Weten Wat Werkt: Op weg naar een handreiking voor interventies bij schoolweigering.

Summary

Kinderen en jongeren die weigeren naar school te gaan door sociale-emotionele problemen (angst, depressie, autisme) lopen het risico op slechte schoolresultaten en worden bedreigd in hun verdere ontwikkeling. Uiteindelijk kan dit leiden tot volledige schooluitval en latere aanpassingsproblemen in de maatschappij, zoals werkeloosheid en psychosociale problemen. Om te voorkomen dat kinderen en jongeren met schoolweigering volledig uitvallen in het onderwijs zijn effectieve interventies nodig om ze te helpen zich vertrouwd te voelen binnen school en regelmatig naar school te gaan. Momenteel zijn er geen richtlijnen voor dergelijke interventies. Scholen en hulpverleningsorganisaties ontwikkelen wel verschillende programma’s. Het doel van deze studie is om te inventariseren welke programma’s er in Nederland zijn en middels diepte interviews zicht te krijgen op de elementen die als effectief aangemerkt kunnen worden. Dit resulteert in een blauwdruk voor effectieve schoolweigeringsinterventies voor het werkveld; een bundeling van ‘good practices’. Dit kan vervolgens gebruikt worden bij het verbeteren en opzetten van lokale en nationale programma’s om schoolverzuim en schooluitval terug te dringen.

Details

Project number

405-18-640

Main applicant

Dr. D.A. Heyne

Affiliated with

Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Developmental and Educational Psychology

Duration

01/08/2018 to 01/12/2019