In dialoog met gebruikers. Het belang van opera voor de samenleving.

Summary

De verheffende rol van kunst en cultuur wordt tegenwoordig sterk bekritiseerd. Kunst en cultuur wordt verweten bij te dragen aan een exclusieve i.p.v. een inclusieve samenleving. Voorwaarde om hun verheffende rol weer te kunnen opeisen, is dat culturele instellingen in dialoog treden met hun (potentiële) gebruikers. Wat is het belang van kunst en cultuur voor individuen, organisaties en de samenleving? Waarom doen mensen (bijv. amateurs, professionele kunstenaars, publiek, zakelijke werknemers, donors), organisaties (bijv. scholen, sponsoren) en samenlevingen (bijv. overheden) aan kunst en cultuur? Op welke manier participeren ze (bijv. productie, consumptie, educatie)? Welke waarden hechten ze eraan en wat halen ze eruit? Deze kennis kan gebruikt worden om een nieuwe, duurzame band tussen kunst en cultuur en de veranderende samenleving te creëren.
In dit pilotproject worden deze vragen beantwoord m.b.t. opera, een kunstvorm die tegenwoordig bij uitstek als exclusief en elitair wordt gezien. Uit de brede nagestreefde groep ‘nieuw publiek’ wordt één specifieke doelgroep onderzocht. Naast het beantwoorden van de vraag naar het belang van opera voor deze doelgroep, wordt een eerste stap gezet bij het ontwerpen van een systematiek die operagezelschappen faciliteert om in dialoog te blijven met al hun (potentiële) gebruikers, zonder een beroep te hoeven doen op externe onderzoekers en adviseurs. Na de ervaring van dit pilotproject zal het netwerk van betrokken operagezelschappen en het aantal onderzochte doelgroepen uitgebreid worden om de systematiek verder uit te werken. De ervaring uit dit pilotproject kan ook voor een uitbreiding op andere kunstvormen gebruikt worden.

Output

Scientific article

  • F Chiaravalloti(2017): In dialoog met de samenleving: een etnologische benadering van de waarden van kunst en cultuur Boekman pp. 56 - 59

Publications for the general public

  • F. Chiaravalloti(2017): In dialogue with users. The relevance of opera for society
  • F Chiaravalloti(2018): Understanding the value of arts in society

Details

Project number

314-98-101

Main applicant

Dr. F. Chiaravalloti

Affiliated with

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Duration

25/10/2017 to 18/02/2019