Voltooid Leven - Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen

Summary

Dit promotieonderzoek beoogt een kwalitatieve, interpretatieve doordenking van de thematiek 'voltooid leven'. Het geeft een fenomenologische analyse van de geleefde ervaring van ouderen die hun leven als 'voltooid' beschouwen en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. In de analyse wordt de beleving van betekenisvolle naasten meegenomen.

Output

Book or monography

Scientific article

Details

Project number

023.001.035

Main applicant

Dr. E.J. van Wijngaarden

Affiliated with

Universiteit voor Humanistiek, Zorgethiek

Team members

Dr. E.J. van Wijngaarden

Duration

01/01/2012 to 09/07/2018