Lightweight Automotive Suspension (LAS)

Summary

Mede vanwege de recente ontwikkelingen op het gebied van productietechnieken en de toegenomen kennis van (toepasbaarheid van) ThermoPlastische Composiet (TPC) materialen met een competitieve kostprijs, wordt het in beginsel mogelijk om specifieke componenten in grote series uit TPC te vervaardigen voor automobielen. Al enige tijd is de automotive sector hierin zeer geïnteresseerd.

De bedrijven geven echter aan dat ze hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van de hoogbelaste en veiligheidskritische componenten uit TPC-materiaal en op een zodanig wijze dat deze in serie geproduceerd kunnen worden.

In de voorliggende aanvraag onderzoeken de lectoraten Lichtgewicht Construeren van Saxion en Automotive Research van de HAN gezamenlijk met een groep ondernemers uit de toeleverende èn toepassende industrie de mogelijkheden en beperkingen van de toepassing van componenten uit TPC voor de wielophanging van automobielen. Daarbij wordt het gehele ontwerp traject doorlopen van functionele en technische eisen, modelleren, analyseren, produceren en testen (inclusief praktijkvalidatie).

In dit project worden de verschillende functionaliteiten van de ophanging van voertuigen, meer specifiek veer, demper en fusee, op basis van eisen en uitdagingen voorkomende uit praktijk, opnieuw ontworpen. Nadruk zal daarbij gelegd worden op de maakbaarheid van producten gebaseerd op de veranderde randvoorwaarden die de inzet van TPC materialen en productietechnieken met zich meebrengen. Doel is om zo tot te komen tot de formulering van innovatieve concepten die, in overeenstemming met het werkveld, nader uitgewerkt kunnen worden in het project. Daarbij is ook een kostenmodel inbegrepen.

Deze concepten zullen worden geanalyseerd door middel van de inzet van moderne computermodellen (mathematisch en eindige elementen). Vervolgens dient de stap van ontwerp naar productie uitgewerkt te worden door de inzet van specifieke productietechnieken ontwikkeld waarmee de concepten kunnen worden gerealiseerd. Het einddoel is om de prestaties van de gerealiseerde concepten te beproeven op labschaal alsmede in beschikbare voertuigen. Dit gehele traject zal leiden tot nieuwe inzichten in mogelijkheden (en beperkingen) om een doorbraak van TPC’s in de automobiel industrie een impuls geven.

Details

Project number

RAAK.MKB07.008

Main applicant

P. Verschut

Affiliated with

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Techniek, Kenniscentrum Technologie en Samenleving

Duration

15/02/2018 to 02/02/2020