Zie mij: een overzichtstudie naar het signaleren van internaliserende problematiek bij leerlingen en hun behoeftes

Summary

Het aantal leerlingen met internaliserende problemen doet niet onder voor het aantal leerlingen met externaliserende problemen in het onderwijs. Toch gaat in praktijk en onderzoek minder aandacht uit naar de leerlingen met internaliserende problemen. Mogelijke verklaringen zijn dat leraren minder last ervaren van internaliserend probleemgedrag en de hoge drempel die leerlingen met internaliserend probleemgedrag voelen hun verhaal en hun zorgen met anderen te delen. Uit aanverwante vakgebieden van het onderwijs is veel onderzoek gedaan naar hoe kinderen geholpen kunnen worden hun gedachten, gevoelens, en ingrijpende gebeurtenissen waar ze zich kwetsbaar in voelen te delen. Dit wordt ook wel disclosure genoemd. Onderzoek hiernaar in de onderwijssector is in mindere mate uitgevoerd. Disclosure kan gezien worden als een eerste belangrijke stap in het signaleren van problemen bij leerlingen, omdat de problemen van leerlingen dan pas echt zichtbaar worden. De leraar heeft hierin een belangrijke functie omdat kinderen vanaf hun vierde levensjaar een groot deel van de dag doorbrengen op school. Deze studie heeft de volgende vraagstelling ‘Wat zijn volgens leerlingen met internaliserende problemen in het basis- en voortgezet onderwijs bevorderende en belemmerende factoren om tot disclosure te komen?’ Een systematische literatuurstudie in Nederlandstalige vakliteratuur en handboeken en in internationale Engelstalige literatuur wordt uitgevoerd. Op basis van de resultaten worden richtlijnen opgesteld voor leraren om leerlingen te ondersteunen bij het vertellen van hun verhaal, hun gedachten en gevoelens te uiten in de klas. Met dit onderzoek wordt aangesloten bij een belangrijke doelstelling van passend onderwijs, namelijk het aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen.

Details

Project number

405-18-635

Main applicant

A.E. Zijlstra

Affiliated with

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Pedagogiek & Onderwijskunde

Duration

01/06/2018 to 30/11/2018