Scientific games for education: Games als educatiemiddel in voortgezet onderwijs en musea

Summary

Dit project brengt een samenwerkingsverband tot stand tussen onderwijsdeskundigen/vakdidactici, game-ontwikkelaars, museumconservatoren en -educatoren, natuur- en wiskundigen en wetenschapshistorici. Het primaire doel is om de meerwaarde van deze publiek-private samenwerking (PPS) te laten zien bij het defini├źren van een 'users context met specifieke vormen van 'storystelling' ter voorbereiding op de ontwikkeling van wetenschapshistorische games als interactief leermiddel. De tweetalige games zijn bedoeld om ingezet te worden in wiskunde en science-onderwijs op de middelbare school en voor educatiedoeleinden in wetenschapsmusea. Spelers verwerven op interactieve wijze inzicht in natuur- en wiskundige principes. We onderzoeken de geschiktheid van mogelijke invalshoeken zoals het leven en werk van Christiaan Huygens (1629-1695) en Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). Belangrijk hierbij is het articuleren van vragen binnen deze PPS over de meest ideale combinatie van inhoud en vorm in de beoogde games. Door middel van een reeks expertmeetings wil het consortium tot een uitgewerkt plan van aanpak komen met concepten en business-case en een opzet voor validatie van de te ontwikkelen games. Dit zal een goede basis zijn voor een subsidieaanvraag voor de NWO/TNO/CLICKNL-financieringsronde van 2015. Het betreft functioneel hergebruik van erfgoed in het voortgezet onderwijs en musea. Ook andere samenwerkingen en co-financieringsmogelijkheden komen hierdoor binnen bereik. De games die binnen vervolgprojecten ontwikkeld zullen worden, zijn bedoeld om mogelijkheden te genereren voor verdere (inter-)nationale samenwerking en onderzoeksprojecten op het gebied van math&science education, gaming en creatieve industrie.

Details

Project number

314-98-020

Main applicant

Prof. dr. A.H.L.M. Pieters

Affiliated with

Universiteit Utrecht, Faculteit B├Ętawetenschappen, Freudenthal Instituut (FISME)

Team members

N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken, N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken, N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken

Duration

01/08/2014 to 02/02/2015