Ondersteuning NWA route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

Summary

De boegbeelden van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs vinden we het belangrijk dat het netwerk achter de route voor iedereen toegankelijk is en blijft, passend bij het zeer brede jeugd- en onderwijsveld. Als route willen we een nauwer en gestructureerder contact met het jeugdveld zodat we als een spin in het veld kunnen fungeren en partijen bij elkaar kunnen brengen voor relevante activiteiten. Dat geeft de Kennisagenda Jeugd ook een duidelijker functie als toetssteen voor nieuwe initiatieven.
Om het netwerk te ondersteunen en te verbeteren, beogen we met het ondersteuningsbudget een communicatieadviseur aan te stellen. De communicatieadviseur adviseert over, begeleidt en voert activiteiten op het gebied van voorlichting/communicatie uit. Hij of zij realiseert de totstandkoming van communicatieproducten en bepaalt en analyseert de te bereiken doelen en doelgroepen. Dit doet de adviseur aan de hand van een communicatieplan dat hij of zij in nauwe samenwerking met de boegbeelden (taskforce/contactpersoon) opstelt.

Details

Project number

NWA.1306.19.018

Main applicant

Prof. dr. S.E. Severiens

Affiliated with

Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Onderzoek Pedagogiek