Onderwijs op maat: Wat is er bekend over hulpmiddelen die ingezet worden op school ter bevordering van de sensorische prikkelverwerking, executieve functies en schoolprestaties?

Summary

Onderwijs is bepalend voor lange-termijn uitkomsten zoals carrière, inkomen, gezondheid en
welbevinden. Echter, een aantal kinderen ervaart problemen met gestructureerd leren, omdat zij niet goed kunnen stilzitten en/of opletten, met mogelijk negatieve gevolgen voor hun schoolprestaties. In de praktijk komt het voor dat de reden voor hun gedrag ligt in een probleem met het verwerken en reageren op prikkels uit de omgeving (= problemen in de sensorische prikkelverwerking (SP)) en/of in de executieve, meer regulerende, cognitieve functies (EFs). Geschat wordt bijvoorbeeld dat 10 tot 55% van de schoolgaande kinderen SP problemen hebben.

Vanuit de praktijk is er tegenwoordig dan ook toenemend aandacht voor enerzijds SP en anderzijds de EFs in de klas, zie bijvoorbeeld websites als ‘anderskijkennaarkinderen.eu’ en ‘7zintuigen.nl’. Ook worden steeds vaker interventies ingezet waarvan verondersteld wordt dat deze SP dan wel EFs stimuleren – bijvoorbeeld de inzet van hulpmiddelen als wiebelkussens, tangles en dempende oortelefoons.

Echter een systematisch overzicht met wetenschappelijke studies omtrent de effectiviteit van deze interventies ontbreekt. Doel van huidig review is dan ook te onderzoeken (1) of er, wetenschappelijk gezien, bewijs is dat de praktische handvaten voor de leerkracht, die vanuit de (ergo- en onderwijs)praktijk beschreven worden, ook daadwerkelijk SP en/of EFs verbeteren en (2) of deze interventies niet alleen SP en/of EFs (positief) beïnvloeden maar ook of deze positieve effecten hebben op andere aspecten van het functioneren van het kind (zoals het leren, het gedrag en het affect).

Details

Project number

405-18-637

Main applicant

Dr. P.P.M. Hurks

Affiliated with

Maastricht University, Faculty of Psychology and Neuroscience, Neuropsychology & Psychopharmacology

Duration

01/05/2018 to 01/12/2018