Zwijgen is oud, spreken is goud: ontwikkeling en implementatie van een Minimale Interventie Strategie om docenten te ondersteunen bij het identificeren en bespreken van onprofessioneel gedrag van studenten.

Summary

Onprofessioneel gedrag van een geneeskundestudent voorspelt later onprofessioneel gedrag als arts. Deze onderzoeksbevinding onderstreept het belang van onderwijs in professionaliteit. Helaas blijkt dat onprofessioneel gedrag van studenten vaak onbesproken blijft. Ondanks voorlichting hebben docenten moeite om te reageren op onprofessioneel gedrag, omdat hun niet duidelijk is hoe ze dat kunnen doen. Promotieonderzoek van de hoofdaanvrager geeft helderheid over efficiënte en effectieve manieren waarop onprofessioneel gedrag geïdentificeerd en geclassificeerd kan worden, en geeft richting aan de wijze waarop het geremedieerd zou kunnen worden. Er zijn echter nog geen instrumenten om deze nieuwe en verbeterde inzichten toe te kunnen passen in de praktijk. In dit project zullen wij: 1) een Minimale Interventie Strategie (MIS) ontwikkelen ter ondersteuning van docenten; 2) consensus bewerkstelligen over de MIS als een instrument waarmee docenten en studenten in de praktijk direct kunnen reageren op onprofessioneel gedrag; 3) opbrengsten verwerken tot een scholingsmodule voor de WO/HBO-onderwijspraktijk; 4) opbrengsten delen in wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke gremia.
De MIS is waardevol voor docenten én studenten. Docenten leren hoe zij onprofessioneel gedrag kunnen herkennen en aankaarten, waardoor zij eerder geneigd zullen zijn het gedrag met de student te bespreken. De student die onprofessioneel gedrag vertoont ontvangt feedback waarmee hij/zij het gedrag kan bijstellen. Overige studenten zien hoe hun docenten reageren op onprofessioneel gedrag en leren van hun voorbeeldgedrag. Een succesvolle implementatie van de MIS zal bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding van studenten tot professionals, en aan het vertrouwen dat de maatschappij in hen kan stellen.

Details

Project number

405.20865.272

Main applicant

Dr. M.C. Mak-van der Vossen

Affiliated with

Amsterdam UMC - Locatie VUmc, School of Medical Sciences

Duration

01/05/2020 to 31/10/2021