Red flags bij criminele inmenging

Summary

Samenvattend: dit onderzoek biedt ondernemers kennis over bedreigingen van criminele inmenging, interne kwetsbaarheden die hierop aangrijpen en hoe signalen van criminele inmenging in de organisa-tie zijn te herkennen. Voor de verschillende bedreigingen zullen we een interventietoolkit (te nemen maatregelen wanneer signalen of risico’s op inmenging zich voordoen) voor ondernemers en bedrijfs-collectieven ontwikkelen, waardoor zij hun weerbaarheid kunnen versterken. Opgedane kennis zal gebruikt worden om tot een Bevattelijkheidsscan Criminele Inmenging te komen. Hierin worden de ontwikkelde producten voor ondernemers en de verkregen wetenschappelijke vorderingen opgeno-men.

Details

Project number

RAAK.MKB10.032

Main applicant

Dr. A.J.M. Straathof

Affiliated with

Hogeschool van Amsterdam

Duration

01/09/2019 to 31/08/2021