Veni 2004

Only in Dutch
 • 2004-ronde 1

  Leren lijden als Jezus 
  Dr. J.J. (José) van Aelst (v) 04-05-1955, UU - Nederlands 
  Voor vijftiende-eeuwers was het lijden van Jezus zo belangrijk dat religieuzen er dagelijks over mediteerden. Hoe de verschillende religieuze groeperingen dit deden, wordt onderzocht aan de hand van de bewerkingen van de belangrijkste meditatietekst, de Honderd artikelen van Henricus Suso.

    Leververvetting, een behandelbaar probleem? 
  Dr. I.P.J. (Ian) Alwayn (m) 30-09-1968, Erasmus MC - Heelkunde 
  Leververvetting is in de huidige westerse maatschappij de meest voorkomende leverziekte. Hier is nog geen behandeling voor. De onderzoekers hebben een experimenteel medicijn getest met zeer goede resultaten en gaan nu analyseren hoe dit middel precies werkt.

    'Onwerkzame' voedingsstoffen beschermen toch 
  Dr. ir. I.C.W. (Ilja) Arts (v) 21-04-1970, WUR - RIKILT / Agrotechnologie & Voedingswetenschappen 
  Het menselijk lichaam maakt gezonde stoffen uit groenten en fruit, zogenaamde flavonoïden, onwerkzaam na consumptie. Toch lijken deze flavonoïden te beschermen tegen ziekten als hartinfarct en kanker. De centrale vraag in dit onderzoek is welke mechanismen deze paradox verklaren.

    Waaraan ontlenen de dingen hun identiteit? 
  Dr. C. (Ciano) Aydin (m) 08-03-1972, KUN - Filosofie 
  De gedachte dat de dingen hun identiteit ontlenen aan een interne, duurzame kern is onjuist. Aan de hand van Nietzsche en Peirce wordt aangetoond dat identiteiten het resultaat zijn van dynamische interacties. Deze visie heeft verstrekkende filosofische en ethische consequenties.

    Op goed geluk 
  Dr. M. (Meike) Bartels (v) 18-10-1973, VU - Biologische Psychologie 
  Waarom is de een gelukkig en de andere niet? Een grote tweeling-familiestudie, met 14- en 16-jarige tweelingen en hun broers en zussen, moet inzicht verschaffen in de oorzaken van individuele verschillen in geluk, welbevinden en fysieke gezondheid.

    Evolutie van vlindervleugelpatronen 
  Dr. P. (Patrícia) Beldade (v) 24-05-1972, UL - Evolutiebiologie 
  Vleugelpatronen van vlinders zijn een prachtig voorbeeld van evolutie van biologische verscheidenheid. In dit project passen we vernieuwende ontwikkelingsbiologische en genetische technieken toe om te begrijpen hoe de verscheidenheid in vleugelpatronen ontstaat, en derhalve wat de bouwstenen van evolutie zijn.

    Wanneer coalities schadelijk zijn 
  Dr. I (Ilja) van Beest (m) 25-05-1972, UL - Sociale en Organisatiepsychologie 
  Er is een verband tussen coalitievorming en exclusie. Om winsten te maximaliseren blijken mensen namelijk kleine coalities te vormen en dus anderen buiten te sluiten. Dit onderzoek bestudeert onder welke voorwaarden exclusie wordt gebruikt om verliezen te minimaliseren.

    Van chronische infectie tot ouderdomsziekte 
  Dr. A.H.J. (Anita) van den Biggelaar (v) 10-02-1971, LUMC - Gerontologie en Geriatrie 
  Sinds het bestrijden van infectieziekten, worden mensen in het westen veel ouder, maar lijden meer aan ziekten, zoals dementie en hartaandoeningen. Dit onderzoek bestudeert de rol van het afweersysteem in veroudering(ziekten) in jonge- en oude mensen in Nederland en Ghana.

    Migratie als levensloopbeslissing 
  Dr. G.E. (Govert) Bijwaard (m) 13-02-1969, EUR - Econometrie 
  Sommige immigranten keren snel, en anderen keren niet of langzaam terug naar het land van herkomst. Een deel van de immigranten laat familie of een huwelijkspartner overkomen. Deze studie onderzoekt wie blijft en wie vertrekt, en wanneer. Verder wordt onderzocht wat hiervan de economische consequenties zijn, zowel voor de migrant als voor de Nederlandse samenleving.

    Op zoek naar de juiste wissels voor een ontspoorde stamcel 
  Dr. K.U. (Kim) Birkenkamp (v) 30-08-1970, UMCU - Longziekten 
  Stamcellen kunnen uitrijpen tot verschillende soorten bloedcellen. Dit uitrijpingsproces wordt heel nauwkeurig gereguleerd. Als hierbij iets mis gaat kan leukemie ontstaan. In dit onderzoek zal gekeken worden naar de regulatie van eiwitten die betrokken zijn bij het uitrijpingsproces om mogelijke oorzaken van leukemie te vinden.

    'Ik ben geen kind meer!' 
  Dr. S.J.T. (Susan) Branje (v) 05-03-1973, UU - Kinder- en jeugdstudies 
  Moeders en tienerdochters denken vaak verschillend over zaken als uitgaan, kleding en kamer opruimen, waardoor ze regelmatig conflicten hebben. Moeders en dochters worden intensief gevolgd om te kijken hoe hun relatie hierdoor verandert.

    Nieuwe kijk op supergeleiders 
  Dr. A. (Alexander) Brinkman (m) 29-12-1975, UT - Lage Temperaturen 
  Het is een raadsel waarom sommige keramische materialen hun elektrische weerstand kunnen verliezen en dus supergeleidend worden. De onderzoekers gaan de oorzaak van supergeleiding in dergelijke materialen onderzoeken door de geleiding te meten van multilaags supergeleidende structuren.

    Hoge druk en enzymen 
  Dr. ir. M.E. (Marieke) Bruins (v) 28-05-1972, WUR - Proceskunde 
  Enzymen en hoge druk kunnen chemische reacties versnellen. Met de ontdekking van verschillende extreem stabiele enzymen uit bijvoorbeeld heetwaterbronnen en de diepzee kan voor het eerst de combinatie van enzymen en hoge druk worden onderzocht. Hierdoor kunnen nieuwe processen ontwikkeld worden.

    SUMO-signalering in planten 
  Dr. ir. H.A. (Harrold) van den Burg (m) 28-03-1974, UvA - SILS, Plant Pathology, Mass Spectrometry 
  Planten kunnen stress, zoals ziekteverwekkers, in hun omgeving waarnemen. Herkenning van stress leidt tot activatie van signaalroutes in de cel waarbij specifieke eiwitmodificaties een grote rol spelen. Deze modificaties, waarvan SUMO een nieuwe en nog weinig onderzochte vorm is, veranderen de functie van het signaleringseiwit. De onderzoeker bestudeert de rol van SUMO in de plantafweer tegen ziektes.

    Geluid en gevoel tijdens het spreken 
  Dr. Y. (Yiya) Chen (v) 08-06-1970, KUN - Engelse Taal- en Letterkunde 
  Zinnen kunnen verschillende betekenissen hebben wanneer ze met verschillende klemtonen worden uitgesproken. Er zijn verschillen in en tussen talen in hoe deze betekenissen tot uitdrukking worden gebracht in versleer. Dit project bestudeert de manier waarop taalkundige structuren ons in staat stellen om deze verschillen te produceren en te begrijpen.

    Biodiversiteit uit prehistorisch DNA 
  Dr. ir. M.J.L. (Marco) Coolen (m) 25-06-1966, Koninklijk NIOZ - Mariene Biogeochemie en Toxicologie 
  Sedimenten vormen een archief van algen en bacteriën die betrokken waren bij belangrijke chemische processen. Deze processen hadden een grote invloed op de samenstelling van onze atmosfeer. In het modelsysteem Ace Lake (Antarctica) zullen dergelijke processen vanaf de laatste ijstijd, alsmede de betrokken micro-organismen, voor het eerst worden gereconstrueerd aan de hand van fossiel DNA.

    Verkeer tussen zenuw en spier 
  Dr. P.F. (Pascale) Dijkers (v) 19-06-1972, LUMC - Neurobiologie 
  Om je spieren te kunnen gebruiken heb je zenuwen nodig die de spieren een signaal geven om zich samen te trekken. De onderzoekers bekijken hoe zenuwen en spieren communiceren. Tevens bestuderen ze hoe miscommunicatie ontstaat en voorkomen kan worden.

    Zonder calcium geen bot 
  Dr. B.C.J. (Bram) van der Eerden (m) 01-11-1970, Erasmus MC - Interne Geneeskunde 
  Voor gezonde botten is calcium van levensbelang. Kanalen die cruciaal blijken voor calciumopname in nier en darm, zijn recent door de onderzoekers in bot aangetoond. Dit onderzoek bestudeert de functie van deze kanalen in botstofwisseling in relatie tot botontkalking bij ouderen.

    Chemische reacties onder het vergrootglas 
  Dr. J.A.A.W. (Hans) Elemans (m) 05-07-1970, KUN - NSRIM 
  Met een scanning tunneling microscoop kan het verloop van een chemische reactie bestudeerd worden. De onderzoeker maakt de uitgangsstoffen, producten en intermediairen zichtbaar en manipuleert deze op (sub)moleculaire schaal op het grensvlak van een vast oppervlak en een oplosmiddel.

    Stress bij chronische immuunziektes 
  Dr. A.W.M. (Andrea) Evers (v) 07-02-1967, KUN / UMCN - Medische Psychologie 
  Kan stress het verloop van chronische immuunziektes, zoals reumatoïde artritis of psoriasis, beïnvloeden? En geldt dit vooral voor mensen die stressgevoelig zijn? En welke fysiologische processen zijn hiervoor dan verantwoordelijk? Deze vragen zullen in dit project worden bestudeerd.

    Taalbegrip door een computer 
  Dr. S.L. (Stefan) Frank (m) 11-06-1973, KUN - NICI 
  Een zin is pas begrepen als de informatie uit de zin is verbonden met achtergrondkennis en ervaringen van de lezer. Er zal een wiskundige beschrijving van dit taalbegripsproces worden ontwikkeld, zodat een computer het begrijpen van zinnen kan nabootsen.

    Meten in hiërarchisch gestructureerde data 
  Dr. ir. G.J.A. (Jean-Paul) Fox (m) 20-12-1970, UT - Gedragswetenschappen 
  Met name in de onderwijskunde en psychologie probeert men relaties te leggen tussen toetsresultaten en kenmerken van individuen en groepen. Voor het verwerken van deze gegevens ontwikkelen en implementeren de onderzoekers een nieuwe methode, die leidt tot betrouwbaardere resultaten.

    Orkestratie van moleculaire beweging 
  Dr. Raoul van Gastel (m) 25-07-1975, UT - Vaste Stof Fysica 
  Door zelfassemblage kunnen geordende lagen van organische moleculen ontstaan op substraten van metaal. Doel van dit project is om goed gedefinieerde tweedimensionale moleculaire structuren van nanometerafmetingen te maken door subtiele manipulatie van dit proces van zelfassemblage.

    Praten tegen een dove baby 
  Dr. P.A.M. (Ellen) Gerrits (v) 10-12-1967, AZM - KNO 
  Slechts zes maanden oud zijn de jongste dove baby's die na een operatie via een cochleair implantaat opeens geluiden en spraak kunnen waarnemen. Dit onderzoek gaat na wat deze baby's begrijpen van de brij gesproken woorden om hen heen.

    Achter de schermen van muziektheater 
  Dr. J.C.P. (Jeroen) van Gessel (m) 04-11-1967, UU - Muziekwetenschap 
  Iedere operavoorstelling is het resultaat van een wirwar van uiteenlopende belangen. Dit onderzoek probeert de kluwen te ontwarren aan de hand van de casus 'Duitse opera in Straatsburg', waar zelfs de Führer zich persoonlijk met de gang van zaken bemoeide.

    Kleinschalige structuren bepalen de sterkte van de aardkorst 
  Dr. S.M. (Saskia) ten Grotenhuis (v) 24-06-1975 UU - Experimentele Gesteente Deformatie 
  Tijdens bewegingen in de aardkorst verandert de microstructuur van gesteentes. Mineralen krijgen een nieuwe korrelgrootte en langwerpige mineralen roteren waardoor de mechanische eigenschappen van het gesteente veranderen. Dit onderzoek gaat na wat het gevolg hiervan is voor de sterkte van de aardkorst.

    Is informatie altijd in nullen en enen te schrijven? 
  Dr. M.I. (Madalin) Guta (m) 29-08-1973, KUN - Wiskunde 
  De quantumbit, een eenheid van informatie gedragen door quantumsystemen als atomen en fotonen, kan tegelijkertijd 1 en 0 zijn. Door meten wordt een deel van deze informatie in klassieke bits omgezet. De onderzoeker analyseert de overgang van quantum naar klassiek met methoden uit de theoretische statistiek en kansrekening.

    A troublesome ménage à trois 
  Dr. H. (Hamida) Hammad (v) 21-12-1974, Erasmus MC - Longziekten 
  Hoewel iedereen aan dezelfde allergenen wordt blootgesteld, krijgen slechts sommigen allergische astma. De reden hiervoor is onduidelijk. De onderzoekers willen weten of de functie van regulatoire T-cellen, die luchtweginflammatie onderdrukken in gezonde personen, lager is in allergische patiënten.

    Kankercellen gevoelig maken 
  Dr. T. (Tiemen) van der Heide (m) 05-12-1972, RuG - Membraancelbiologie 
  Resistentie van kankercellen tegen cytostatica wordt vaak veroorzaakt door een bepaald eiwit. De onderzoekers zullen in een aantal artificiële modellen gaan bestuderen hoe dit eiwit wordt beïnvloed door zijn omgeving, met als doelstelling het eiwit uiteindelijk uit te kunnen schakelen.

    Eiwitcomplexen winnen vaart 
  Dr. R.H.H. (Robert) van den Heuvel (m) 31-07-1972, UU - Biomoleculaire Massaspectrometrie 
  Na het ophelderen van vele genomen wordt het steeds duidelijker dat eiwitcomplexen een belangrijke rol spelen in alle biologische processen in de cel. De onderzoekers gaan met behulp van massaspectrometrie de quaternaire structuur en functie van eiwitcomplexen onderzoeken.

    Nieuwe fysica zoekt wiskunde 
  Dr. L.K. (Luuk) Hoevenaars (m) 17-06-1975, UU - Algebraïsche meetkunde 
  Natuurkundigen gebruiken vaak zogenaamde potentialen. Relatief nieuwe types potentialen worden gebruikt in het onderzoek naar elementaire deeltjes. De onderzoeker brengt deze verschillende nieuwe potentialen met elkaar in verband door te laten zien dat ze voldoen aan een overkoepelend stelsel differentiaalvergelijkingen.

    Intuïtie versus nadenken in attitude-gedragsrelaties 
  Dr. R.W. (Rob) Holland (m) 27-01-1972, KUN - Sociale Psychologie 
  Attitudes zijn evaluatieve oordelen over een object zoals een persoon, idee of organisatie. Ze kunnen bepalen hoe we ons ten opzichte van dat object gedragen. Soms heeft een attitude invloed op gedrag na een uitvoerige analyse van voor en nadelen. Vaak spelen intuïtieve processen een sturende rol bij de relatie tussen attitudes en gedrag, zoals bij onbewuste voorkeuren. Iemands vrolijke of droevige stemming kan bepalen of intuïtie of nadenken de boventoon voert in attitude-gedragsrelaties.

    Sturen op de evolutie van enzymen 
  Dr. R.M. (René) de Jong (m) 22-03-1976, RuG - Biofysische Chemie 
  Uit informatie over de structuur van een haloalcohol dehalogenase is gebleken dat dergelijke enzymen zijn geëvolueerd uit ten minste twee korte dehydrogenase/reductase enzymen. Dit onderzoek beoogt op een innovatieve manier te onderzoeken of de evolutie van dergelijke dehalogenases uit korte dehydrogenases/reductases in het laboratorium nagedaan kan worden. Dit zou een belangrijke stap zijn in het gericht ontwikkelen van nieuwe enzymen voor allerlei verschillende soorten chemische reacties.

    Ultrasnelle anti-ferromagneten 
  Dr. A. V. (Alexey) Kimel (m) 28-05-1974, KUN - Vaste Stof Fysica 
  De onderzoekers bestuderen met zeer korte laserpulsen een heel nieuw concept voor manipulatie van magnetische informatie, bijvoorbeeld in een PC of op een harde schijf. In deze zogeheten antiferromagneten zijn de magnetische momenten anti-parallel georiënteerd, waardoor naar verwachting meer dan honderd maal snellere manipulaties dan in gewone (ferro-)magneten mogelijk zijn.

    Tweespalt in de delta 
  Dr. M.G. (Maarten) Kleinhans (m) 28-04-1972, UU - Departement Fysische Geografie 
  Splitsingen in rivieren verdelen water, zand en wateroverlast over de delta. De onderzoeker bestudeert de stabiliteit van splitsingspunten in de Rijndelta (Nederland) met moderne metingen, computermodellen, kaarten sinds 1500 AD en geologische gegevens van de laatste 8000 jaar.

    TIPs trekken aan het langste eind 
  Dr. R.I. (Roman) Koning (m) 31-05-1970, LUMC - Moleculaire Celbiologie 
  Microtubuli groeien en krimpen voortdurend, wat essentieel is voor hun functie in de cel. Sommige eiwitten, de +TIPs, reguleren deze processen door te binden aan één uiteinde van de microtubuli. Met een elektronenmicroscoop zal de onderzoeker kijken hoe deze eiwitten te werk gaan.

    Benauwd door je DNA 
  Dr. G.H. (Gerard) Koppelman (m) 29-03-1970, AZG / RuG - Beatrix Kinderkliniek 
  Astmapatiënten worden benauwd na inademing van koude lucht: ze hebben overgevoelige luchtwegen. Dit komt door een recent ontdekt astma-gen, vooral bij kinderen die in hun vroege jeugd passief hebben gerookt. Dit onderzoek gaat de werking van dit gen na en de rol die roken hierin speelt.

    Het overleven van kankercellen bij lage zuurstofconcentraties 
  Dr. M. (Marianne) Koritzinsky (v) 26-04-1973, UM - Groei en Ontwikkeling 
  Slecht ontwikkelde bloedvaten in tumoren leiden tot fluctuaties in zuurstofvoorziening aan kankercellen. Het doel van het onderzoek is om specifieke eiwitten in kankercellen te identificeren die het mogelijk maken om kankercellen te laten overleven bij veranderende zuurstofconcentraties.

    Adam Smith en de onzichtbare vrouw 
  Dr. E. (Edith) Kuiper (v) 13-01-1960, UvA - Economie 
  In de Schotse Verlichting veranderden de normen, waarden en wetten ten aanzien van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dit project onderzoekt hoe deze veranderingen het denken hebben beïnvloed van de grondlegger van de economische wetenschap, Adam Smith.

    Het Indo-Arische werkwoord door de eeuwen heen 
  Dr. L.I. (Leonid) Kulikov (m) 04-07-1964, UL - Vergelijkende Taalwetenschappen 
  Terwijl sommige conducteurs omroepen 'Alle reizigers wordt verzocht uit te stappen', zeggen andere conducteurs 'Alle reizigers worden verzocht uit te stappen'. Indo-Arische talen zoals het Sanskriet vertonen gelijksoortige variatie. Een grondige vergelijking brengt drieduizend jaar taalverandering systematisch in beeld.

    De flexibele eiwitstructuur ingekleurd 
  Dr. T. (Thomas) La Cour Jansen (m) 25-11-1974, RuG - Natuurkunde 
  De ruimtelijke structuur en vervorming van eiwitten in levende cellen bepalen in belangrijke mate hun werking. Dit onderzoek analyseert een nieuwe methode die met ultrakorte lichtpulsen van verschillende golflengte deze structuur en veranderingen daarin in kaart brengt.

    Hoe leidt vet eten tot overgewicht? 
  Dr. S.E. (Susanne) la Fleur (v) 11-11-1972, UMCU - Medische Farmacologie 
  Doorsnijding van zenuwbanen tussen lever en hersenen leidt in vet etende ratten tot verminderde verbranding en overgewicht. Ditzelfde gebeurt ook bij een verstoring van het melanocortinesysteem in de hersenen. Onderzocht wordt of vet het melanocortinesysteem beïnvloedt via deze zenuwbanen.

    Spelen met grenzen: computergames en het koloniale verleden 
  Dr. S. (Sybille) Lammes (v) 29-10-1964, UU - Instituut Media en Representatie 
  Veel populaire computergames nodigen de speler uit om als een vroegere koloniale machthebber gebieden te veroveren. Zulke games kunnen ons veel vertellen over hoe wij nu over het koloniale verleden denken. Dit onderzoek gaat na wat voor betekenissen games hieraan geven.

    Semi-lichamen en verwante structuren in de eindige meetkunde 
  Dr. M. (Michel) Lavrauw (m) 02-12-1974, TUE - Discrete Wiskunde 
  Het onderzoek richt zich op de classificatie van bepaalde niet-associatieve lichamen, een klassiek vraagstuk uit de algebra. De talrijke links met eindige meetkunde uit de laatste drie decennia hebben zowel het verlangen naar zo'n classificatie als het aantal beschikbare technieken vergroot.

    Welk internationaal hof mag rechtspreken? 
  Dr. N. (Nikolaos) Lavranos, LL.M. (m) 13-03-1971, UvA - ACIL 
  Elke dag worden nieuwe internationale hoven en (arbitrage-)tribunalen opgericht, die internationaal rechtelijke geschillen beslechten. Tegelijk breidt het Europees Hof van Justitie zijn bevoegdheden steeds verder uit. Met dit onderzoek wordt getracht een principe te ontwikkelen dat conflicten tussen de verschillende hoven helpt vermijden.

    Oorzaken en gevolgen van lerarenverzuim 
  Dr. E. (Edwin) Leuven (m) 10-09-1970, UvA - Economie 
  Weinig is bekend over de oorzaken en gevolgen van ziekteverzuim onder leraren. Dit onderzoek gaat dieper in op de processen die leiden tot verzuim, de gevolgen voor leerlingenprestaties, en de effectiviteit van beleid dat gericht is op het terugbrengen van verzuim.

    Een nieuwe weg naar een hartinfarct 
  Dr. T. (Ton) Lisman (m) 10-3-1976, UMCU - Haematologie 
  Het samenklonteren van bloedplaatjes speelt een belangrijke rol in het stoppen van bloedingen. Echter, als bloedplaatjes wat al te enthousiast samenklonteren in bloedvaten rond het hart ontstaat een hartinfarct. De onderzoekers bekijken een nieuwe manier waarop bloedplaatjes zo'n dodelijke prop vormen.

    Hoofdpijn door veranderde genen 
  Dr. A. (Antoinette) Maassen van den Brink (v) 17-04-1971, Erasmus MC - Farmacologie 
  Verwijding van bloedvaten in het hoofd is een van de belangrijkste facetten van migrainehoofdpijn. In dit project zal worden onderzocht in hoeverre genen die met migraine in verband worden gebracht ook gerelateerd zijn aan bloedvatverwijding.

    Nanodeeltjes voor kankerdetectie 
  Dr. S. (Srirang) Manohar (m) 27-10-1969, UT - Biofysische Techniek
  In het beginstadium van kanker worden bepaalde eiwitmoleculen ontwikkeld. Detectie van deze eiwitten maakt vroegtijdig opsporen van kanker mogelijk. De onderzoekers willen deze eiwitmoleculen in muistumoren labelen met metalen nanodeeltjes. Hiermee zijn ze zichtbaar te maken voor een nieuwe afbeeldingtechniek: fotoakoestiek.

    Sensitief of consequent opvoeden? 
  Dr. J. (Judi) Mesman (v) 14-08-1974, UL - Centrum voor Gezinsstudies 
  Gedragsproblemen bij jonge kinderen kunnen ontstaan door insensitieve of inconsequente opvoeding. Dit project onderzoekt hoe deze opvoedingspatronen met elkaar samenhangen en welke het meest leidt tot gedragsproblemen. Ook bestuderen de onderzoekers de invloed van het temperament van het kind.

    Coördinatie van actuatoren in robots 
  Dr. L.P.M. (Luc) Moreau (m) 07-02-1973, TUE - Werktuigbouwkunde 
  Mobiele robots en automatische manipulatoren zijn vaak uitgerust met vele actuatoren. De onderzoeker gaat de synchronisatieproblemen analyseren die optreden tijdens de coördinatie van de acties van deze actuatoren. Doel is om hiermee de werking van de robot te verbeteren.

    Ultracompacte dubbelsterren als buitenaardse laboratoria 
  Dr. G. (Gijs) Nelemans (m) 24-07-1971, KUN - Sterrenkunde 
  Door verschillende computermodellen te optimaliseren willen de onderzoekers ontdekken hoeveel ultracompacte dubbelsterren er zijn en hoe ze zijn ontstaan. Met deze kennis willen zij allerlei vragen over de structuur en ontwikkeling van sterren en dubbelsterren beantwoorden en voorspellingen doen die bij de voorbereidingen voor een nieuwe satelliet gebruikt zullen worden.

    Precisiebombardement op kankercellen 
  Dr. J.F.W. (Frank) Nijsen (m) 22-11-1970, UMCU - Nucleaire geneeskunde 
  Sommige bijzondere metalen kunnen zichtbaar gemaakt worden in het lichaam. Deeltjes met deze metalen kunnen radioactief gemaakt worden of anti-kankerstoffen bevatten. Door deze eigenschappen te combineren kunnen de onderzoekers gericht deze deeltjes bij de tumor brengen en vernietigen.

    Politiek en ideologie 
  Dr. D.M.L. (David) Onnekink (m) 03-03-1971, UU - Geschiedenis 
  In de Republiek formuleerden regenten het beleid, dat echter ook besproken en beïnvloed werd door een veel grotere groep lobbyisten en pamfletschrijvers. Dit onderzoek kijkt naar de relatie tussen ideologie en buitenlands beleid en schetst zo een beeld van een vroegmoderne politieke cultuur.

    Strategisch citeren in de rechtszaal 
  Dr. E. (Esther) Pascual (v) 26-08-1972, VU - Taal & Communicatie 
  In de rechtszaal is taal cruciaal. Daarom wordt er veel geciteerd. Dit houdt in het van context verplaatsen van een communicatieve gebeurtenis. Daardoor is citeren nooit neutraal. Dit onderzoek bestudeert het strategisch gebruik van citaten in Nederlandse en Amerikaanse strafrechtszaken.

    De darm als beschermer tegen hart- en vaatziekten 
  Dr. J. (Jogchum) Plat (m) 08-05-1970, UM - Humane Biologie 
  Naast schadelijke cholesteroldeeltjes circuleren ook beschermende cholesteroldeeltjes in het bloed. In dit project wordt de bijdrage van de darm in de productie van deze beschermende cholesteroldeeltjes vergeleken met de lever. Tevens worden de mogelijkheden nagegaan deze productie te verhogen via voedingsinterventies.

    Breinactiviteit of schijnactiviteit? 
  Dr. J.P.W. (Josien) Pluim (v) 17-04-1971, UMCU - Image Sciences Institute/Radiologie 
  Tegenwoordig kunnen functies van de hersenen (spraak, geheugen, enzovoort) in beeld gebracht worden. Als mensen echter bewegen tijdens de opnamen, kunnen per ongeluk verkeerde hersengebieden als actief bestempeld worden. Het onderzoek richt zich op computertechnieken om voor deze schijnactiviteit te corrigeren.

    Milieuvriendelijke productie van bèta-aminozuren 
  Dr. G.J. (Gerrit) Poelarends (m) 08-01-1971, RuG - Biochemie 
  Bèta-aminozuren zijn belangrijke grondstoffen voor de productie van medicijnen. Door gebruik te maken van biologische systemen tracht de onderzoeker nieuwe syntheseroutes te ontwikkelen voor deze aminozuren. Gezien de milieuvoordelen is er een sterk groeiende belangstelling voor syntheseroutes gebaseerd op biokatalyse.

    Interne resonanties in windingen distributietransformator 
  Dr. ir. M. (Marjan) Popov (m) 30-04-1969, TUD - Electrical Power Systems Laboratory 
  Als een distributietransformator wordt afgeschakeld met een vacuümschakelaar, kunnen hoogfrequente oscillaties optreden. Deze oscillaties veroorzaken resonanties in transformatorwikkelingen, die de transformator kunnen beschadigen. Het doel van het onderzoek is om dit verschijnsel te bestuderen en om compatibiliteitsproblemen op te lossen.

    De oorsprong van plantparasitisme bij nematoden 
  Dr. L. (Ling) Qin (m) 18-10-1967, WUR - Laboratorium voor Nematologie 
  Onlangs heeft de onderzoeker ontdekt dat plantenparasitaire nematoden (aaltjes) celwanden van planten kunnen afbreken. Ze zijn de eerste dieren waarbij dat ontdekt is. Nu wil hij de evolutionaire oorsprong van deze genen bestuderen, en daarmee de oorsprong van het vermogen van nematoden om planten te gebruiken als voedselbron.

    Slecht zaad door zwakke genen 
  Dr. S. (Sjoerd) Repping (m) 19-11-1974, AMC - Voortplantingsgeneeskunde 
  De man heeft een Y-chromosoom, de vrouw niet. De man heeft een testis, de vrouw niet. Het Y-chromosoom is essentieel voor de aanmaak van zaadcellen. De onderzoekers proberen te ontcijferen hoe fouten op het Y-chromosoom kunnen leiden tot slecht zaad en daarmee onvruchtbaarheid.

    Een goede afweer begint op DNA-niveau 
  Dr. J.G.I. (Anna) van Rietschoten (v) 25-02-1974, VUmc - Moleculaire Celbiologie en Immunologie 
  Erfelijke eigenschappen (genen) in de menselijke cel bestaan uit paren. Meestal worden beide exemplaren gebruikt. Bij eigenschappen die nodig zijn voor een goede afweer wordt vaak slechts één exemplaar gebruikt. Bestudeerd zal worden hoe dit komt, waarom het nodig is, en wat voor ziektes ontstaan als hierbij iets fout gaat.

    Emoties, ethiek en risico's 
  Dr. S. (Sabine) Roeser (v) 21-09-1970, TUD - Filosofie 
  Veel mensen zijn bang voor de mogelijke risico's van nieuwe technologieën. Vaak worden dergelijke emoties als irrationeel afgedaan. Dit onderzoek zal nagaan of we emoties niet juist nodig hebben om goed te kunnen beoordelen of een risico moreel aanvaardbaar is.

    Stress en ongezondheid 
  Dr. J.G.M. (Judith) Rosmalen (v) 25-11-1971, RuG - Psychiatrie 
  Van stress kun je allerlei gezondheidsproblemen krijgen. Toch blijven sommige mensen gezond ondanks veel stress, terwijl anderen al ziek worden bij weinig stress. De onderzoekers gaan analyseren of bepaalde genvarianten, betrokken bij de reactie op stresshormonen, deze verschillen veroorzaken.

    Op zoek naar de rand van een hersentumor 
  Dr. ir. T.W.J. (Tom) Scheenen (m) 10-08-1974, UMCN - Radiologie 
  Hersentumoren tonen vaak uitgebreide groei in omgevend hersenweefsel. De grenzen van deze tumoren zijn met traditionele beeldvorming moeilijk te bepalen. Met een combinatie van twee nieuwe kernspinresonantietechnieken gaan de onderzoekers in muis en mens op zoek naar de werkelijke tumorgrenzen.

    Bloedverdunners bij longontsteking 
  Dr. M.J. (Marcus) Schultz (m) 05-02-1965, AMC - Intensive Care en Experimentele Interne Geneeskunde 
  Longontsteking kenmerkt zich door lokale stolselvorming, vergelijkbaar met stolselvorming in het bloed bij ernstige bloedvergiftiging. Recent is aangetoond dat het gebruik van bloedverdunners bij ernstige bloedvergiftiging de overleving verbetert. De onderzoekers gaan bepalen of bloedverdunners ook gunstig werken bij longontsteking.

    Ontspoorde stamcellen leiden tot leukemie? 
  Dr. J.J. (Jan Jacob) Schuringa (m) 05-11-1971, RuG - Hematologie 
  Bloedvormende stamcellen in het beenmerg worden continu voor een keuze gesteld: na celdeling nieuwe stamcellen of functionele uitgerijpte bloedcellen genereren. De onderzoekers bestuderen hoe stamcellen met deze keuze omgaan en hoe genetische defecten deze keuzemogelijkheid zo kunnen beïnvloeden dat leukemie ontstaat.

    Het emotionele brein 
  Dr. D.J.L.G. (Dennis) Schutter (m) 18-06-1975, UU - Psychonomie 
  De kleine hersenen spelen een belangrijke rol in emotie en emotionele stoornissen. Dit onderzoek zal die rol verder systematisch in kaart gaan brengen. De bevindingen zouden kunnen leiden tot een nieuwe behandeling van depressie met behulp van directe hersenstimulatie.

    Afhankelijkheden tussen financiële risico's 
  Dr. J.J.J. (Johan) Segers (m) 22-11-1974, UvT - Econometrie 
  Banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zijn onderworpen aan verschillende risico's. Deze risico's hangen op allerlei manieren met elkaar samen. In stressscenario's zijn die interacties vaak anders dan gewoonlijk. Om deze te beschrijven worden modellen ontwikkeld met de statistiek der extreme waarden.

    Eiwit-interactienetwerken ontrafelen 
  Dr. B. (Berend) Snel (m) 20-07-1975, UMCN - bioinformatica 
  Cellen functioneren door een complex netwerk van interacties tussen eiwitten. Met behulp van computers zal dit onderzoek de gegevens van grootschalige interactie experimenten gebruiken om daaruit betrouwbare en specifieke voorspellingen te doen over de functies van die eiwitten.

    De strijd tegen malaria 
  Dr. S. (Salvatore) Spicuglia (m) 22-08-1975, KUN - Moleculaire Biologie 
  Plasmodium is een parasiet met een ingewikkelde levenscyclus die malaria veroorzaakt. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de mechanismen waarmee genen aan of uitgezet worden en hoe dit de cyclus beïnvloedt. Dit zal leiden tot aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

    Waarom kinderen ons soms niet begrijpen 
  Dr. K. (Kriszta) Szendroi (v) 25-06-1976, UU - Utrecht institute of Linguistics OTS 
  Kinderen spreken vanaf het moment dat ze hun eerste woordjes zeggen met een bijna perfecte intonatie. Bepaalde intonaties in zinnen begrijpen ze echter pas als ze ongeveer zes jaar oud zijn. Dit project bestudeert de redenen voor dit verrassende verschil tussen het produceren en herkennen van spraak bij Nederlandse, Amerikaanse, Portugese en Hongaarse kinderen.

    Gunstige ontsteking in multiple sclerose 
  Dr. Ir. C.E. (Charlotte) Teunissen (v) 15-08-1971, VUmc - Moleculaire Celbiologie en Immunologie 
  Bij patiënten met multiple sclerose raken zenuwcellen zodanig beschadigd dat patiënten uiteindelijk invalide worden. De onderzoekers gaan kijken in gekweekte hersenbolletjes of ontstekingscellen schade aan zenuwcellen kunnen repareren en wanneer deze de schade juist verergeren.

    Seizoensvariatie in afweersysteem en energieverbruik bij vogels
  Dr. B.I. (Irene) Tieleman (v) 15-06-1973, RuG - Dierecologie 
  De levenslopen van vogels in woestijn-, tropische en gematigde streken verschillen sterk. Een evolutionaire verklaring hiervoor ligt misschien in de kans om ziek te worden. Dit onderzoek bestudeert het afweersysteem en de energiebalans van vogels in verschillende omgevingen en verschillende seizoenen.

    Vissen in een zee van DNA 
  Dr. B.J. (Bas) Tolhuis (m) 05-12-1974, NKI - Moleculaire Genetica 
  In tumoren is het DNA vaak beschadigd waardoor genen ontregeld raken. De onderzoekers bestuderen twee van deze ontregelde genen. Een moleculaire techniek wordt ontwikkeld en gebruikt om informatie uit het DNA te vissen, die de ontregeling kan helpen verklaren.

    Planten conditioneren voor een efficiëntere afweer 
  Dr. J. (Jurriaan) Ton (m) 19-03-1973, UU - Fytopathologie 
  Het succes waarmee een plant zich tegen ziekteverwekkers verdedigt, hangt af van de snelheid waarmee het juiste afweermechanisme wordt aangeschakeld. De efficiëntie van deze afweerrespons kan verhoogd worden door toediening van specifieke stimuli die de plant in een verhoogde staat van verdediging brengen. Het mechanisme achter deze conditionering voor een snellere afweer staat centraal.

    Zicht op chirurgisch sleutelgat 
  Dr. ir. G.J.M. (Gabriëlle) Tuijthof (v) 20-10-1975, UvA - Orthopedie 
  Sleutelgatchirurgie heeft gigantische voordelen voor de patiënt. Het monitorzicht op de te opereren plek wordt echter meestal vertroebeld door bloed. Dit project heeft tot doel om het zicht te verbeteren door automatische spoeling die d oor de beelden op de monitor wordt gereguleerd.

    Waarom worden gastheren afhankelijk van hun gasten? 
  Dr. F. (Filipa) Vala (v) 16-05-1972, UvA - Populatiebiologie 
  Wolbachia is een bacterie die woont binnen verschillende insecten en mijten. Die gasten zijn meestal niet welkom, ze manipuleren gastheren reproductie voor hun eigen winst. Maar sommige gastheren worden afhankelijk van Wolbachia. De onderzoekers willen weten hoe dat kan.

    Basisspelregels voor ontwikkelingscontracten 
  Dr. W. (Wouter) Vandenhole (m) 27-02-1970, UvT - Center for Transboundary Legal Development 
  Ontwikkelingscontracten tussen de donorgemeenschap en ontwikkelingslanden vertrekken vanuit ongelijke machtsverhoudingen. De onderzoekers bekijken of het internationaal verdrag inzake economische en sociale rechten spelregels oplegt aan de donorgemeenschap die de ontwikkelingslanden minimaal beschermen tegen onredelijke eisen van economisch en sociaal beleid.

    Eiwittransport onder de loep genomen 
  Dr. L. (Lucy) Vandeputte-Rutten (v) 05-08-1974, UU - Kristal- en Structuuronderzoek 
  Het uitscheiden van eiwitten door gramnegatieve bacteriën speelt een belangrijke rol bij ziekteverwekking. Dit onderzoek zal onder andere driedimensionale structuuropheldering gebruiken om in detail 'zichtbaar' te maken hoe het transportproces werkt dat verantwoordelijk is voor het transport van zeer grote eiwitten over het buitenste membraan van de bacterie.

    Evolutie en moraliteit 
  Dr. C.M. (Matthijs) van Veelen (m) 19-12-1972, UvA - CREED 
  Mensen hebben morele oordelen over gedrag van henzelf en vooral over dat van anderen. Maar waar komt dat vandaan? De centrale vraag in dit onderzoek is of er evolutionaire verklaringen zijn voor onze morele machinerie.

    De kinetiek van lithiumopslag 
  Dr. M. (Marnix) Wagemaker (m) 26-05-1971, TUD - Interfacultair Reactorinstituut 
  Eén van de belangrijkste tekortkomingen van lithiumbatterijmaterialen is de snelheid waarmee lithiumionen er doorheen getransporteerd kunnen worden. Deze studie heeft als doel uit te zoeken welke processen de mobiliteit van het lithiumion bepalen, om zo tot belangrijke verbeteringen te komen.

    Enzymen die het immuunsysteem sturen 
  Dr. F.A.D.T.G. (Frank) Wagener (m) 31-01-1969, UMCN - Tumor Immunologie 
  Het blijkt dat speciale enzymen betrokken bij afbraakprocessen ook belangrijke regelfuncties hebben binnen het immuunsysteem. De onderzoekers bestuderen hoe deze regelfuncties gestuurd kunnen worden met medicamenten om zo infecties beter te kunnen bestrijden of afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen.

    Concurreren door samenwerken 
  Dr. M.M. (Mathijs) de Weerdt (m), 15-05-1976, TUD - Software Technology 
  Alleen door efficiënt samenwerken kunnen (transport)bedrijven nog concurreren met de centraal geoptimaliseerde planning van multinationals. Hoe kunnen bedrijven hun planning afstemmen zonder hun zelfstandigheid te verliezen? Hoe kunnen ook concurrerende bedrijven van samenwerking profiteren? Hoe kan gevoelige informatie hierbij bewaakt worden?

    Menselijk lopende robots 
  Ir. M. (Martijn) Wisse (m) 16-02-1976, TUD - Werktuigbouwkunde 
  Mensen lopen met vloeiende, natuurlijke bewegingen, terwijl zelfs de meest geavanceerde robots zich houterig voortbewegen. Dat moet beter kunnen. In dit project gaan de onderzoekers uit van het biologische voorbeeld zelf. Met menselijke reflexen lopen de robots stabieler en natuurlijker dan hun voorgangers, en leren ze ons ook meer over onszelf.

    Onderlinge verbondenheid van poriën in gemengd cement 
  Dr. G. (Guang) Ye Msc. (m) 12-03-1966, TUD - Civiele Techniek 
  Water en andere agressieve middelen kunnen via verbonden poriën beton binnendringen. Dit zal de levensduur van een betonnen constructie aanzienlijk verkorten. Dit project heeft als doel te ontdekken hoe de poriën in beton onderling verbonden zijn en moet een manier opleveren om de schade te beperken.

    Oorsprong van gammaflitsen 
  Dr. S.-C. (Sung-Chul) Yoon (m) 15-11-1970, UU - Sterrenkundig Instituut 
  Gammaflitsen zijn de meest krachtige gebeurtenissen sinds de oerknal en zullen belangrijke aanwijzingen geven voor het begrijpen van de evolutie van het heelal. Dit project zal onderzoeken welke soort sterren deze uitbarstingen kunnen produceren.

    Statistische gegevens bestuderen met trillende snaren 
  Dr. J.H. (Harry) van Zanten (m) 15-11-1972, VU - Wiskunde (ook Centrum voor Wiskunde en Informatica) 
  Metingen aan bijvoorbeeld telecommunicatienetwerken produceren signalen die verschillende frequenties bevatten. In dit onderzoek wordt het verband gelegd met trillingen van snaren, die ook zijn opgebouwd uit meerdere frequenties. De wiskunde voor het beschrijven van trillende snaren wordt gebruikt om modellen voor telecommunicatienetwerken te bestuderen.

    Doorbreken van chroniciteit bij reuma 
  Dr. A.J.W. (Han) Zendman (v) 20-03-1971, KUN - Biochemie 
  Reuma kenmerkt zich door afweerstoffen gericht tegen lichaamseigen eiwitten met daaraan een kleine verandering. De onderzoekers bestuderen de enzymen die verantwoordelijk zijn voor deze eiwitverandering. Het uiteindelijke doel is om deze enzymen te remmen en daarmee ook de chronische aspecten van reuma.

 • 2004-ronde 2

   Goelag-gevangenen en Partij-loyaliteit 
  Dr. N. (Nanci) Adler (v) 23-05-1963, UvA – Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies 
  Miljoenen burgers belandden onder het Sovjetbewind in dwangarbeidskampen. Een deel van hen bleef loyaal aan de Communistische Partij. Dit onderzoek naar de houding van Goelag-gevangenen geeft inzicht in hoe het Sovjetregime – en vermoedelijk andere repressieve systemen – in stand worden gehouden.

    Betrouwbaar geheugen voor een prikkie 
  Z. (Zaid) Al-Ars (m) 28-10-1974, TUD – Computer Engineering 
  De helft van de prijs van computergeheugen wordt betaald voor een hoge betrouwbaarheid. Tijdens dit onderzoek worden nieuwe, goedkope methoden ontwikkeld, gebaseerd op computersimulaties van geheugenmodellen, om defecten in het geheugen te voorspellen voordat ze gebouwd zijn.

    Van spraak naar interpretatie 
  Dr. P.M. (Petra) van Alphen (v) 09-02-1975, UvA – Psychonomie 
  Om te begrijpen wat iemand tegen ons zegt moeten we het spraakgeluid analyseren, de betekenis van ieder woord uit ons geheugen ophalen en deze koppelen aan alles wat daarvoor is gezegd. In dit project wordt onderzocht hoe en hoe snel onze hersenen dit proces uitvoeren.

    Het hart uit balans 
  Dr. G. (Gudrun) Antoons (v) 30-03-1973, UMC Utrecht – Medische Fysiologie 
  De hartslag wordt geïnitieerd door een elektrische prikkel met een vaste duur. Wanneer deze duur uit balans raakt, kunnen er hartritmestoornissen ontstaan. De onderzoekers gaan mogelijke oorzaken na van deze labiliteit.

    Immuunsysteem onderscheidt vriend en vijand 
  Dr. R. (Ramon) Arens (m) 06-03-1974, NKI – Immunologie 
  Ons afweersysteem zou ziekteverwekkers moeten aanvallen maar niet ons eigen lichaam. Meestal lukt dit, soms echter niet, leidend tot auto-immuunziekten zoals diabetes type 1 en reuma. Dit onderzoek gaat na hoe immuuncellen worden getraind om lichaamseigen weefsels met rust te laten.

    Houden planten van heavy metal? 
  Dr. A. (Ana) Assunção (v) 22-05-1973, WUR – Laboratory of Genetics 
  Zware metalen zoals koper, zink en nikkel zijn essentiële mineralen voor planten. Teveel of te weinig is echter zeer schadelijk. Planten zorgen er zelf voor dat ze precies genoeg mineralen binnen krijgen. Maar hoe regelen ze dat?

    Leer je angst kennen 
  Dr. J.M.P. (Johanna) Baas (v) 20-06-1972, UU – Psychonomie 
  Angst is functioneel als er gevaar dreigt. Maar mensen met een angststoornis leren niet goed welke signalen gevaar aankondigen, en zijn dus continu bang. Dit onderzoek kijkt naar het leren identificeren van dreigingssignalen en naar een pil die dit proces mogelijk kan verbeteren.

    Gecontroleerd tumoren wegbranden 
  Dr. ir. L.W. (Wilbert) Bartels (m) 13-10-1972, UMC Utrecht – Radiologie 
  Het wegbranden van tumoren, bijvoorbeeld met laserlicht of ultrageluid, is een veelbelovend alternatief voor opereren. Er wordt onderzocht of de verhitting tijdens de ingreep kan worden gemeten met een MRI-scanner, waardoor het wegbranden kan worden gecontroleerd en gestuurd.

    De rol van dendritische cellen in de huid tijdens infectie 
  Dr. C.L. (Clare) Bennett (v) 16-12-1973, AMC – Celbiologie en Histologie 
  Het immuunsysteem is van groot belang om het lichaam te beschermen tegen infectie. Dendritische cellen vormen de eerste afweerlinie tegen ziekteverwekkers. Dit onderzoek is gericht op dendritische cellen in de huid en op hun rol in het bestrijden van infecties.

    Kiemrust een overlevingsmechanisme van planten 
  Dr. L. (Leónie) Bentsink (v) 29-08-1973, UU – Moleculaire Plantenfysiologie 
  Kiemrust beschermt een zaad tegen kieming op momenten die de plant niet zou overleven. Welke genen de verschillen in kiemrust in de natuur bepalen en wat de moleculaire functie van deze genen is, wordt onderzocht in een zandraket.

    Na het conflict 
  Dr. B. (Bianca) Beersma (v) 17-08-1975, UvA – Arbeids- en Organisatiepsychologie 
  Hoewel we al veel weten over het verloop van conflicten in teams, weten we nog maar weinig over de nasleep ervan. Daarom gaat dit onderzoek na hoe een conflict de daaropvolgende samenwerkings-processen en het functioneren van teams beïnvloedt.

    Leren om te geven 
  Dr. R. (René) Bekkers (m) 18-07-1974, UU – Sociologie 
  Nederlanders zijn sterk betrokken bij goede doelen. Toch geeft niet iedereen die zich betrokken voelt ook geld of tijd. Dit onderzoek toont aan hoe onderwijs en de sociale omgeving beïnvloeden of we onze betrokkenheid ook omzetten in daden.

    Tijd meten met een fontein van moleculen 
  Dr. H.L. (Rick) Bethlem (m) 25-12-1972, VU – Natuurkunde 
  Het doel van dit onderzoek is om een fontein van moleculen te maken en deze te gebruiken als klok. Deze uiterst precieze klok zal worden gebruikt om fundamentele theorieën uit de natuurkunde te testen.

    Vechten tegen verslaving 
  Dr. G. (Gemma) Blok (v) 14-02-1970, UvA – Geschiedenis 
  Dit onderzoek brengt de Nederlandse verslavingszorg tijdens de twintigste eeuw in kaart. Hoe werd verslaving gedefinieerd en hoe probeerde men verslaafden te genezen? Speciale aandacht gaat uit naar de mensbeelden en maatschappelijke idealen van hulpverleners in de verslavingszorg.

    Uiteenrafelen van wisselkoersen 
  Dr. C.S. (Charles) Bos (m) 26-3-1971, VU – Econometrie 
  Wisselkoersen geven de krachtsverhoudingen van de munten van landen weer. Dit onderzoek ontrafelt wisselkoersen in factoren die de kracht en de onzekerheid van ieder van die munten beschrijven, bijvoorbeeld om de effectiviteit van centrale-bank-interventies beter te beoordelen.

    Taalverwerking in het autistische brein 
  Dr. D. (Daniëlle) van den Brink (v) 21-08-1973, UMC St Radboud – Psychiatrie 
  Op basis van de stem van een spreker kun je je een idee vormen over bijvoorbeeld diens sociale achtergrond en emotionele toestand. Mensen met een autistische stoornis lijken hier problemen mee te hebben. Dit onderzoek gaat na hoe deze sociale informatie in het brein verwerkt wordt.

    Hoe krijg je het zo divers? 
  Dr. M. (Mirjam) van der Burg (v) 06-07-1974, Erasmus MC – Immunologie 
  Ieder mens komt dagelijks in aanraking met veel verschillende ziekteverwekkers. Normaliter wordt men echter niet ziek, omdat men beschikt over afweercellen, die deze ziekteverwekkers specifiek herkennen. In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe afweercellen een enorm divers 'herkenningsrepertoire' kunnen genereren.

    Willekeurige kleuring en fase-overgangen 
  Dr. F. (Federico) Camia (m) 22-02-1973, VU – Wiskunde 
  Van veraf bekeken vertoont een met twee kleuren willekeurig gekleurde honingraadstructuur verrassende geometrische structuren, die informatie bevatten over de natuurkunde van fase-overgangen. Dit onderzoek onderzoekt de wiskunde en de natuurkunde achter dit fenomeen.

    Volwassen keuzes 
  Dr. E.A.M. (Eveline) Crone (v) 23-10-1975, UvA – Ontwikkelingspsychologie

   Ontketende borstkankercellen zaaien uit 
  Dr. P.W.B (Patrick) Derksen (m) 23-05-1970, NKI – Moleculaire Biologie 
  Borstkankercellen zitten meestal aan elkaar vastgeketend. Zonder dit contact gaan zij dood. Maar waarom gebeurt dit niet altijd? Waarom laten sommige cellen los om vervolgens uit te zaaien? De onderzoekers gebruiken een muismodel om dit mechanisme te ontrafelen.

    Who is afraid of discoloured Red, Yellow, and Blue? 
  Dr. J. (Joris) Dik (m) 08-05-1974, TUD – Technische Materiaalkunde
  Verkleuring van verf is een groot probleem voor schilderijen. Veel oude meesters hebben hierdoor irreversibele schade opgelopen. In dit onderzoek worden moderne, 19e en 20e eeuwse verfpigmenten bestudeerd om toekomstige verkleuring te onderkennen en zo mogelijk te voorkomen.

    Waarom dieren persoonlijkheden hebben 
  Dr. N.J. (Niels) Dingemanse (m) 13-03-1974, RUG – Dieroecologie 
  Dieren verschillen in hun gedrag, zoals mensen verschillen in hun persoonlijkheid. Het is onduidelijk waarom niet iedereen gewoon hetzelfde is. Dit onderzoek gaat na hoe verschillen in persoonlijkheid tot stand komen en welke processen ervoor zorgen dat persoonlijkheidsverschillen blijven bestaan.

    Einstein versus experiment en de geschiedenis van de kwantumtheorie 
  Dr. J.A.E.F. (Jeroen) van Dongen (m) 15-03-1974, UU – Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van Wetenschap (IGG) 
  Natuurkundigen experimenteren: experimentele uitkomsten vormen natuurkundige theorieën en theoretische ideeën worden middels proeven getoetst. Deze wisselwerking heeft bijvoorbeeld de theorie voor het atoom, de 'kwantumtheorie', tot stand gebracht. Albert Einstein daarentegen vond het doen van proeven helemaal niet zo belangrijk. Zou het ook daardoor komen dat hij de kwantumtheorie verwierp?

    Gebergtevorming versus klimaatverandering 
  Dr. G. (Guillaume) Dupont-Nivet (m) 18-03-1971, UU – Aardwetenschapen 
  Het klimaat op aarde is dramatisch veranderd bij de vorming van de grootste en hoogste gebergtegordel ter wereld (het Tibetaanse Plateau). Hoe en wanneer dit gebergte is gevormd is echter nog onbekend en zal het speerpunt zijn van dit onderzoek.

    Klimaatsignalen uit het verre verleden 
  Dr. S.R. (Sander) Ernst (m) 30-06-1974, UU – Aardwetenschappen 
  Microfossielen bevatten belangrijke informatie over vroegere klimaatveranderingen. Dit onderzoek duikt in de biologische achtergrond van microfossielen om te begrijpen welke milieu-informatie fossiel bewaard blijft en hoe we dit kunnen vertalen. Zo verbeteren we bestaande milieureconstructies en ontwikkelen we nieuwe.

    De invloed van onzekerheid op individueel welzijn 
  Dr. A. (Ada) Ferrer-i-Carbonell (v) 17-11-1971, UvA – Economie 
  Onzekerheden in de sfeer van inkomen en werk verlagen het welzijn en geluk van individuen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een toename van variabele financiële beloningen en tijdelijke arbeidscontracten. Deze studie beoogt de kenmerken van dit verschijnsel econometrisch te onderzoeken.

    Televisie als een conservatieve revolutie? 
  Dr. A.W. (Andreas) Fickers (m) 03-05-1971, UU – Letteren 
  Televisie wordt verondersteld een centrale rol te hebben gespeeld in het moderniseringsproces in het naoorlogse Europa. Dit project onderzoekt in een vergelijkend mediahistorisch perspectief de verschillende nationale identiteiten van het medium televisie in vier verschillende landen tussen 1945 en 1975.

    De organisatie van een biobatterij 
  Dr. R.N. (Raoul) Frese (m) 21-12-1969, UL – Biofysica 
  Fotosynthese is de kunst van het omzetten van zonlicht in een spanningsverschil over een membraan. De structuren van deze membranen worden molecuul voor molecuul in kaart gebracht waardoor dit kunststukje tot het kleinste detail duidelijk wordt.

    Chaperones gezocht! 
  Dr. J.C.M. (Jürgen) Gent (m) 05-01-1975, UU – Cellulaire Eiwitchemie 
  Voor een juiste werking hebben eiwitten een bepaalde driedimensionale structuur nodig. Chaperones assisteren bij het vouwingsproces dat leidt tot die structuur. In dit onderzoek wordt de vouwing van de LDL-receptor in detail bestudeerd en wordt gezocht naar nieuwe chaperones.

    Hoe bedrijven werknemers werven 
  Dr. K. (Klarita) Gërxhani (v) 13-12-1973, UvA – AIAS/ASSR 
  Bedrijven kunnen werknemers langs formele of informele wegen werven. Formele werving gaat bijvoorbeeld via krantenadvertenties of het arbeidsbureau, informele werving via vrienden, kennissen of familie. Dit onderzoek bekijkt hoe sociale normen, vertrouwensbanden en/of regelgeving met betrekking tot de arbeidsmarkt de manier van werving beïnvloeden.

    Zelf-organiserende moleculen voor electronica 
  Dr. F.C. (Ferdinand) Grozema (m) 04-11-1973, TUD – DelftChemTech 
  De elektrische eigenschappen van organische materialen kunnen worden verbeterd door de organisatie in het materiaal te optimaliseren. Met behulp van computersimulaties zal worden onderzocht op welke manier organische moleculen zichzelf organiseren en hoe de elektrische eigenschappen verbeterd kunnen worden door aanpassingen in de structuur van de moleculen.

    Maakt de oceaanbodem bokkensprongen? 
  Dr. B. (Britta) Gribsholt (v) 09-11-1967, NIOO – Ecosysteemstudies 
  Het ecosysteem in sedimenten wordt gedreven door de toevoer van organisch materiaal. Kleine veranderingen in deze toevoer kunnen grote gevolgen hebben door complexe terugkoppelingen tussen micro-organismen, macrofauna en geochemie. Althans, zo voorspellen computersimulaties. Dit onderzoeksvoorstel beoogt een experimentele validatie van deze voorspellingen.

    Therapie-effecten in de dagelijkse praktijk 
  Dr. E. (Eelko) Hak (m) 07-12-1968, UMC Utrecht – Julius Centrum 
  Bij het vaststellen van therapie-effecten is het soms noodzakelijk behandelde patiënten te vergelijken met niet-behandelde die door selectieve indicatiestelling verschillen. Dit epidemiologische onderzoek beoogt methoden te ontwikkelen om met deze onvergelijkbaarheid om te gaan en therapie-effecten betrouwbaar te kunnen bepalen.

    Moleculen en licht 
  Dr. R. (Rob) van Harrevelt (m) 30-5-1974, RU – Theoretische chemie 
  Wat gebeurt er als een molecuul licht absorbeert? Deze vraag is belangrijk in uiteenlopende onderzoeksgebieden, zoals de scheikunde van de atmosfeer en fotosynthese. Om deze vraag te beantwoorden, worden uitgaande van de wetten van de kwantummechanica computersimulaties ontwikkeld.

    Lastige beslissingen – maar hoe lastig? 
  Dr. R.L.P. (Ruud) Hendrickx (m) 07-09-1977, UvT – Econometrie en OR 
  Mensen moeten vaak beslissingen nemen waarvan zij niet alle gevolgen kunnen overzien. Dit onderzoek meet in welke mate zulke keuzes complex zijn en door welke factoren deze complexiteit wordt beïnvloed.

    Beter bewegen voor de bloedcelvormende stamcel 
  Dr. P.B. (Paula) van Hennik (v) 24-06-1972, Sanquin Research en Landsteiner Laboratorium – Moleculaire Celbiologie 
  Bloedcelvormende stamcellen worden getransplanteerd om bijvoorbeeld leukemie te behandelen. Belangrijk hiervoor is het bewegen van de stamcellen vanuit het bloed naar het beenmerg. Dit onderzoek zal nagaan hoe, naast signalen die stamcellen aantrekken, signalen die stamcellen afstoten het succes van transplantatie bepalen.

    Soortvorming in Fucus 
  Dr. G.G. (Galice) Hoarau (m) 16-10-1976, RUG – Mariene Biologie 
  Soorten van het zeewier geslacht Fucus komen massaal voor op de rotskusten van Europa. Door te kijken naar de genen die betrokken zijn bij de ei-spermatozoïde-interacties, wil de onderzoeker nagaan hoe soortvorming bij Fucus plaatsvindt.

    Moleculaire controle van spierherstel 
  Dr. P.A.C. (Peter-Bram) ’t Hoen (m) 17-01-1975, LUMC – Humane Genetica 
  Spieren kunnen opmerkelijk goed herstellen na beschadiging door lichamelijke belasting. In dit project wordt onderzocht hoe dit proces wordt gereguleerd. De betrokken eiwitten kunnen in het vervolg gebruikt worden om het spierherstel te bevorderen in oudere mensen of mensen met een spierziekte.

    Op zoek naar genen voor aangeboren blindheid 
  Dr. A.I. (Anneke) den Hollander (v) 16-10-1973, UMC St Radboud – Antropogenetica 
  Het functioneren van het netvlies is afhankelijk van een ingenieus netwerk van genen. Kinderen met aangeboren blindheid hebben een defect in één van deze genen. De onderzoeker zal naar deze genen op zoek gaan door gebruik te maken van geavanceerde moleculaire technieken en bioinformatica-methoden.

    Röntgenzichtbaarheid voor precieze lokalisatie 
  Dr. ir. C.S.J. (Tosca) van Hooy-Corstjens (v) 29-12-1973, UM – Biochemie/Biomaterialen 
  Gelokaliseerde tumoren zijn afhankelijk van zuurstofrijk bloed. Een tumor verschrompelt als de bloedtoevoer 'afgeklemd' wordt. Dit gebeurt door injectie van kleine kunststof bolletjes. Dit onderzoek betreft het ontwikkelen van nieuwe röntgenzichtbare bolletjes, die preciezere, minder risicovolle verstopping van bloedvaten mogelijk maken.

    Wie krijgt trombose? 
  Dr. A. (Astrid) van Hylckama Vlieg (v) 29-04-1975, LUMC – Epidemiologie 
  Er zijn veel risicofactoren voor veneuze trombose bekend. Desondanks is de kans dat iemand met trombose in de toekomst een tweede trombose zal krijgen niet goed te voorspellen. De onderzoekers ontwikkelen en bestuderen nieuwe bloedtesten om mensen met een groot risico te kunnen identificeren.

    Natuurkunde in extreme omstandigheden: zwarte gaten en neutronensterren 
  Dr. P.G. (Peter) Jonker (m) 01-07-1973, UU – Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 
  Neutronensterren en zwarte gaten in ons melkwegstelsel worden bestudeerd met de nieuwste telescopen en satellieten. De metingen worden gebruikt om de structuur van materie onder extreem hoge druk te onderzoeken en om de zwaartekrachttheorie van Einstein te testen.

    Celsignalen onder de loep 
  Dr. N.N. (Nicoletta) Kahya (v) 20-07-1971, UU – Biochemie van membranen 
  Cellen voelen de buitenwereld via eiwitten in het celmembraan en kunnen zo op hun omgeving reageren. Dit onderzoek bestudeert hoe processen in het membraan de celsignalen kunnen verstoren en ontregelen met ziekten als gevolg.

    Op maat gemaakte enzymen 
  Dr. T. (Thijs) Kaper (m) 28-05-1971, WUR – Microbiologie 
  Enzymen katalyseren chemische reacties heel selectief. In dit onderzoek willen de onderzoekers de selectiviteit van een enzym totaal veranderen. Dit wordt gedaan door een combinatie van enzym-ontwerp in de computer en optimalisatie in het laboratorium.

    Vergeving in intieme relaties 
  Dr. J.C.T.M. (Johan) Karremans (m) 20-06-1973, UU – Sociale en Organisatiepsychologie 
  Het succes van een goede relatie hangt vooral af van hoe relatiepartners op elkaar reageren in slechte tijden. Kunnen we kwalijk gedrag van onze partner bijvoorbeeld vergeven? Het huidige onderzoek bekijkt hoe mensen in staat zijn hun relatiepartners te vergeven.

    De rol van tussencelstof bij tumorgroei 
  Dr. L.C.L.T. (Léon) van Kempen (m) 05-08-1971, UMC St Radboud – Pathologie 
  Tumorgroei gaat gepaard met een sterke verandering in de opbouw en samenstelling van het weefsel waarin de tumor zich ontwikkelt. In dit onderzoek wordt met behulp van een diermodel onderzocht hoe veranderingen in tussencelstof bijdragen aan de ontwikkeling van huidtumoren.

    Schildklierhormoonregulatie tijdens ontwikkeling en ziekte 
  Dr. M.H.A. (Monique) Kester (v) 03-04-1973, Erasmus MC – Inwendige Geneeskunde 
  Schildklierhormoon is belangrijk voor de ontwikkeling van organen en voor stofwisselingsprocessen in cellen. Type-III-dejodase is het enzym dat schildklierhormoon afbreekt. De onderzoekers bestuderen de rol van dit enzym in de regulatie van schildklierhormoon tijdens ontwikkeling en bij ziekte.

    Bayesiaanse semi-parametriek 
  Dr. B.J.K. (Bas) Kleijn (m) 15-10-1970, VU – Stochastiek 
  Statistische procedures zijn afhankelijk van een modelkeuze. Keuze voor een eenvoudig model heeft voordelen, maar is vaak niet erg realistisch. Keuze voor een realistisch model daarentegen leidt vaak tot technische complicaties. Semi-parametrische statistiek berust op combinatie van de pluspunten. Dit onderzoek richt zich op Bayesiaanse semi-parametriek en haar relatie met frequentistische methoden.

    Manuscripten, missionarissen en het Min 
  Dr. H. (Henning) Klöter (m) 22-10-1969, UL – CNWS 
  Het Zuidelijk Min wordt door 45 miljoen mensen in het Chinese kustgebied, Taiwan en Zuidoost-Azië gesproken. De oudste bronnen zijn opgetekend door westerse missionarissen in de zeventiende eeuw. Het project beoogt de taalkundige ontsluiting van deze unieke manuscripten.

    Het visualiseren van leren 
  Dr. S.K.E. (Bas) Koekkoek (m) 22-10-1970, Erasmus MC – Neurowetenschappen 
  De kleine hersenen zijn betrokken bij motorische leerprocessen. De onderzoekers gaan met nieuwe optische technieken deze leerprocessen in kaart brengen in muizen en mensen. Tevens gaan ze kijken hoe specifieke gecontroleerde verstoringen in de leerprocessen tot uiting komt in gedrag.

    Het brein in de groei 
  Dr. S.M. (Sharon) Kolk (v) 28-04-1972, UU – Farmacologie en Anatomie 
  Ons gedrag wordt al tijdens de groei van de hersenen in de juiste banen geleid. Gaat tijdens deze ontwikkeling iets mis dan heeft dat grote gevolgen voor ons gedrag. Door bepaalde bouwstenen te bestuderen tijdens de aanleg van belangrijke verbindingen in de hersenen kunnen de onderzoekers meer te weten komen over het ontstaan van hersen- en gedragsafwijkingen.

    Soortvorming onder druk van parasieten 
  Dr. F.J.L (Femmie) Kraaijeveld-Smit (v) 21-06-1972, UL – Dierenecologie 
  Fruitvliegen kunnen zich aanpassen aan dodelijke parasieten, of aan voedselcompetitie, maar niet aan allebei. Omdat beide aanpassingen erfelijk zijn, passen de vliegen hun partnerkeuze erop aan. Dit project onderzoekt of soortvorming onder druk van parasieten kan optreden via paringsvoorkeuren.

    Uitmergeling bij chronische ziekten 
  Dr. R.C.J. (Ramon) Langen (m) 11-10-1972, UM – Longziekten 
  Bij veel chronische ziekten teren de patiënten geleidelijk in op hun spiermassa. Dit proces van uitmergeling leidt tot vroegtijdige invaliditeit en sterfte. Spieren zijn opgebouwd uit eiwitten. De onderzoekers bestuderen hoe de versnelde afbraak van spiereiwitten tijdens ziekte verloopt.

    Aandacht voor hersengolven 
  Dr. K. (Klaus) Linkenkaer-Hansen (m) 28-04-1971, VU – Experimentele Neurofysiologie 
  Aandacht is essentieel voor leren en geheugen. De structuur van hersengolven geeft informatie over aandachtsprocessen. Met een nieuw ontwikkelde methode bestuderen de onderzoekers hoe hersengolven in kinderen met aandachtsstoornissen verstoord zijn en welke veranderingen in de hersenen dit veroorzaken.

    Hoe voelt een ziekteverwekkende bacterie? 
  Dr. M. (Marian) Llamas-Lorente (v) 13-11-1973, VUmc – Medische Microbiologie 
  Om met succes een infectie te veroorzaken halen ziekteverwekkende bacteriën hun wapentuig pas te voorschijn als het nodig is. Daarvoor is het belangrijk om de gastheer goed te kunnen waarnemen. Dit onderzoek analyseert een nieuw zintuig van de bacterie.

    Van stof tot ster 
  Dr. M. (Maria) Lugaro (v) 26-05-1970, UU – Astronomie 
  Door sterren geproduceerd kosmisch stof is gevonden in meteorieten. In dit project wordt 'high-precision data' van de analyses van kosmisch stof gebruikt om de vorming van elementen in sterren beter te begrijpen.

    Ontwerp van geordende DNA-gelinkte nanostructuren 
  Dr. D. (Dima) Lukatsky (m) 19-04-1972, AMOLF – Computational Physics 
  De onderzoeker gaat theoretisch en met computersimulaties een nieuwe klasse biomaterialen onderzoeken: door DNA-moleculen aan elkaar verbonden nanodeeltjes. Een dergelijk systeem geeft de mogelijkheid via spontane zelforganisatie zeer goed gecontroleerde nanostructuren te maken. Het onderzoek beoogt de optimale strategie voor de zelforganisatie van specifieke nanostructuren te bepalen. Toepassingen zijn denkbaar in fotonische kristallen, biosensoren en elektronische schakelingen.

    Thermische tijdreferenties in silicium 
  Dr. K.A.A. (Kofi) Makinwa (m) 03-04-1964, TUD – Electronic Instrumentation Laboratory 
  Behalve de vereiste tijdreferentie is een compleet elektronisch systeem tegenwoordig realiseerbaar op één silicium chip. Dit project onderzoekt of de looptijd van warmtegolven door een chip gebruikt kan worden om een tijdreferentie te maken, zodat verdere miniaturisatie mogelijk is.

    Mediterrane landschappen en plattelandssamenlevingen 
  Dr. A.C. (Antoon Cornelis) Mientjes (m) 28-12-1968, VU – Archeologie 
  Het Mediterrane platteland heeft drastische veranderingen ondergaan in de moderne geschiedenis. Rurale gemeenschappen werden beïnvloed door nationale en mondiale ontwikkelingen. Het onderzoek raadpleegt archeologische, historische en etnografische bronnen om veranderende landschappen in Italië en het Middellandse Zeegebied als geheel te bestuderen.

    Echte schrijvers publiceren niet 
  Dr. P.H. (Nelleke) Moser (v) 08-05-1970, VU – Nederlandse taal en cultuur 
  Tegenwoordig tel je als schrijver pas mee als je werk wordt uitgegeven. Rond 1600 circuleerde het werk van veel schrijvers in handschriften. Waren zij mislukt of succesvol, ouderwets of modern? Dit onderzoek verbindt publicatiemogelijkheden aan literatuuropvattingen tussen 1520 en 1660.

    Hoe kan de nano-electronica de hitte weerstaan? 
  Dr. ing. N. (Nebojsa) Nenadovic (m) 13-09-1976, TUD – Microelectronics 
  Toekomstige geïntegreerde circuits op nanoschaal zullen zo dicht gepakt zijn en zoveel energie verbruiken dat de hitte die ze produceren hen fataal wordt. Hoe gaan we om met deze thermo-elektrische effecten?

    Praten over hoeveelheden 
  Dr. R.W.F. (Rick) Nouwen (m) 12-09-1974, UU – Linguïstiek 
  Taal kent een enorme variëteit aan uitdrukkingen die hoeveelheden van dingen ter sprake brengen, zoals bijvoorbeeld telwoorden en woorden als 'veel' en 'weinig'. Opmerkelijk veel van deze expressies lijken hetzelfde te betekenen. Dit onderzoek gaat na waarom we toch de volledige variatie aan fraseringen gebruiken.

    Optimaliseren van zwevend poeder 
  Dr. ir. J.R. (Ruud) van Ommen (m) 06-07-1973, TUD – Reactor & Catalysis Engineering 
  In een wervelbedreactor (een veelgebruikt apparaat in de procesindustrie) zweeft katalysatorpoeder om een chemische reactie van gassen laat verlopen. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van poeders voor een optimaal contact met het gas, zodat de reactie zo snel en schoon mogelijk verloopt.

    Slap van de lach en slapend verlamd 
  Dr. S. (Sebastiaan) Overeem (m) 20-5-1977, LUMC – Neurologie 
  Als we 's nachts dromen, zijn onze spieren volledig verlamd (anders zou je doen wat je droomt!). Mensen met de slaapstoornis narcolepsie krijgen plotselinge spierverslappingen wanneer ze in de lach schieten. Lijken deze verlammingen op die van dromen? En hoe regelen de hersenen dit precies?

    Adolescenten en seks op internet 
  Dr. J. (Jochen) Peter (m) 03-04-1972, UvA – Communicatiewetenschappen 
  Meer dan andere media is het internet een seksueel medium. En meer dan andere leeftijdsgroepen lijken adolescenten gevoelig voor pornografie op internet. Dit project onderzoekt in hoeverre adolescenten seks op internet gebruiken en welke gevolgen dit heeft voor hun seksuele ontwikkeling.

    Bidden en preken: monniken en de verspreiding van het christendom 
  Dr. J.E. (Janneke) Raaijmakers (v) 28-06-1973, UvA – Geschiedenis 
  Moderne handboeken stellen de verspreiding van het christendom voor als een zaak van missionarissen, priesters en bisschoppen. Maar in vroegmiddeleeuws West-Europa waren het allereerst de kloosterlingen die hierin het voortouw namen. Zij veranderden de wereld buiten de kloostermuren; hieraan is dit onderzoek gewijd.

    Mechanisme van orthodontische tandverplaatsing 
  Dr. Y (Yijin) Ren (v) 19-01-1973, UMCG – Orthodontie 
  Zo'n veertig procent van de Nederlandse kinderen en veel volwassenen is bezig met een beugelbehandeling. Maar onze kennis van het mechanisme van tandverplaatsing is nog beperkt. Dit onderzoek bestudeert de rol van sommige belangrijke enzymen in tandverplaatsing. Het onderzoek maakt hiervoor gebruik van patiënten, dieren en cellen.

    Zijn tumorstamcellen de drijvende kracht achter spiertumoren in kinderen? 
  Dr. G. J. (Gerben) Schaaf (m) 12-09-1972, AMC – Antropogenetica 
  Spiertumoren in kinderen zijn moeilijk te genezen. De kwaadaardigheid van sommige tumoren blijkt te worden bepaald door een kleine fractie van alle tumorcellen, de zogenaamde tumorstamcellen. De onderzoeker tracht deze stamcellen op te sporen in spiertumoren van kinderen om therapieën gericht op die cellen te kunnen ontwikkelen.

    Filosofie tussen natuurwetenschap en ethiek in de post-Newton periode 
  Dr. E.S. (Eric) Schliesser (m)13-05-1971, geen uitvoeringsadres

   Met geluid de zeebodemsamenstelling bepalen 
  Dr. ir. M. (Mirjam) Snellen (v) 20-08-1971, TUD – Aardobservatie 
  Geluidsignalen kunnen uitstekend worden gebruikt om waterdieptes of zeebodemgelaagdheid te bepalen, bijvoorbeeld voor hydrografisch en geologisch onderzoek. De geluidsignalen bevatten echter meer informatie. Dit onderzoek gaat methodes ontwikkelen om uit de geluidsignalen ook de zeebodemsamenstelling te bepalen.

    Structuur, functie en verbanden van taalgebieden in gezonde hallucinatoren 
  Dr. I.E.C. (Iris) Sommer (v) 31-08-1970, UMC Utrecht – divisie Hersenen  
  Ruim 15% van de bevolking hoort wel eens stemmen, maar heeft daar verder weinig last van. Bij deze mensen wordt gezocht naar subtiele afwijkingen van de taalgebieden van de hersenen. Met dit onderzoek wordt duidelijk welk mechanisme ten grondslag ligt aan het horen van stemmen (hallucineren).

    Beter kijken in de hersenen 
  Dr. A.W. (Alwin) Stegeman (m) 25-06-1975, RUG – Psychologie 
  Om te onderzoeken hoe de hersenen werken, moet de hersenactiviteit gemeten worden. Dit gebeurt door het analyseren van magnetische en elektrische signalen, die door het brein worden gegenereerd. Voor deze signalen wordt in dit onderzoek een betere analysemethode uitgeprobeerd.

    Hoe wordt onze afweer geremd? 
  Dr. R.P.M. (Roger) Sutmuller (m) 27-06-1972, UMC St Radboud – Tumorimmunologie-laboratorium 
  Speciale T-cellen van ons lichaam remmen onze afweer en beschermen tegelijkertijd tegen auto-immuunziekten. De onderzoekers gaan deze T-cellen blootstellen aan ziektekiemen om te leren hoe ze functioneren en toegepast kunnen worden bij nieuwe therapieën van kanker en infecties.

    Van snuggere metaallegering naar slim moleculair materiaal 
  Dr. S. (Stefania) Tanase-Grecea (v) 17-06-1972, UL – CBAC 
  De beweging van elektronen in metaallegeringen leidt tot ferromagnetisme. Sommige ferromagnetische legeringen hebben de ontwikkeling van opslag van informatie in computers mogelijk gemaakt. Moleculaire materialen hebben veel elektronen en houden deze elektronen stevig vast, waardoor een sterke toename van de datadichtheid mogelijk wordt.

    Fractuurrisico bij uitzaaiingen in bot 
  Dr. E. (Esther) Tanck (v) 18-11-1971, UMC St Radboud – Orthopaedie 
  Kankerpatiënten met uitzaaiingen in de botten lopen verhoogd risico op fracturen. Juiste risico-inschatting hiervan is een groot klinisch probleem. Dit leidt zowel tot onnodige botbreuken als tot onnodig operatief ingrijpen. Een efficiënt computermodel wordt ontwikkeld om fractuurrisico beter te voorspellen.

    Moleculaire lego voor biosensoren 
  Dr. W.J.W. (Armand) Tepper (m) 17-02-1971, UL – Biochemie 
  Eiwitten met een metaalcentrum communiceren niet graag met electrodes, wat de ontwikkeling van biosensoren en bio-electronica belemmert. Dit onderzoek gebruikt DNA om verschillende eiwitten met elkaar te verbinden om zo de wisselwerking met vaste dragers te verbeteren.

    De evolutionaire betekenis van sex 
  Dr. K.J.F. (Koen) Verhoeven (m) 21-01-1970, Purdue University – Computational Genomics, Agronomy 
  Waarom planten veel soorten zich seksueel voort, terwijl aseksuele voortplanting allerlei evolutionaire voordelen biedt? Misschien omdat seks leidt tot gevarieerd nageslacht, dat beter bestand is tegen ziekten. Dit wordt onderzocht in de paardenbloem, die zowel seksuele als aseksuele vormen heeft.

    SUMO-worstelen met eiwitten 
  Dr. A.C.O. (Alfred) Vertegaal (m) 16-11-1971, LUMC – Moleculaire Celbiologie 
  SUMO's zijn eiwitten die door een omkeerbare binding het gedrag van andere eiwitfactoren beïnvloeden. De onderzoeker heeft ontdekt dat SUMO's binden aan pre-mRNA-splicingfactoren en gaat deze nieuwe functie van SUMO verder bestuderen.

    Zicht in de hersenen 
  Dr. A. (Anna) Vilanova Bartrolí (v) 03-05-1973, TUE – Biomedische Technologie 
  De hersenen zijn een complexe structuur: begrip, diagnose en behandeling van hersenaandoeningen vereisen de visualisatie van hersenverbindingen. Hedendaagse medische scanners zijn niet in staat voldoende nauwkeurige beelden te leveren. Diffusie van water kan wel gemeten worden door magnetische resonantie (MR) scanners. De onderzoeker zal deze informatie gebruiken om de benodigde afbeeldingstechnieken te ontwikkelen.

    De evolutie van de distributie van bedrijfgrootte op de arbeidsmarkt 
  Dr. A.P. (Aico) van Vuuren (m) 06-09-1973, VU - Tinbergen-instituut

   Stoffige sterrenstelsels en de verborgen perioden van sterrenstelselevolutie 
  Dr. T.M.A. (Tracey) Webb (v) 22-02-1973, UL – Sterrenwacht Leiden 
  De zwaarste melkwegstelsels in het heelal vormen zich in een korte explosieve periode van stervorming, die echter door stof aan het oog onttrokken is. In dit onderzoek worden nieuwe technieken gebruikt om deze explosieve fase rechtstreeks te bestuderen.

    Nieuwe toepassingen voor quantumcomputers 
  Dr. R.M. (Ronald) de Wolf (m) 28-01-1973, CWI – Informatica 
  Computers die gebruik maken van quantummechanische effecten zijn veel krachtiger dan de huidige computers. Dit project zoekt nieuwe toepassingen voor deze futuristische computers: nieuwe quantumalgoritmen, maar ook quantumbewijsmethoden om klassieke computers beter te analyseren.

    Het afweersysteem en aderverkalking 
  Dr. S.A. (Sofia) Xanthoulea (v) 09-12-1973, UM – Molecular Genetics 
  Aderverkalking is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door het ophopen van met vet gevulde cellen van het afweersysteem in de wand van bloedvaten. De onderzoekers willen gaan kijken naar de rol van specifieke eiwitten uit het afweersysteem in het ontstaan van aderverkalking.

    'Huidige' inzichten 
  Dr. P.L.J.M. (Patrick) Zeeuwen (m) 15-07-1966, UMC St Radboud – Dermatologie 
  Huid vormt een barrière tussen binnen en buiten. Ons lichaam kan zich geen verstoring van deze functie veroorloven, want dat leidt tot uitdroging en infectie. De onderzoekers bestuderen hoe onze huid dit voor elkaar krijgt en waarom het soms fout gaat.