Review WSNS

Summary

Doel van de review is het in kaart brengen van de huidige situatie met betrekking tot het Weer Samen Naar School beleid. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een grote hoeveelheid rapportages vanuit onder meer wetenschap, beleid, inspectie en veld. Ook buitenlandse ontwikkelingen zullen bij de review worden betrokken. De bestaande situatie zal worden vergeleken met de rapportage van de Stuurgroep Evaluatie Weer Samen Naar School, die midden jaren 90 is verschenen.

Details

Project number

412-03-013

Main applicant

Dr. C.J.W. Meijer

Affiliated with

Team members

N.B. Niet bekend

Duration

01/09/2003 to 22/04/2004