Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO, SBO en SO

Summary

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat ‘op maat’ maken van het onderwijs blijkt al geruime tijd veel van docenten te vragen, zowel in het SO als in het (S)BO. Met name de gedragsproblematiek van de leerlingen lijkt een verklarende factor te zijn van het gevoel van verdichting van de leerlingproblematiek in alle onderwijssectoren. In dit voorstel voor het thematisch overzichtsartikel ‘Van verdichting naar verlichting’ gaan we in op de vaak vergeten onderlegger van veel gedragsproblemen van leerlingen, namelijk de complicaties die optreden in de communicatie van de leerling met zijn omgeving. Via een beschrijving van een aantal goede praktijken en wetenschappelijke inzichten op het gebied van communicatie-interventies en -ondersteuning bieden we de leraar perspectief om de gedragsproblematiek via effectieve communicatie te voorkomen en te verminderen en daarbij meer competentie te ervaren.

Output

Publications for the general public

Details

Project number

405-18-633

Main applicant

Dr. J.M.G.M. Stoep

Affiliated with

Expertisecentrum Nederlands

Duration

01/04/2018 to 30/11/2018