Inclusie - Meer dan het omgaan met verschillen

Summary

Hogeschool Utrecht heeft de afgelopen twee jaren haar masteropleiding Educational Needs ingrijpend vernieuwd zodat de inhouden aansluiten op actuele maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken rondom diversiteit en inclusie.

Toch ervaren docenten dat hun studenten, reeds gekwalificeerde en ervaren onderwijsprofessionals, het lastig vinden de theoretische concepten over diversiteit en inclusie te verbinden met de complexiteit van hun dagelijkse beroepspraktijk en de dilemma’s waarmee zij geconfronteerd worden.

Om deze kloof tussen theorie en praktijk te dichten gaan we met onze docenten en studenten innovatieve en interactieve gedragsexperimenten met de bijbehorende instrumenten ontwerpen zodat zij actief, interactief en kritisch de eigen, vaak impliciete opvattingen en overtuigingen ten aanzien van diversiteit en inclusie kunnen onderzoeken en daarop kunnen reflecteren. Het doel is een persoonlijke en doorleefde visie te ontwikkelen voor een inclusieve pedagogiek en instrumenten te ontwerpen en te gebruiken waarmee zij samen met leerlingen kunnen nadenken over hoe een inclusieve onderwijsleeromgeving er voor hen uitziet.

In de opleiding doen studenten ervaring op met deze werkwijze, voeren die experimenten uit in de eigen praktijk reflecteren met hun leerlingen op betekenis en uitkomsten.
Een uniek kenmerk van deze benadering is dat we niet focussen op leerlingen met een handicap, maar op het brede concept van diversiteit en op de risico’s en effecten van uitsluiting en kansenongelijkheid voor alle leerlingen. Een tweede kenmerk is de gerichtheid op de ontwikkeling van een inclusieve attitude via gedragsexperimenten. Een derde kenmerk is dat de leraar leert dat zij inclusie niet alleen kan realiseren, maar dat collega’s en leerlingen actief moeten participeren.

Details

Project number

405.20865.301

Main applicant

Dr. J. Schuman

Affiliated with

Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek

Duration

01/05/2020 to 30/06/2021