PURPle PolyUrethaan Recycling Project

Summary

Daar waar de eigenschappen van gebruikelijke kunststoffen niet toereikend zijn, biedt PolyUrethaan (PU) een uitkomst. Het is dan ook een veel gebruikt materiaal in allerlei technische toepassingen (aandrukrollen, machinebekledingen) en consumenten producten (schoenen, laarzen, matrassen, bouw). Het is vanwege de unieke eigenschappen niet makkelijk vervangbaar, is weliswaar deels biobased te produceren, maar recycling is nog altijd een groot probleem. Het jaarlijks productievolume PU bedraagt circa 9 procent in Europa en veroorzaakt daarmee een substantiƫle retourstroom. Omdat het volume kleiner is dan van de echte bulk-kunststoffen (PE,PP, PS, PVC), de diversiteit van het materiaal ongekend is, en het overgrote deel vernet, en daarmee niet-reversibel (smeltbaar) verwerkt wordt, is de huidige verwerkingsroute van PU doorgaans verbranding, al dan niet in cementovens. Ook wordt op kleine schaal maalgoed ingezet als vulstof voor allerlei laagwaardiger toepassingen.

Enige tijd geleden is in samenwerking met een aantal bedrijven een nieuwe verwerkingstechniek van retour-PU proefondervindelijk ontdekt. Deze thermische techniek is door Herikon gepatenteerd. Een goede uitwerking van de optredende verschijnselen en de vraag tot welke families van de polyurethanen deze techniek zich beperkt, vereist aanvullend toegepast onderzoek. Dit project verricht nader verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om PU materialen o.b.v. deze techniek thermisch te herverwerken.

De Onderzoeksvraag luidt:

Welke materiaalfamilies van PU kunnen thermisch herverwerkt worden, en wat zijn de verwerkingseigenschappen daarvan?

Door middel van verschillende labproeven op meest voorkomende materiaalfamilies wordt antwoord gezocht op deze vraag.

Saxion zet studenten in en verricht toegepast onderzoek. De projectpartners Herikon en Kreunen Kunststoffen zullen bijdragen met materialen, middelen en expertise

Details

Project number

CE.01.065

Main applicant

Ir. J.H.D. Voerman

Affiliated with

Saxion Hogeschool, College van Bestuur

Duration

01/03/2017 to 30/11/2017