Ideation in Mixed Reality: Werkvormen voor ruimtelijk ontwerpend onderzoek

Summary

Aan HKU werken studenten ruimtelijk ontwerp door middel van ontwerpend onderzoek aan het verkennen van hedendaagse vraagstukken. Ze gebruiken daarbij verschillende tools en technieken, maar wat veelal ontbreekt is een prototype om op werkelijke schaal mee te experimenteren. Kansen om directe ervaring, beweging en interactie te onderzoeken blijven hierdoor onbenut. VR-technologie maakt het mogelijk om interactief en op ware schaal ruimtelijke prototypes te ontwikkelen. Dit maakt nieuwe manieren van ontwerpen en leren mogelijk, waarbij technieken kunnen worden ingezet om creativiteit en reflectie te stimuleren.

Onder de noemer embodied design zijn in de afgelopen jaren technieken ontwikkeld die het lichaam als uitgangspunt nemen in het ontwerpproces. Hierbij worden beweging, interactie en ruimtelijke ervaring ingezet om idee├źn te ontwikkelen. Deze focus op de rol van het lichaam maakt embodied design bij uitstek geschikt om mogelijkheden van immersive VR te verkennen en te benutten. Uitdaging hierbij is om op een laagdrempelige manier interacties te organiseren en de zintuiglijkheid van de virtuele ervaring te verrijken. Dit kan worden bereikt door de leeromgeving uit te breiden met fysieke materialen en objecten tot een mixed reality omgeving waarin fysieke en virtuele elementen tegelijkertijd naast elkaar bestaan, overlappen en interacteren.

In het hoger kunstonderwijs staat een onderbouwde toepassing van V/MR als leeromgeving nog in de kinderschoenen. In dit Comeniusproject ontwikkelen we werkvormen voor ideeontwikkeling in V/MR op basis van technieken uit embodied design. Deze werkvormen kunnen worden toegepast in onderwijs dat zich richt op de combinatie van ruimtelijke, creatieve maakprocessen, samenwerking en kritische reflectie.

Details

Project number

405.20865.096

Main applicant

Dr. M. Overdijk

Affiliated with

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Duration

01/09/2020 to 31/08/2021