The International Reception of Women’s Writing

Summary

This project aims to develop an empirical basis for a systematic study of the international response to women's literary production before 1900. It intends to do so by means of a database entitled “WomenWriters”, and of an on-line publication website, "Réseaux d'Ecrivaines / Women Writers' Networks". These instruments have been created as part of a previous NWO-project, “Women Writers and their Audiences”. The database and the information it will contain are an essential part, and precondition, of a large-scale project: the writing of a “History of Women’s Writing in Western Europe”.

The current proposal concerns the Dutch reception of writing by women (Dutch and foreign) during the period from 1700-1900: data will be entered, linked to other Internet sources, and globally analyzed.

N.B.
De aanvraag is nogal volumineus geworden (iets te lang en veel bijlagen).
Deels is dit toe te schrijven aan het feit dat er sinds de vorige indiening veel werk is verzet (ook door "Roquade"), waaraan naar mijn mening recht moest worden gedaan..
Voor een ander deel heeft het te maken met de situatie waarin ik mij bevind (functie opgeheven), die maakt dat deze aanvraag een aanzienlijk extra belang heeft (zie C.V. in bijlage). Er zal nl. ook voor de "case-managers" van USZO en Loyalis uit moeten blijken dat de voorbereiding van deze "sollicitatie" een zinvolle tijdsbesteding vormde.
Suzan van Dijk

Details

Project number

380-35-001

Main applicant

Dr. S. van Dijk

Affiliated with

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Duration

01/09/2004 to 01/04/2008