Effectief onderwijs voor alle studenten

Summary

Doel van dit project is om universitaire instructie inclusiever of toegankelijker te maken, en daarmee effectiever voor studenten uit beleidsdoelgroepen (o.a. met functiebeperkingen als leerproblemen en ADHD, niet-westerse migratie-achtergrond, eerste-generatiestudenten). Om ervoor te zorgen dat deze studenten zich meer thuis voelen en minder risico lopen op studievertraging, moet het onderwijs beter aansluiten op hun leer- en ondersteuningsbehoeften. Het model Universal Design of Instruction (UDI) biedt hiervoor een veelbelovende oplossing.

UDI heeft als doel om het onderwijs toegankelijk te maken voor studenten met functiebeperkingen, waarvan ALLE studenten beter gaan presteren en functioneren. UDI-onderwijs bevat o.a. een duidelijke structuur en collegeslides met dikgedrukte kernconcepten. Experimenteel onderzoek naar de studenteffecten van UDI mist echter. Of studenten uit alle beleidsdoelgroepen profiteren, is evenmin bekend.

Met twee faculteitsbrede experimenten onderzoeken we de impact van UDI op leerprestaties en studentbetrokkenheid (o.a. belongingness) in de leeromgeving van studenten van onze Nederlandstalige en internationale bachelorprogramma’s. Verwacht wordt dat alle studenten sterker betrokken zijn en meer leren in toegankelijk gemaakte leeromgevingen dan van huidig/regulier onderwijs. Verwachte opbrengsten zijn het grootst voor studenten uit beleidsdoelgroepen.

Dit project resulteert in de wetenschappelijke kennisbasis die essentieel is voor grootschalige implementatie van UDI in het hoger onderwijs. Daarnaast levert dit project drie producten op, die we voor dit project ontwikkelen en vrij beschikbaar stellen: 1.docenten-workshop “Inclusieve Lestechnieken”(iLET-workshop), 2.“Lestechnieken-StappenFormulier voor Inclusief Doceren”(LetsFIND), en 3.“Lestechnieken Student-Effect-Evaluatie-instrument”(LetSEE). Met deze producten kunnen docenten en studenten van alle faculteiten en universiteiten de toegankelijkheid en effectiviteit van hun onderwijs evalueren en blijven verbeteren.

Details

Project number

405.20865.438

Main applicant

S.E. Mol

Affiliated with

Universiteit Leiden

Duration

01/06/2020 to 31/10/2022