Taalondersteuning in zaakvakken in de context van tto en ISK: lespraktijk en leeropbrengst

Summary

Een toenemend aantal leerlingen volgt voortgezet onderwijs in een vreemde taal. Binnen dit type onderwijs wordt verondersteld dat het geven van taalondersteuning van fundamenteel belang is. Vier deelstudies richten zich op (1) in hoeverre het geven van taalsteun, geoperationaliseerd als ‘taalscaffolds’, onderdeel uitmaakt van de lespraktijk van maatschappijleer- en aardrijkskunde docenten; (2) welke overwegingen docenten hebben om taalscaffolds te geven; (3) hoe leerlingen taalscaffolds waarderen en; (4) wat het verband is tussen het gebruik van taalscaffolds en de leeropbrengst.

Details

Project number

023.013.002

Main applicant

E.O. Ertugruloglu

Affiliated with

Wolfert van Borselen Scholengroep, Wolfert Tweetalig

Duration

01/09/2019 to 31/08/2023