Going Circular, Going Cellulose (GC)2

Summary

Duurzaamheid en circulaire economie zijn belangrijke thema's in de textiel- en kledingketen. Veel
bedrijven willen duurzamere producten maken, maar weten niet hoe. Duurzaamheid vraagt om een circulaire supply chain, waarin heel andere normen en waarden gelden dan in de lineaire productieketen.

In het RAAK-MKB project Going Eco, Going Dutch (GEGD) is een start gemaakt met het ontdekken van de mogelijkheden en moeilijkheden van een circulaire textiele supply chain. Dit is gedaan door te onderzoeken of een circulaire supply chain opgezet kon worden rond lokaal geproduceerde duurzame vezels. In GEGD is hiermee een goede start gemaakt, onder meer resulterend in het ontstaan van een interactief proces van co-creatie. Maar in dit onderzoek konden niet alle methodologische aspecten van een dergelijk proces onderzocht worden.

In Going Circular, Going Cellulose (GC)2 wordt onderzocht wat effectieve ontwikkelmethodes zijn binnen een circulaire supply chain. Het onderzoek is erop gericht om door middel van een interactief co-creatie-proces het technisch ontwerp van garens (op basis van duurzame cellulosevezels, zoals gerecycled katoen en hennep) en weefsels (functionaliteit van de duurzame materialen) aan te passen zodat ze voldoen aan de wensen en eisen van ontwerpers van textiele eindproducten. De ontwerpers hebben een belangrijke rol in het breed toegankelijk maken van de duurzame producten door het esthetisch ontwerp van de producten. Daarnaast is het voor ontwerpers van groot belang om meer technische materiaalkennis te ontwikkelen en in een vroeg stadium betrokken te zijn bij materiaalontwikkeling; dit is essentieel voor een daadwerkelijk circulair ontwerpproces.

Door onderlinge interactie tussen alle stakeholders in de supply chain, kan het technisch ontwerp het esthetisch design versterken en omgekeerd. Het onderzoek zal zich richten op de wijze waarop de stakeholders in de circulaire supply chain met elkaar moeten samenwerken en welke kennis ze moeten uitwisselen om deze synergie ook daadwerkelijk te realiseren.

Details

Project number

RAAK.MKB07.005

Main applicant

Ir. G.J. Brinks

Affiliated with

Saxion Hogeschool