Ontwikkelen van responsief leiderschap in AOC

Summary

De AOC’s Aeres, Clusius, De Groene Welle en AOC-Oost willen zich ontwikkelen tot instellingen die midden in de regio staan om zowel de regio te dienen met hun expertise als ook de opleidingen actueel te houden. Dit vraagt om het vermogen responsief, in intensieve interactie met hun omgeving, te zijn. De AOC’s kennen aan de teamleider een centrale rol toe in het realiseren van deze ambitie. Teamleiders zijn echter gewend hun werk met name operationeel, met een focus op hun teamleden, in te richten. Voor deze andere invulling van het beroep van teamleider moet je je ‘vak’ als teamleider anders definiëren. Of zoals in de gesprekken naar voren kwam: er is een verandering in professioneel frame (reframing) van de teamleider nodig.
Ter ondersteuning van dit proces heeft afgelopen twee jaar een NRO-onderzoekstraject gelopen naar de wijze waarop responsief leiderschap kan worden ontwikkeld binnen AOC’s met een transformatief leertraject. De opbrengsten van dit traject waren erg positief en in het huidige voorstel wordt het programma verder doorontwikkeld zodat nog meer groene scholen kunnen deelnemen aan dit programma en het ook overdraagbaar en beschikbaar komt aan andere beroepsonderwijsinstellingen buiten de groene sector. Dat zal leiden tot een professionalisering en nascholing-aanbod van Aeres Hogeschool Wageningen dat jaarlijks kan worden aangeboden.

Output

Professional publication

  • F.C.Q. Wortelboer, T.P.A. van Oeffelt(2018): Responsief leiderschap voor teamleiders pp. 18 - 23
  • F.Q.C. Wortelboer(2018): Responsief leiderschap als opgave

Publications for the general public

  • T.P.A. van Oeffelt(2018): Opleidingstraject Responsief Leiderschap - 2
  • T.P.A. van Oeffelt(2018): Opleidingstraject Responsief Leiderschap
  • T.P.A. van Oeffelt(2018): Responsief leiderschap

Details

Project number

405-17-837

Main applicant

Drs. T.P.A. van Oeffelt

Affiliated with

Aeres Groep, Aeres Hogeschool Wageningen

Duration

08/12/2017 to 01/08/2018