Werkbaar in de klas. Het effect van samenwerking tussen ouders, leraren, maatschappelijk werk en jeugdhulp in de schoolklas.

Summary

Leerkracht: “als ik er niet uitkom en opper om er extra hulp bij te halen, dan wordt het kind doorverwezen en raakt de hulp bij mij uit beeld. Ik word dan van leraar slechts informant en vaak ontstaat er nog spanning tussen mij en de ouders ook.” Samenwerking tussen onderwijs, welzijn en jeugdhulp is een voorwaarde voor het welslagen van het passend onderwijs en het bieden van een toekomstperspectief aan alle kinderen. Voorwaarde voor deze samenwerking is dat de leraar en de leerling zelf oplossingen aandragen en daaraan gaan werken. Dit participatieve actieonderzoek bestudeerd de samenwerkingsfactoren die ervoor zorgen dat de leraar, ondanks de zorgvraag en/of het lastige gedrag van het kind, instrumenten voorhanden krijgt om onderwijs aan het kind te kunnen blijven geven.

In het onderzoek worden 20 casussen geanalyseerd en gekeken naar de rol en de wijze van samenwerking van de verschillende betrokken partijen: leraar, ouder, Intern Begeleider, schoolmaatschappelijk werker en jeugdhulp. Wanneer en hoe is de hulpvraag rondom een kind ontstaan en wat was reden om hulpverlening in te schakelen? En hoe wordt deze hulpvraag benoemd? Op welke resultaten hoopten de verschillende betrokken partijen en welke resultaten zijn geboekt? Wat hielp daarbij en wat was niet of contra-effectief? Bij de interviews worden ook leraren ingezet als onderzoeker (participatief handelingsonderzoek). Ook leerlingen worden geïnterviewd.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het ontwikkelen van gezamenlijke deskundigheidsbevordering van leraren, welzijns- en jeugdhulpprofessionals; bij de ontwikkeling van samenwerkingschecklisten en in een samenwerkingsmodel.

Details

Project number

405-18-641

Main applicant

T.A.M. Graas

Affiliated with

Windesheim, Gezondheid en Welzijn

Duration

02/04/2018 to 01/07/2019