Academische-pabostudenten in verbinding met diverse gemeenschappen

Summary

In 2017 is de Comenius Teaching Fellow-beurs toegekend voor het project ‘Toekomstige leerkrachten als fakkeldragers voor sociale gelijkheid’ van de Universitaire Pabo van Amsterdam. De intentie van dit senior project is om een curriculumlijn te ontwikkelen binnen dezelfde opleiding, die toekomstige leerkrachten vanaf de start op de opleiding t/m het eerste jaar als academische leerkracht, in toenemende mate equipeert voor het lesgeven in de diverse grootstedelijke context.
Het doel is om toekomstige academische leerkrachten betekenisvolle en duurzame relaties te laten ontwikkelen met de diverse etnisch, culturele en religieuze gemeenschappen die de samenleving rijk is. Wij constateren dat onze studenten, ondanks hun theoretische bagage en stage-ervaringen, zich nog onvoldoende betrokken en thuis voelen in die diverse gemeenschappen.
Voortbouwend op inzichten uit onderzoek naar context-specific teacher training (Hammerness & Matsko, 2013) beoogt deze innovatie toekomstige leerkrachten uit hun witte middenklasse comfortzone te halen en uit te dagen persoonlijke relaties op te bouwen met individuen uit diverse gemeenschappen. Hiervoor zullen structurele samenwerkingsverbanden opgezet worden met verschillende culturele/religieuze/etnische gemeenschappen. Studenten zullen aan de hand van ‘community projecten’ een bijdrage leveren aan initiatieven die binnen deze gemeenschappen ontwikkeld worden. Tegelijkertijd zullen studenten zich op de opleiding etnografische vaardigheden en attitudes eigen maken. We verwachten dat via deze twee vernieuwende componenten onze studenten zich meer betrokken en thuis gaan voelen in die gemeenschappen (Hammerness & Craig, 2016). Dit heeft mogelijk ook een positieve invloed op hun professionele ontwikkeling als academische leerkracht en op het creëren van een rijke onderwijscontext die alle kinderen kansen biedt.

Details

Project number

405.18865.538

Main applicant

Dr. L. Gaikhorst

Affiliated with

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, College of Child Development and Education

Duration

03/09/2018 to 30/10/2020