Rollenspel als context voor het bevorderen van de sociale competenties in de kleuterklas

Summary

Dit promotieonderzoek richt zich op het bevorderen van sociale competenties bij jonge kinderen (leeftijd 4-6 jaar). We weten dat rollenspel (het naspelen van de wereld om je heen) positief gerelateerd is aan de sociale competenties van jonge kinderen. Een duidelijke verklaring hiervoor ontbreekt echter. Op basis van eerdere studies wordt in dit onderzoeksproject een theoretisch model ontworpen waarin de werkzame aspecten van rollenspel worden gedefinieerd. Dit model wordt empirisch
onderzocht in relatie tot sociale competenties. Tevens wordt op basis van het ontworpen model een rollenspelinterventie ontwikkeld en wordt onderzocht of deze interventie de sociale competenties van jonge kinderen kan bevorderen.

Details

Project number

023.015.024

Main applicant

M.C. Smits-van der Nat MSc

Affiliated with

KBS Onder de Bogen

Duration

31/08/2020 to 31/08/2025