Taalontwikkelend lesgeven voor inclusiviteit en studiesucces

Summary

Zowel bij de HBO-V van De Haagse Hogeschool (De HHs) als elders in het hoger onderwijs blijkt dat mbo’ers en studenten met een (niet westerse) migratie-achtergrond minder presteren. De hoge uitval bij verpleegkunde-opleidingen is zorgelijk vanwege de oplopende tekorten van deze beroepsgroep in de praktijk. Daarnaast is een meer diverse uitstroom wenselijk voor de toegankelijkheid van de zorg, zeker in een regio als Haaglanden.
Zowel vooropleiding als moedertaal van studenten blijken van grote invloed op taalvaardigheid, en het is dan ook aannemelijk dat taalvaardigheid een grote rol speelt bij het lagere studiesucces van deze groepen studenten. Op dit moment richten hogeronderwijsinstellingen, evenals veel opleidingen van De HHs, zich met hun taalbeleid op het instroomniveau van studenten. Hierdoor komt de aandacht te liggen op deficiënties in plaats van persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast worden taallessen veelal geïsoleerd verzorgd, d.w.z. dat ze plaatsvinden naast de vaklessen, waardoor bij studenten een afvink-cultuur ontstaat. Bij de HBO-V van De HHs willen we met behulp van taalontwikkelend lesgeven (TOL) taalvaardigheid een integraal onderdeel van de opleiding maken, waarbij ontwikkeling naar het einddoel centraal staat.
Vernieuwend daarbij is dat we dit willen doen door twee leerlijnen, Medische Biologie en Klinisch Redeneren, te integreren. Door deze lessen te herontwerpen volgens de principes van TOL, en deze te laten uitvoeren in een projectgroeplandschap door een verpleegkundedocent en een biologiedocent samen, zal de methodiek van TOL nog effectiever zijn. Deze aanpak zal de inclusiviteit van het onderwijs en het studiesucces vergroten, en is uiteindelijk breed inzetbaar in het hoger onderwijs.

Details

Project number

405.20865.259

Main applicant

Dr. A. Borst

Affiliated with

De Haagse Hogeschool (HHS), Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport, Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Duration

01/06/2020 to 31/10/2021