Project X – Health Vlog

Summary

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor gezondheidsinterventies, omdat het gedrag dat zij aanleren bepalend is voor de rest van hun leven. Gezondheidsinterventies hebben vaak moeite om jongeren te bereiken en hun gedrag positief te beïnvloeden. Dit project onderzoekt met een innovatieve socio-technische methode of jongeren (8-15 jaar) met een sociale netwerk interventie via sociale media gestimuleerd kunnen worden om gezonder te snacken en meer te bewegen. Via een mobiele onderzoeksapplicatie (app) wordt informatie verzameld over de sociale netwerkstructuur van basis- en middelbare scholieren. Vervolgens kunnen rolmodellen als ‘social agents’ geïdentificeerd worden per schoolklas. De social agents worden ingezet om op eigen wijze een video weblog (vlog) te maken waarin zij gezonder snacken of meer bewegen promoten. Door de informatie te delen onder hun vrienden en leeftijdgenoten via sociale media en daarbuiten, creëren de social agents een sociale norm. Als anderen zich conformeren aan de (nieuwe) norm, zal dit op lange termijn een blijvend effect hebben op de gezondheid van de jongeren. De chat interacties tussen de jongeren over de vlogs en het effect op het beweeggedrag en de snackconsumptie worden geëvalueerd om de effectiviteit van de socio-technische methode te testen.
De private partners De Tubeschool, Maaike Ruigrok en SST Software maken het project mogelijk door vlog-(instructie)workshops te geven, het film- en monteerwerk te begeleiden en completeren, en de vlog in de app te implementeren. Het project kan hét voorbeeld zijn voor andere gezondheidscampagnes en draagt bij aan de ontwikkeling van de onderzoeksapp die beschikbaar wordt gesteld aan andere onderzoekers.

Details

Project number

314-98-110

Main applicant

Dr. ir. K.E. Bevelander

Affiliated with

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Maatschappijwetenschappen

Duration

01/12/2017 to 09/01/2019