NCR dagen 2018

Summary

Het Nederlands Centrum voor Rivierkunde (NCR), dat is opgericht in 1998, vormt een belangrijk platform voor het rivierkundig onderzoek en gerelateerd wetenschappelijk onderwijs (vooral m.b.t. promovendi) in Nederland. Elk jaar, met een eenmalige uitzondering in 2009, wordt een tweedaagse bijeenkomst, de NCR-dagen, georganiseerd om jonge onderzoekers een kans te bieden een presentatie te geven en daarnaast de recente ontwikkelingen in het wetenschapsveld te bespreken. Dit jaar worden de NCR dagen voor de 20e keer georganiseerd.

Hoogstaande rivierkunde is voor Nederland van nationaal belang voor veiligheid en welzijn. Het NCR speelt hierin een belangrijke rol in het verbinden van expertise binnen Nederland binnen het noodzakelijk inherente inter- en multidisciplinaire karakter van rivierkunde. De jaarlijkse NCR dagen zijn hierin een onmisbaar platform.

Details

Project number

860.2017.021

Main applicant

Ir. K.D. Berends

Affiliated with

Universiteit Twente, Faculteit Engineering Technology (ET), Water Engineering & Management (WEM)

Duration

08/02/2018 to 14/05/2018