DIAL for Complex Artworks: Digital Index of an Artwork’s Life

Summary

Het dynamische karakter en de fluïde form van veel hedendaagse kunstwerken daagt musea uit om buiten de gangbare kaders te denken om aan hun verantwoordelijkheid als collectiebeherende instelling te kunnen voldoen. Echter, de digitale infrastructuur van musea die het behoud moet ondersteunen is daar niet voor toegerust. Zo zijn de immateriële kenmerken van veranderlijke of interactieve kunstwerken niet te vertalen in de huidige collectiedatabasesystemen. Dit project speelt in op dit gebrek met een onderzoek naar mogelijkheden om de consequenties van keuzen bij het managen van complexe kunstwerken inzichtelijk te maken. Dit is van fundamenteel belang omdat het dynamische proces van herinstallatie, heruitvoering of publieksparticipatie niet alleen de uiteindelijke verschijningsvorm van een werk beïnvloedt, maar soms ook de content. Dit wordt langzamerhand onderkend, maar is nog niet vertaald naar de museale infrastructuur, die uitsluitend is gebaseerd op statische objecten en vaste gegevens. Dit is nadelig voor het begrip en behoud van complexe kunstvormen. Het idee van dit onderzoek is om de onderzoekende geest van de professional te stimuleren en dit te integreren in het collectiemanagementsysteem, zodat de sturende factor in het leven van een kunstwerk zichtbaar wordt. Daartoe zal een digitale tool worden ontworpen in een samenwerking tussen de UvA, het Kröller-Müller Museum en Wiel’s Simple Solutions. Deze DIAL for Complex Artworks zou professionals in de creatieve industrie bewuster moeten maken van de impact van hun eigen handelen op de kunstwerken die zij beheren. Zo draagt dit onderzoek bij aan kritisch en duurzaam inzicht in het beheer van complexe hedendaagse kunstwerken.

Output

Chapter in book

  • N. Ricciardi, L. Guisti, S. Stigter(2019): Museums at the Post-Digital Turn pp. 288 - 295 , Milan

Scientific article

Professional publication

Publication meant for a broad audience

Publications for the general public

Details

Project number

314-98-094

Main applicant

Dr. S. Stigter

Affiliated with

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Conservering en Restauratie

Duration

06/06/2017 to 13/07/2018