Rebuilding the Natural Integrity of Barrier Islands

Summary

Title subproject: Restoration of Washovers ? Rebalancing Ecosystem Feedbacks? (850.13.052)

Summary
Despite their ecological and economic importance, salt marshes have experienced large-scale degradation worldwide due to anthropogenic forcing. On the Dutch Wadden Sea barrier islands, artificial dune stabilization and the construction of sand drift dikes have isolated former washover marshes ? systems behind low dunes that get flooded during extreme tides ? from marine influence. This has turned species-rich communities into mono-specific reed stands, causing serious issues for nature management. This project investigates the hypothesis that salt marshes in general are regulated by tightly balanced, interacting positive and negative feedbacks, and that the construction of the sand drift dikes has disrupted this balance in former washover marshes.

Samenvatting
Op de Nederlandse Waddeneilanden ? een voorbeeld van barrière eilanden ? hebben de aanleg van stuifdijken en intensief onderhoud van de zeereep er toe geleid dat de natuurlijke verbinding tussen de zee en washovers ? lage delen in de duinen die bij extreem hoog water overstromen - is verbroken. Hierdoor zijn de eens biodiverse plantengemeenschappen verruigd tot soortenarme rietlanden, wat als een belangrijke bedreiging voor de natuurwaarden van het gebied wordt gezien. Dit project onderzoekt de hypothese dat zoute plantengemeenschappen in het algemeen worden gereguleerd door een fijne balans tussen positieve en negatieve terugkoppelingsmechanismen, en dat de aanleg van de stuifdijken deze balans voor washovers heeft verstoord.

Details

Project number

850.13.052

Main applicant

Dr. ir. T. van der Heide

Affiliated with

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Institute for Water & Wetland Research (IWWR)

Team members

Dr. ir. ing. J. de Fouw, N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken, V. Reijers MSc

Duration

01/07/2014 to 30/06/2018