Titel: de feedback toolbox Een praktische handreiking voor studenten en docenten voor het geven, ontvangen, en gebruiken van ‘feedback for learning’.

Summary

De HAN opleiding fysiotherapie kende tot voor kort een toetsprogramma dat bestond uit toetsen die afgenomen werden na afloop van een onderwijseenheid om te toetsen in hoeverre studenten de doelstellingen gerealiseerd hadden. Studenten vonden dat het oordeel over hun competentie-ontwikkeling te veel gebaseerd werd op een momentopname vanuit een beperkt perspectief op hun ontwikkeling. Docenten merkten op dat studenten de toets beschouwden als de afsluiting van hun leerproces; met feedback werd weinig gedaan. In 2019 heeft de opleiding het concept ‘programmatisch toetsen’ geïmplementeerd waarbij de student continu bewijs verzamelt voor zijn competentieontwikkeling vanuit meerdere perspectieven (docenten, studenten, werkveld). Daarbij staat feedback centraal. Echter, het proces van feedback vragen, ontvangen, accepteren en doelgericht gebruiken gaat niet vanzelf. Studenten en docenten lopen tegen verschillende problemen aan die het leren van feedback belemmeren. In het werkveld van de fysiotherapie heb ik onderzoek gedaan naar feedbackinterventies om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit onderzoek heeft een aantal ontwerp- en implementatieprincipes opgeleverd voor effectieve feedbackinterventies. In dit project ontwikkelen en testen wij in samenwerking met docenten en studenten, werkvormen die het feedbackproces faciliteren. Wij beperken ons niet tot de werkvormen alleen, maar beschrijven ook de rollen en taken van de feedbackgevers, evenals de randvoorwaarden. Daarbij maken we gebruik van de beschikbare ontwerp- en implementatieprincipes. Het resultaat is de ‘feedback-toolbox’ die gevuld is met een variatie aan werkvormen voor docenten en voor studenten. De ‘feedback-toolbox’ komt online beschikbaar, maar ook in de vorm van een tastbare box met ‘tools’ in de vorm van kaarten.

Details

Project number

405.20865.156

Main applicant

M.J.M. Maas PhD

Affiliated with

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij, Instituut Paramedische Studies

Duration

03/06/2020 to 30/10/2021