Burgerschap in Beeld. Burgerschapscompetenties en burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs in vergelijkend perspectief

Summary

Van scholen wordt een bijdrage verwacht aan de bevordering van burgerschap. Onderzoek naar het burgerschapsonderwijs van scholen en de burgerschapscompetenties van leerlingen in 2009 en 2016 laat zien dat het burgerschapsonderwijs en de resultaten daarvan op Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs achterblijven bij vergelijkbare landen. Voorgesteld onderzoek omvat nieuwe verzameling van gegevens in 2020 en 2022 waarmee de verdere ontwikkeling in kaart gebracht wordt. Ook wordt de relatie onderzocht tussen kenmerken van scholen en de burgerschapskennis, houdingen en vaardigheden van leerlingen: wat zijn de kenmerken van effectief burgerschapsonderwijs en welke andere factoren beïnvloeden de burgerschapscompetenties van leerlingen? De metingen zijn afgestemd op dan wel onderdeel van de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) en richten zich op beschrijving van de stand van zaken in Nederland en de ontwikkeling daarvan, en op een vergelijking tussen leerlingen en scholen in Nederland en de situatie in andere landen.

Details

Project number

40.5.19340.001

Main applicant

Dr. A.B. Dijkstra

Affiliated with

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW)

Duration

01/07/2019 to 01/07/2024