Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen

Summary

Pesten in de klas is ook in Nederland nog steeds een aanzienlijk probleem, ondanks alle pogingen die onderwijs en overheid ondernemen om het te verminderen. Tegenwoordig wordt pesten terecht gezien als een groepsproces, waar de meerderheid van de leerlingen in een klas bij betrokken is. Maar niet alleen de leerlingen, ook de leraren spelen een belangrijke rol bij pesten. Zowel door de regels en normen die ze hanteren over hoe leerlingen met elkaar om moeten gaan, maar ook door hun eigen gedrag met betrekking tot pesten. En daar ligt een aanzienlijk praktijkprobleem: de internationale literatuur toont telkens aan dat leraren vaak niet handelen wanneer er gepest wordt. Het onderliggende probleem is dat leraren vaak niet goed in staat zijn om pesten waar te nemen als het gebeurt, en onderschatten hoeveel er daadwerkelijk gepest wordt in hun klas. In de literatuur wordt af en toe wel geschreven over hoe leraren pesten waarnemen, maar de noodzakelijke synthese van die kennis ontbreekt nog volledig. In ons overzichtsartikel geven we die synthese en besteden we expliciet aandacht aan de ervaringen van de leraren met pesten tijdens de eigen schooltijd, omdat steeds duidelijker wordt dat die eigen ervaringen voor een belangrijk deel bepalen wat leraren waarnemen, en uiteindelijk daarmee ook wat ze doen als er gepest wordt. Het overzichtsartikel is hoogst relevant voor het onderwijs, omdat de informatie gebruikt kan worden om de waarneming van leraren, en daarmee uiteindelijk ook hun handelen, te verbeteren zodat pesten kan verminderen.

Details

Project number

405-18-634

Main applicant

Prof. dr. R.H.J. Scholte

Affiliated with

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Behavioural Science Institute - BSI

Duration

01/05/2018 to 01/11/2018