Een Nieuwe Canon voor de Geschiedenis van de Filosofie

Summary

Geschiedenis van de filosofie wordt vrijwel uitsluitend chronologisch met een standaard canon van auteurs en teksten gedoceerd. Deze canon staat steeds meer onder druk: te seksistisch, te racistisch, te eurocentrisch. Door de lineaire aanpak lijkt het alsof alles al onomstotelijk vastligt. Studenten, docenten, en onderzoekers pleiten voor een radicale verandering van deze rigide “dead white males” canon, maar er is geen consensus over wie de nieuwe onontbeerlijke teksten en auteurs zouden moeten zijn. In de praktijk wordt er veelal alsnog uitgegaan van de oude canon, lukraak aangevuld met alternatieve bronnen en figuren.
Het doel van het Comeniusproject “Een Nieuwe Canon voor de Geschiedenis van de Filosofie" is om de traditionele benadering radicaal te veranderen door de aanpak om te draaien. Dit zal leiden tot een nieuwe onderwijsmethode waarbij de geschiedenis van de filosofie bewust vanuit het heden benaderd wordt, stapsgewijs terug redenerend via tekstuele “reverse engineering”: welke denkers en bronnen uit het verleden zijn nodig om het heden te begrijpen? De studenten worden actief betrokken bij het proces van deconstructie van de canon en de ontdekking van een rijkere historische context. Het project zal materialen ontwikkelen voor onderwijs in de geschiedenis van de Moderne Filosofie en op grond van deze case study een breder toepasbare methode voorstellen voor de geschiedenis van de filosofie in het algemeen. Didactisch is de verwachting dat de omkering van de chronologische volgorde bijdraagt aan een beter begrip van de banden tussen heden en verleden en de totstandkoming van historiografische artefacten zoals canons en handboeken.

Details

Project number

405.20865.220

Main applicant

Dr. C. Ierna

Affiliated with

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Wijsbegeerte

Duration

01/05/2020 to 31/10/2021