klinische Neurofysiologie. 
  Zenuwcellen gaan een mensenleven lang mee. Dit onderzoek gaat individuele zenuwcellen gedurende maanden tot jaren volgen in patiënten met een zenuwziekte. De zenuwcellen worden steeds teruggevonden via hun elektrische “vingerafdruk”, die van cel tot cel verschilt. Zo kan het ziekteverloop op celniveau worden beschreven.

    Sluipwesp (m/v) 
  Dr. J.G. (Jetske) de Boer (v) 16-08-1976, Groningen, RUG – Evolutionary Genetics 
  Inteelt leidt tot meer mannetjes en minder vrouwtjes bij de sluipwesp Cotesia vestalis. Dit onderzoek bestudeert of sluipwespen-gedrag de mate van inteelt beïnvloedt. Ook wordt de samenhang tussen genetische diversiteit en de verhouding mannetjes:vrouwtjes in natuurlijke populaties onderzocht.

    De ontwikkeling van het ‘luisterend’ brein 
  Dr. M.L. (Milene) Bonte (v) 09-03-1976, UM – Neurocognitie 
  Menselijke stemmen en spraak zijn de belangrijkste geluiden in ons dagelijks leven. Volwassenen herkennen deze geluiden snel en automatisch. Bij kinderen gaat dit langzamer. Dit project onderzoekt hoe hersenfuncties voor spraak en stem herkenning efficiënter worden van de kindertijd tot volwassenheid.

    Erkenning en republicanisme 
  Dr. B.P. (Boudewijn) de Bruin (m) 22-06-1974, RuG - Wijsbegeerte 
  Wat is goed voor de individuele burger? Republicanisme benadrukt het belang van politieke deelname. Erkenningstheorie benadrukt het belang van erkenning van (ethnische, religieuze, enz.) identeit. Het onderzoek brengt deze opvattingen bij elkaar. Resultaat is onder meer een argument voor de vrijheid van meningsuiting dat toegespitst is op westerse multiculturele samenlevingen.

    Communicatie in het beenmerg 
  Dr. M. (Miranda) Buitenhuis (v) 22-08-1975, Vaassen, UMCU – Immunologie 
  Bloedcellen ontstaan in het beenmerg door uitrijping van bloedstamcellen. Om gedurende het hele leven van een mens voldoende bloedcellen aan te kunnen maken is een goede regulatie van dit proces van belang. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe beenmergcellen communiceren met bloedstamcellen en hoe deze communicatie de ontwikkeling van bloedcellen beïnvloedt.

    Water in het universum 
  Dr. S. M. (Stéphanie) Cazaux (f), 02-05-1973, RUG - Sterrenkunde 
  Water komt veel voor in het heelal. Het ontstaat bij, en beïnvloedt de eigenschappen van, pasgeboren sterren. Laboratoriumexperimenten, theoretische modellering en satellietwaarnemingen, zullen het ontstaan van water, en de effecten ervan op de geboorte van sterren en planeten onthullen.

    Gromov-Witten potentials via l-stable curves 
  Dr. A. (Alessandro) Chiodo (m), 22-11-1975, Utrecht - Mathematics 
  The proposal targets Gromov–Witten potentials, important invariants in geometry originally motivated by physics. Our recent results on l-stability allow a new effective line of approach for GW calculations in two major research areas: orbifold GW theory and r-spin GW theory.

    De biologie achter de zorgende vader 
  Dr. C.C.C. (Celina) Cohen-Bendahan (v) 31-01-1970,  RU - ontwikkelingspsychologie 
  Sommige vaders staan te trappelen om voor hun kind te kunnen zorgen. Andere vaders zien daar liever vanaf. Wat bepaalt de individuele verschillen tussen vaders? Dit onderzoek probeert de mogelijke rol van hormonen en neuropeptiden hierin te bepalen.

    Mind embodied and emotional 
  Dr. G. (Giovanna) Colombetti (v) 01-03-1974, Tione TN (Italy), University of Trento, Cognitive Science Laboratory 
  Some philosophers see the mind as embodied in the whole organism. This project will enrich this view, emphasizing the emotional character of the embodied mind, and arguing that emotions and their physiology are what make up cognition and consciousness.

  De neolithisatie van Noord-Centraal Anatolië 
  Dr. B.S. (Bleda) Düring (m) 29-10-1976, UL – Archeologie 
  Over Noord-Centraal Anatolië tussen 10.000 en 6000 voor Christus weten we vrijwel  niets. Een oppervlakte-onderzoek van twee obsidiaanbronnen in de regio en de toepassing van thermoluminiscentiedateringen op een aantal ongedateerde aardewerkcomplexen pogen hierin verandering te brengen.

    Nieuw type vet als oorzaak van suikerziekte 
  Dr. EC (Ed) Eringa (m), 19-06-1974, Groningen, VUmc – Fysiologie 
  In dikke ratten hebben de onderzoekers een nieuw type vet ontdekt, dat mogelijk suikerziekte veroorzaakt. Door dit vet weg te halen of heel gericht te manipuleren wordt onderzocht of dat vet suikerziekte veroorzaakt en zo ja, hoe het dat precies doet.

    Hoe langzame deeltjes DNA kunnen breken 
  Dr. M. (Meta) van Faassen (v) 20-03-1978, Groningen, VU - Theoretische Chemie 
  Elektronen die heel erg langzaam bewegen blijken, ondanks hun geringe energie, in staat te zijn om DNA moleculen te breken. Beschadigd DNA kan niet altijd door het lichaam gerepareerd worden en dat kan leiden tot kanker. Het is daarom van belang om dit proces goed te begrijpen.  
  Door het ontwikkelen van een nieuwe theoretische methode willen de onderzoekers dit proces ontrafelen.

    Stamceldifferentiatie, een kwestie van leefomgeving  
  Dr.Ir. B.C.G. (Birgit) Faber (v) 28-10-1969, TU/e - Biomedische Technologie 
  Door een hartinfarct sterft een gedeelte van de hartspier af. Stamcellen kunnen worden gebruikt om de hartspiercellen te vervangen, maar directe injectie in het hart heeft beperkt succes. In dit project wordt de leefomgeving van cellen in het hart nagebootst,  zodat de stamcellen zich al buiten het lichaam kunnen ontwikkelen tot hartspiercellen.

    Grootste plantenfamilie eindelijk georganiseerd 
  Dr. C. M. (Christina) Flann (v) 21-11-1974, Melbourne (Australia), WUR – Biosystematiek 
  Madeliefjes (de Asteraceae) zijn een van de grootste plantenfamilies ter wereld.  Vreemd genoeg is er geen definitieve lijst met correcte namen voor de ongeveer 25000 soorten.  Dit project verzameld alle bestaande data, controleert het en maakt het beschikbaar voor iedereen.

    Hervonden herinneringen aan seksueel kindermisbruik 
  Dr. E. (Elke) Geraerts (v) 13-01-1982, UM – Clinical Psychological Science 
  Kan een slachtoffer van een traumatische jeugdgebeurtenis zoals seksueel misbruik zo’n ervaring vergeten en het zich geruime tijd later weer gaan herinneren? Dit onderzoek gaat na of er verschillende typen van hervonden herinneringen bestaan. Representeren hervonden herinneringen authentieke gebeurtenissen of kunnen hervonden herinneringen ook fictief zijn?

    Voorspellen met voorkennis 
  Dr. J. J. (Jelle) Goeman (m) 24-06-1976 Leiderdorp, LUMC – Medische Statistiek 
  Artsen gebruiken grootschalige metingen van de activiteit van genen om de prognose van patiënten in te schatten. Die inschatting kan worden verbeterd met behulp van biologische kennis over de rol van genen. Dit onderzoek ontwikkelt de statistiek die daarvoor nodig is.

    Voorkomen van dikkedarmkanker met cholesterolverlagers 
  Dr. J.C.H. James Hardwick (m) 21 mei 1967, Haselmere (Engeland), LUMC – Gastroenterologie 
  De kans op dikkedarmkanker wordt verminderd door gebruik van cholesterolverlagers, de zogenoemde "Statines". Dit onderzoek gaat na hoe dit precies werkt en hoe Statines het best ingezet kunnen worden in de strijd tegen Nederlands een na grootste kankerdoodsoorzaak.

    Biologische veroudering van hart en bloedvaten 
  Dr. P. (Pim) van der Harst (m) 07-11-1977, Wageningen, UMCG – Cardiologie 
  Hart- en vaatziekten treden op bij veroudering, maar niet bij iedereen op hetzelfde moment. De onderzoekers denken dat dit komt door biologische veroudering van DNA in cellen. Zij gaan dit fenomeen bestuderen in patiënten met aderverkalking en hartfalen.

    Smaakaversie door inspanning 
  Dr. R.C. (Remco) Havermans (m) 13-10-1974, UM – Experimentele Klinische Psychologie 
  Ratten ontwikkelen een afkeer tegen voedsel dat ze voor fysieke inspanning hebben gegeten. In dit onderzoek wordt gekeken of ditzelfde fenomeen ook optreedt bij mensen en zo ja, wat dan de effecten van lichamelijke inspanning zijn die zo’n smaakaversie veroorzaken.

    De verandering van dialecten in regiolecten 
  Dr. W.J. (Wilbert) Heeringa (m) 02-08-1970, Meertens-Instituut – Variatielinguïstiek 
  Jonge dialectsprekers gebruiken andere klanken en woorden dan oude dialectsprekers. Daardoor versmelten dialectgebieden tot grotere regiolectgebieden. Dit onderzoek gaat na of dialecten echt veranderen, en wat er vooral verandert. Ook wordt onderzocht of oude sprekers gedifferentieerder luisteren dan jonge sprekers.

    Stemmen horen door cannabis 
  Dr. C.E.C (Cécile) Henquet (v) 13-08-1975, Maastricht, UM – Psychiatrie en Neuropsychologie 
  Het gebruik van cannabis kan leiden tot het horen van stemmen en het hebben van paranoïde gedachten. Hoe komt dit? De onderzoekers zullen mensen cannabis toedienen en door middel van hersenfoto’s bestuderen wat er vervolgens in de hersenen gebeurt.

    New gravity theories vs. Einstein 
  Dr. J.J. (Joe) Henson (m) 31-10-1977, UU - Institute of Theoretical Physics 
  Hoe kunnen we er zeker van zijn dat een nieuwe theorie over de natuur klopt? Zo'n theorie moet op zijn minst alle succesvolle voorspellingen van aanvaarde theorieën omvatten. Dit project toetst een nieuwe kwantumzwaartekrachttheorie door die op elementaire punten met de theorie van Einstein te vergelijken.

    Handel in wapens en grondstoffen tijdens oorlogen 
  Dr. L.J. (Larissa) van den Herik (v) 22-09-1975, UL - Internationaal publiekrecht 
  Illegale handel in wapens en grondstoffen, zoals diamanten, kan bestaande oorlogen verder aanwakkeren of zelfs de bron van het geweld zijn. Dit onderzoek gaat na hoe het internationale recht hier paal en perk aan stelt en of dit samenhangend gebeurt.

    Radical Passivity: Ethical Problem or Solution? 
  Dr A. B.  (Benda) Hofmeyr (v) 07-06-1972, Pretoria, South Africa, Radboud University Nijmegen - Faculty of Philosophy, Department of Philosophical Anthropology 
  When confronted by a child begging on the street one feels obligated to help before one thinks about it. This research project aims to find out whether this preconscious (passive) obligation is more decisive for ethical action than a conscious choice.

    Genetische variatie in psychiatrische stoornissen 
  Dr. J.R. (Judith) Homberg (v) 14-05-1976, Purmerend, Hubrecht Laboratorium – Functionele Genetica 
  Serotonine, een boodschapper stofje in de hersenen, is betrokken bij belangrijke psychiatrische aandoeningen, welke vaak heterogeen van aard zijn door individuele verschillen in genetische achtergrond. In dit onderzoek worden dergelijke genetische factoren geïdentificeerd met behulp van een uniek rat model.

    Een nieuw eiwittransportsysteem in ziekteverwekkende bacteriën 
  Dr. E.N.G. (Edith) Houben (v) 17.10.1974, Roermond, VUmc - MMI 
  Ziekteverwekkende bacteriën moeten eiwitten uitscheiden om hun gastheer aan te tasten. Recentelijk is ontdekt, dat Mycobacterium tuberculosis, de veroorzaker van tuberculose, een nieuw transportsysteem gebruikt om zulke eiwitten naar buiten te krijgen. De studie gaat dit eiwittransportsysteem ontrafelen om zodoende meer inzicht te krijgen in “het succes” van deze beruchte ziekteverwekker.

    Zout buiten de deur houden 
  Dr. K. (Klaartje) Houben (v) 15-03-1976, Zaandam, UU, NMR spectroscopie 
  Planten houden niet van zout want dat hindert hun groei. Eiwitten in het celmembraan zorgen ervoor dat er niet te veel zout de plantencel ingaat. De onderzoekers bestuderen de 3-dimensionale structuur van deze membraaneiwitten om te begrijpen hoe ze functioneren.

    Tijd voor een biertje? 
  Dr. E.H. (Edwin) Jacobs (m) 31-08-1972, Sittard, EMC – Genetica 
  Verstoring van de biologische klok ontregelt talloze processen in het lichaam. De onderzoekers gaan na hoe een verstoring of afwezigheid van de biologische klok kan leiden tot alcoholverslaving. Tevens wordt onderzocht hoe alcoholconsumptie leidt tot een verstoorde biologische klok.

    Beesten als aanjagers van tropische biodiversiteit 
  Dr. ir. P.A. (Patrick) Jansen (m) 04-09-1967, Hilversum, RUG – Community Ecology 
  Veel tropische bossen zijn extreem rijk aan boomsoorten. Hoe kan het dat dit bos niet wordt ‘overgenomen’ door een handvol ‘sterke’ boomsoorten? Biologen gaan na of zaadverspreidende en zaadetende dieren door eigenaardig foerageergedrag de boomdiversiteit in stand helpen houden.

    Dood doet leven 
  Dr. A.P. (Arnon) Kater (m) 22-10-1972, AMC – Hematologie 
  Het probleem van chemotherapie bij chronisch lymfatische leukemie is dat door veranderingen in celdood regulerende genen de kankercellen niet meer vernietigd worden. Dit onderzoek is erop gericht om de cellen weer gevoelig te maken voor chemotherapie door specifieke celdood bevorderende genen te activeren.

    Het interactienetwerk van regulerende genen 
  Dr. P. (Patrick) Kemmeren (m) 09-09-1976, Waalwijk (Nederland), UMC Utrecht - Fysiologische Chemie 
  Regulering van genexpressieniveaus is essentieel voor veel taken in de cel. 
  Kemmeren gaat dit systematisch bestuderen door de verschillende genen, betrokken bij deze regulering, te veranderen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de rol en onderlinge samenhang van de genen.

    De test getest 
  Dr. L. (Liesbeth) Kester (v) 03-03-1970, Open Universiteit Nederland, OTEC 
  Het onderwijs gebruikt tests vooral als beoordelingsinstrument. De psychologie leert ons dat je door het maken van tests beter onthoudt. Dit onderzoek bekijkt waaraan een test moet voldoen om zowel een betrouwbare beoordeling als een sterk leereffect op te leveren.

    Diversiteit door eenvoud 
  Dr. S. S. (Sape) Kinderman (m) 05-05-1975, Rijperkerk, UvA, Biomolecular chemistry (of synthese) 
  Er is een grote maatschappelijke behoefte aan nieuwe, synthetische moleculen met zeer uiteenlopende structuren. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van moderne medicijnen. Dit onderzoek heeft als doel om met eenvoudige chemische omzettingen structureel zeer diverse, biologisch actieve stoffen te maken.

    Algebraïsche methoden in niet-lineaire modellen 
  Dr. A. V. (Arthemy) Kiselev (m), 05-04-1978, UU - Wiskunde 
  Hamiltoniaansche differentiaalvergelijkingen worden bestudeerd en opgelost met behulp van meetkundige methoden. We zullen een algebraïsche theorie construeren die niet alleen alle belangrijke systemen bevat, maar ook nieuwe modellen in de mathematische- en theoretische natuurkunde genereert.

    Economic prosperity and the role of neighbors 
  Dr. M. (Michael) Koetter (m) 02-07-1974, RUG – Economics 
  In today’s global village, regions are no isolated islands. Economic activity in one region most likely affects the prosperity of neighboring regions and vice versa. I analyze these interdependencies to explain why regions continue to grow differently.

    Hoe betrouwbaar zijn geologische tijdschalen? 
  Dr. K.F. (Klaudia) Kuiper (v) 29-04-1974, Steenwijkerwold, VU – Isotopen Geochemie 
  De ouderdom van geologische gebeurtenissen kan op verschillende manieren worden bepaald. 
  De onderzoekers gaan deze technieken met elkaar vergelijken om een zeer nauwkeurige tijdschaal op te stellen. Deze is onmisbaar om belangrijke gebeurtenissen in het verleden, zoals klimaatsveranderingen, te begrijpen.

    Zuurstofloos leven in de zeebodem 
  Dr. A.M. (Sandra) Langezaal (v) 08-11-1974, Schiedam, Universiteit Utrecht -Stratigrafie en Paleontologie 
  Kleine schelpdiertjes die in de zeebodem leven, foraminiferen, hebben geen zuurstof nodig, maar gebruiken nitraat. Biogeologen gaan het proces achter deze bijzondere ademhaling onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht of deze diertjes een rol spelen in de voor het klimaat belangrijke stikstofcyclus.

    Sayings in Ancient Egypt and Greece 
  Dr. N. (Nikolaos) Lazaridis (m) 19-05-1977 Greece, Radboud Universiteit – Classics 
  Sayings were extensively used in Ancient Egyptian and Greek literature. This project aims at studying the way sayings were formed and the role they played in literature. Hence, it will show how ancient writers produced words of timeless wisdom.

    Amygdala – de kern van alcoholisme? 
  Dr. H.M.B. (Heidi) Lesscher (v) 10-01-1976, UMCU – Farmacologie en Anatomie 
  Hoe ontstaat alcoholisme? In deze studie wordt de amygdala, een hersengebied belangrijk voor emoties én alcoholisme, onder de loep genomen. Onderzocht wordt welke moleculair mechanismen in de amygdala door alcoholgebruik ingeschakeld worden en hoe specifieke genen bijdragen aan het ontstaan van alcoholisme.

    Terugredenerend de files oplossen 
  Dr. Ir. J. W.C. (Hans) van Lint (m) 15-04-1971, TUDelft – Transport & Planning 
  Je ziet een file maar waar komt dat nou door? Slecht afgestelde verkeerslichten, een ongeluk of andere problemen? In dit onderzoek wordt een innovatief terugredenerend verkeersmodel ontwikkeld om die oorzaken sneller en beter te achterhalen en daarmee betere oplossingen voor het fileprobleem te kunnen genereren.

    Algebraïsche constructies als brug van wiskunde tot fysica 
  Dr. S. (Sara) Lombardo (v), 28-01-1972, V – Wiskunde 
  Niet-lineaire systemen spelen een zeer belangrijke rol in natuurkunde en biologie, maar helaas zijn dit soort systemen meestal zeer moeilijk op te lossen. Dit project bestudeert de zgn. automorfe Lie algebra's, onlangs ontdekte algebraïsche structuren, als wiskundig gereedschap voor het vinden van oplossingen.

    Leren voor klein en groot 
  Dr. M. (Marco) Loog (m), 02-06-1973, nog onbekend waar het onderzoek zal plaatsvinden 
  Net als mensen kunnen computers leren problemen op te lossen aan de hand van gegeven voorbeelden.  Dit principe wordt op een fundamenteel niveau geïntegreerd met een ander krachtig concept, te weten, multi-resolutiemethoden. Dit maakt de aanpak van uitdagende 
  beeldverwerkings- en -analyseproblemen mogelijk.

    Eiwitten elektronisch schakelen 
  Dr. R. (Regina) Luttge (v) 19-12-1968, UT - Elektrotechniek 
  In een cel moeten de juiste eiwitten in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats hun functie vervullen. De e-Ceptor, een electronisch schakelend nanoelement, maakt het mogelijk om individuele eiwitprocessen te coördineren voor medische toepassingen.

    Printen van levend kraakbeen 
  Dr. ir. J. (Jos) Malda (m) 07-03-1976, UMC Utrecht - Orthopedie 
  Beschadigingen van gewrichtskraakbeen genezen niet vanzelf. De onderzoekers willen kraakbeencellen van de patient isoleren en deze buiten het lichaam tot groei aanzetten. Met deze cellen en een speciaal hiervoor ontwikkelde printer wordt natuurlijk kraakbeen nagemaakt waarmee beschadigingen hersteld kunnen worden.

    A case for case 
  Dr. M. (Marijana) Marelj (f) 21-10-1970, UU – UiL OTS 
  Natuurlijke taal zorgt voor een systematische afbeelding tussen vorm en interpretatie. Het is een wijd verspreide eigenschap van talen dat zij een vorm van naamvalssysteem hebben. Aangezien naamval wijd verspreid is over talen moet het een rol spelen in de interpretatie. Het doel van het project is te verklaren hoe deze bijdrage tot stand komt.

    Hybride antibiotica gericht tegen resistente bacteriën 
  Dr. N. (Nathaniel) Martin (m) 30-03-1976, Red Deer, Canada, Utrecht University – Scheikunde 
  Terwijl resistente bacteriën een almaar grotere bedreiging voor de volksgezondheid vormen komen steeds minder nieuwe antibiotica beschikbaar. Hier worden hybride antibiotica ontwikkeld die gunstige eigenschappen van meerdere antibiotica combineren. Deze hybriden kunnen worden ingezet tegen de beruchte ziekenhuisbacteriën, de "superbugs".

    Vrije wil onder een psychiatrische loep 
  Dr. G. (Gerben) Meynen (m) 25-12-1971, VU – Filosofie 
  Filosofen verwijzen vaak naar psychiatrische stoornissen in hun argumentaties over de vrije wil. Maar kloppen die verwijzingen wel? We onderzoeken hoe kennis van de psychiatrie van betekenis kan zijn voor de filosofie van de vrije wil.

    Angst en depressie bij kinderen en volwassenen 
  Dr. C.M. (Christel) Middeldorp (v) 04-11-1973, Breda, VU – Biologische Psychologie 
  Verschillen tussen mensen in angst en depressie worden veroorzaakt door genen en omgeving. Dit geldt voor kinderen én volwassenen. Dit onderzoek brengt in kaart of dezelfde genen van belang zijn bij kinderen en volwassenen, rekening houdend met de invloed van de omgeving.

    Een zieke lever door zwangerschap? 
  Dr. S.W.C. (Saskia) van Mil (v) 30-01-1975 Maasland, UMCU - Metabole en Endocriene Ziekten 
  1 op 150 vrouwen heeft een slecht functionerende lever tijdens de zwangerschap. Dit heeft ondraaglijke jeuk tot gevolg, maar ook de kans op dood-/vroeggeboorte van het kind. Met dit onderzoek willen we leren begrijpen waarom sommige vrouwen deze aandoening ontwikkelen.

    Formele talen en hun gebruik in de logica 
  Dr. C. (Catarina) Dutilh Novaes (v) 14-02-76, UvA – ILLC 
  Onderzoek op het gebied van de logica wordt tegenwoordig vrijwel uitsluitend gedaan met behulp van talen die bestaan uit (wiskundige) symbolen en aan strenge regels onderworpen zijn (formele talen). Ik bekijk in welke mate het gebruik van deze talen in de logica noodzakelijk is.

    Watermeloen als nieuwe behandeling voor ernstige intensive care infecties? 
  Dr. M. (Martijn) Poeze (m) 11-08-71, Muiden, UM – Algemene Heelkunde 
  De stofwisseling van eiwitbestanddelen bepaalt de orgaanfunctie van patienten met een ernstige infectie op de intensive care. Van het eiwitbestanddeel citrulline, dat veel in watermeloenen voorkomt, gaan de onderzoekers bepalen of het de gevolgen van een ernstige infectie kan beperken.

    De complexiteit van koolhydraten ontrafelen 
  Dr. N.C. (Nick) Polfer (m) 20-09-74, Luxemburg, FOM Instituut Rijnhuizen 
  In de natuur voorkomende suikers zijn zeer divers van structuur en daardoor moeilijk te identificeren. In dit project wordt een combinatie van lasertechnieken en andere analytische technieken toegepast om deze uitdaging aan te gaan.

    Challenge the most extreme magnets of the Universe 
  Dr. N. (Nanda) Rea (f), 01-12-1978, UU 
  "Magnetars" are neutron stars with a magnetic field 10000000 times stronger than what we can produce in the laboratories on Earth. This research is aimed at unveiling why they are such strong X-ray emitters and test the physics we cannot test anywhere else.

    Ik of wij? 
  Dr. A.A.T.S. (Simone) Reinders (v) 06-04-1974, UMCG – NucleaireGeneeskunde en Moleculaire Beeldvorming 
  Bij mensen met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis lijkt het of het brein meerdere personen huisvest. Dit zal worden onderzocht door het effect van autobiografische woorden op het brein in beeld te brengen en dit te vergelijken met een controle groep.

    De kleinen beheersen de groten 
  Dr. H. (Holger) Rehmann (m) 22-03-1975, Mülheim an der Ruhr (Duitsland), UMC Utrecht 
  De cellen van het menselijke lichaam communiceren met behulp van kleine moleculen, die aan grote eiwitten binden en op deze manier de activiteit van de eiwitten controleren. Dit project analyseert de structurele basis van zulke bindingen.

    Golven in een-dimensionale vaste stoffen 
  Dr. B. W. (Bob) Rink (m) 05-02-1977, Vrije Universiteit Amsterdam – Toegepaste Analyse 
  In vaste stoffen zoals kristallen plant informatie zich voort door middel van golven. In dit onderzoek proberen we met wiskundige technieken te begrijpen hoe deze golven er uitzien, hoe ze elkaar beïnvloeden en of ze voor altijd blijven bestaan.

    Zeg eens ‘feupamies’ 
  Dr. J. E. (Judith) Rispens (v), 10-07-1972 
  Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben grote moeite met het nazeggen van onzinwoorden. In dit onderzoek wordt nagegaan waarom dat zo is. Factoren als werkgeheugen, woordenschat en bewustzijn van de verschillende klanken in een woord zullen hiervoor onder andere onderzocht worden.

    De natuur helpt innovatieve kerncentrale 
  Dr. ir. M. (Martin) Rohde (m) 11-01-1969, TUD – Radiation, Radionuclides and Reactors 
  Door het opraken van onze steenkool-, gas- en olievoorraden moeten we zoeken naar andere, veilige, liefst CO2-uitstootvrije energiebronnen. Dit onderzoek zal duidelijk maken of een nieuw type kernreactor, gevuld met superkritisch water, nóg veiliger wordt door de zwaartekracht het water rond te laten pompen.

    Doden van kankercellen in zuurstof arme gebieden 
  Dr. K.M.A. (Kasper) Rouschop (m) 28-06-1978, Heerlen, UM-Maastro 
  Tumor-cellen kunnen zich aanpassen aan zuurstofarme omstandigheden en, door aktivatie van mechanismen die eiwit-produktie remmen, dit zuurstof tekort overleven. Dit onderzoek gaat bepalen of aangrijpen op deze mechanismen een nieuwe therapie kan zijn voor het doden van deze cellen.

    Meten aan één redoxeiwit 
  Dr. J.M. (Jante) Salverda (v) 23-08-1972, UL – Biofysica 
  In dit onderzoek aan redoxeiwitten wordt fluorescentiemicroscopie gecombineerd met elektrochemische technieken. Daardoor kan met fluorescentie de aanwezigheid van één elektron op één redoxeiwit worden gemeten. Zo wordt ontrafeld hoe de elektronenoverdracht van en naar zo’n eiwit precies plaatsvindt, en hoeveel variatie er is in eigenschappen tussen de verschillende exemplaren van hetzelfde eiwit.

    Hersenstofjes voor een goede geheugenwerking 
  Dr. A. (Anke) Sambeth (v) 16-06-1977, UM – Neuropsychologie en Psychofarmacologie 
  In de hersenen zitten verschillende stofjes, de zogenaamde neurotransmitters, die ons ‘denken en doen’ beïnvloeden. Sommigen van hen zorgen ervoor dat we een goed geheugen hebben. Hoe ze dit nou precies doen zal in dit project worden onderzocht.

    Verbeteren van beloop na hersenbloeding 
  Dr. I.C. (Irene) van der Schaaf (v) 16-11-1975, Hoogwoud, UU - Radiologie 
  Een hersenbloedng tussen de hersenvliezen heeft een heel slecht beloop. Met dit onderzoek maken de arts-onderzoeker een stap om dit beloop te verbeteren. Met behulp van CT en MRI scantechnieken wordt de onstaanswijze van de grootste complicatie ( nl. een herseninfarct) van de hersenbloeding ontrafeld. Vervolgens wordt er een test ontwikkeld om deze complicatie aan te tonen en het behandel-effect te monitoren.

    Kijken naar moleculen in beweging 
  Dr.ir. G. (Georg) Schitter (m) 28-04-1974, TU Delft – DCSC 
  Met Atomic-Force microscopie kunen afzonderlijke moleculen en atomen gevisualiseerd worden. Observatie van processen op nanoschaal is echter nog onmogelijk. Door middel van een beter mechatronisch ontwerp en regeling van deze microscopen wordt het mogelijk de moleculen in actie te visualiseren.

    Broeikasrampen in het verleden 
  Dr. A. (Appy) Sluijs (m) 16-03-1980, Woerden, UU - Palaeo-ecologie 
  Tussen 60 en 50 Miljoen jaar geleden waren drie periodes van ‘Global Warming’ door snel stijgende CO2 concentraties in de atmosfeer, vergelijkbaar met de huidige trend. Om toekomstvoorspellingen te verbeteren, bestuderen de onderzoekers hoe deze broeikasrampen het klimaat toen veranderden.

    Vissen naar een biopolymeer 
  Dr. ir. L.C.P.M. (Louis) de Smet (m) 06-04-1977, Oostburg, UL - Grensvlakfysica 
  Hyaluronan is een biopolymeer dat bijdraagt aan zowel celcommunicatie als de structuur van celweefsels. Met behulp van een tast- en een fluorescentiemicroscoop worden modeloppervlakken en viscellen bestudeerd wat moet leiden tot meer inzicht in de in vivo eigenschappen van hyaluronan.

    Locatiekeuze en prijsconcurrentie in regionale markten 
  Dr.ir. A.R. Soetevent (m) 14-01-1976, Emmen, UvA - Economie 
  Ondernemingen zoals winkelketens en benzinemaatschappijen hebben vaak verscheidene filialen of verkooppunten. In dit project onderzoek ik de locatiekeuze van ondernemingen en hoe de gevolgde prijsstrategie voor individuele filialen afhangt van de eigen locatie, de locatie van concurrenten alsmede de woonplaats en het  verplaatsingsgedrag van consumenten.

    Onder invloed van imago 
  Dr. R. (Renske) Spijkerman (v) 05-10-1972, RU – Orthopedagogiek 
  Veel jongeren vinden hun imago belangrijk. Ook bij alcoholgebruik speelt dit een rol. Aantrekkelijke drinkers in reclame en vriendenkring geven alcohol een positief imago. Door middel van experimenten in een bar(lab) wordt nagegaan hoe het imago van drinkers het alcoholgebruik van jongeren beïnvloedt.  

   Joodse Nederlanders of Nederlandse joden? 
  Dr. P.J.R. (Peter) Tammes (m) 22-0 3-1972 
  Dit onderzoek gaat over assimilatie van joden: sociale omgang en gelijkenis met niet-joden. Joden vormden een minderheid van enige omvang tot aan de Duitse bezetting. Met gegevens uit bevolkingsregisters worden individuele levenslopen gereconstrueerd. Een levensloopbenadering maakt inzichtelijk wie in sterkere mate assimileerden en waarom.

    Schandelijk hormoon zorgt voor stress 
  Dr. M. (Mattie) Tops (m) 11-06-67, UL – Algemene en Gezinspedagogiek-Datatheorie 
  De emotie schaamte zorgt voor uitscheiding van het hormoon cortisol. Dit heeft negatieve gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dit onderzoek bestudeert onder welke omstandigheden schaamte voor een hevige uitscheiding van cortisol zorgt, en hoe de hersenen dit aansturen.

    DNA buiten de cel is gevaarlijk 
  Dr. L.A. (Leendert) Trouw (m) 26-08-1974, Rotterdam, LUMC – Reumatologie 
  DNA dat buiten lichaamscellen terecht is gekomen, kan het afweersysteem activeren en leiden tot weefselschade. Dit onderzoek gaat na in hoeverre DNA bindende eiwitten uit bloed deze activatie voorkomen en of dit proces verstoord is bij met mensen met reuma.

    Sensorische reactivatie is geloven? 
  Dr. V.G. (Vincent) van de Ven (m), 26-03-1977. Universiteit Maastricht – Neurocognitie 
  Tijdens een visuele herinnering worden hersengebieden die betrokken waren bij de oorspronkelijke waarneming gereactiveerd. Dergelijke hersenactivatie vindt ook plaats tijdens mentale voorstelling en hallucinaties. Dit project onderzoekt of de mate van reactivatie de echtheid en gedetailleerdheid van een visuele herinnering beïnvloedt.

    Tijd, restitutie en het recht 
  Mr. Dr. W.J. (Wouter) Veraart (m) 10-05-1971, VU – Rechtsgeleerdheid 
  Recht is er om onrecht te herstellen, maar na verloop van tijd verjaart een claim. Maar wat moet er gebeuren als het gaat om extreem onrecht dat meer dan veertig jaar oud is? Heeft het recht dan toch nog een functie? Deze vraag wordt getoetst aan praktijkvoorbeelden uit Duitsland, Nederland en Zuid Afrika.

    Gegarandeerd de juiste plaats 
  Dr.ir. A.A. (Sandra) Verhagen (v) 01-05-1976, TUD - Mathematische Geodesie en Puntsbepaling 
  Satellieten van het GPS en toekomstige Galileo cirkelen op 20.000 kilometer boven de aarde. Nieuwe toepassingen vereisen plaatsbepaling tot op de millimeter nauwkeurig met een zekerheid boven de 99.999%. De onderzoekster zal algoritmes ontwikkelen om dit mogelijk te maken.

    In gesprek met Hollandse meesters 
  Dr. M.A. (Thijs) Weststeijn (m) 30-04-1975, UvA-Kunstgeschiedenis 
  Hoe spraken zeventiende-eeuwse schilders over hun werk? In kunsttraktaten uit deze periode werden oudere, Italiaanse termen aangepast aan de specifieke Nederlandse schilderpraktijk. Met het achterhalen van deze woordenschat wil het onderzoek ‘door de ogen van de kunstenaar’ kijken naar schilderijen uit de Gouden Eeuw.

    Een positief licht op depressie 
  Dr. MC. (Marieke) Wichers (v) 06-12-1977, Gorssel, UM – Psychiatrie & Neuropsychologie 
  Genen veroorzaken depressie, maar hun negatieve invloed kan worden geneutraliseerd als mensen regelmatig positieve emoties ervaren. Kan emotionele weerbaarheid in de vorm van positieve emoties worden aangeleerd bij mensen die niet opknappen van depressie, en welke genen versterken dit?

    Meetproblemen in psychologische experimenten 
  Dr. J.M. (Jelte) Wicherts (m) 13-09-1976, UvA – Psychologische Methodenleer 
  Psychologische constructen zoals angst en werkgeheugen moeten in onderzoek op een bepaalde manier worden gemeten. In psychologische experimenten kunnen sommige van deze metingen onbedoeld kwalitatief veranderen. In dit onderzoek wordt gekeken naar dit methodologische probleem en naar een mogelijke oplossing.

    Longschade aangepakt 
  Dr. C.W. (Catharina) Wieland (v) 07-03-1978, Weinheim, Duitsland, AMC – Centrum voor Experimentele en Moleculaire Geneeskunde 
  Tijdens bacteriële infectie van de long kan té veel ontsteking leiden tot weefselschade. De balans in de cel wordt bepaald door kinases. De activiteit van deze enzymen tijdens longinfectie en de mogelijkheden tot remming van slechte kinases zullen worden onderzocht.

    Naar een betere beschrijving van diffusie op kristaloppervlakken 
  Dr. A. S. (Astrid) de Wijn (v) 28-09-1979, RU - Theory of Condensed Matter, IMM 
  Conventionele statistische mechanica is niet van toepassing op (nano)systemen met weinig deeltjes, waar fluctuaties en relaxatie een grote rol spelen.  Met behulp van scheiding van tijdschalen belooft dit onderzoek chaos, statistische mechanica en transport in zulke systemen met elkaar in verband te brengen, en daarmee een verklaring te geven voor de soms verbazingwekkend snelle diffusie van moleculen en clusters op kristaloppervlakken.

    Hoe T-cellen infecties onthouden 
  Dr. M.C. (Monika) Wolkers (v) 29-04-1974, Paderborn (Duitsland), AMC – Laboratory for Experimental Oncology and Radiobiology (LEXOR) 
  Het immuunsysteem beschermt ons tegen terugkerende infectieziektes. T-cellen vormen hierin een belangrijk onderdeel: ze slaan eerder tegengekomen ziektekiemen in hun geheugen op en reageren hierdoor sneller bij herinfectie. Dit onderzoek richt zich op het ontcijferen van deze T-cel programmering.

    How our brains attend to what we want 
  Dr T. (Thilo) Womelsdorf (m) 29-01-1974, Bad Oeynhausen (Germany), RUN. - F.C. Donders Center for Cognitive Neuroimaging
  Our brain is composed of billions of cells. How do these cells interact to achieve our remarkable flexibility of thinking? The researcher will probe the activity patterns among cells to understand how paying attention dynamically controls which cells interact.

    Optimal layout design and operation of compact storage systems 
  Dr. Y (Yugang) Yu, 01-03-1975, RSM Erasmus University - Operations Management 
  Nederland is bekend als Europees distributieland, maar staat inmiddels vol met magazijnen. 
  Een oplossing voor het gebrek aan ruimte is om verschillende producten compact -dicht op elkaar- op te slaan, zoals bijvoorbeeld gebeurt op container terminals. Dit onderzoek gaat na hoe de in- en uitslagtijden dan geminimaliseerd kunnen worden en hoe het optimale compacte magazijn eruitziet.

    De ontdekking van grammatica 
  Dr. W. H. (Jelle) Zuidema (m), 5-6-1975, UvA – Computationele Taalkunde 
  Cruciaal bij het leren van taal is het vermogen om hiërarchische structuur te ontdekken in zinnen. Wij gebruiken leertechnieken uit de computationele taalkunde en data van kinderen, zangvogels, apen en walvissen om te zien of dit vermogen uniek is voor mensen.