Slim transport, regionaal voedsel, mooi landschap

Summary

In dit project wordt vanuit verschillende invalshoeken de zogenaamde korte keten bestudeerd. Twee MKB-bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen staan centraal. Het doel is een vergroting van het aandeel regionaal voedsel in het stedelijk boodschappenmandje. Om dat te bereiken is innovatie nodig in het transport van voedsel. Het project bestudeert de organisatie van de keten, de rol van transport daarin en het effect op landschap.

Details

Project number

KIEM.LOG01.008

Main applicant

Ir. N. van Dooren

Affiliated with

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Duration

18/09/2017 to 01/08/2018