Schrijfpeil basisonderwijs

Summary

Dit onderzoek betreft een peiling van de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters in het speciaal onderwijs, ten dienste van de Inspectie van het Onderwijs. De schrijfpeiling vindt plaats binnen het programma Peil.onderwijs, dat onderdeel uitmaakt van de stelselmonitoring door de onderwijsinspectie. Het onderzoek geeft zicht op actuele leerlingresultaten, op ontwikkelingen in deze resultaten en op de relatie tussen leerlingresultaten, het onderwijsleerproces, kenmerken van leerkrachten en scholen en (achter)grondkenmerken van leerlingen. Omwille van de diepgang en de duurzaamheid van de peiling zal gebruik worden gemaakt van methoden en technieken die voor het peilingsonderzoek nieuw zijn.

Details

Project number

405-18-926

Main applicant

Prof. dr. C.M. de Glopper

Affiliated with

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, Taal- en Communicatie

Duration

01/03/2018 to 30/09/2019