Netherlands Annual Ecology Meeting 2018

Summary

Jaarlijkse bijeenkomst van 2 dagen voor onderzoekers, promovendi en studenten actief in de fundamentele en toegepaste ecologie in Nederland. Centraal staat de interactie tussen deelnemers over fundamenteel en toegepast onderzoek door middel van presentaties, discussies en reflectie. Hiermee worden ontwikkelingen in het onderzoeksveld van de ecologie gestimuleerd.
Beide dagen zijn opgebouwd uit een plenaire sessie, twee series van vijf parallelsessies, en een postersessie. Op dag 1 is er een avondlezing en op dag 2 is er een afsluitende sessie met prijsuitreikingen (Best Poster Award / Best Presentation Award). De plenaire sessies hebben ieder een specifiek thema en bestaan uit twee presentaties welke gegeven worden door een nationale en een internationale top-wetenschapper op dit thema. De parallelsessies worden ingedeeld op basis van thema’s welke door ecologen uit het land zijn voorgedragen. Sessies worden geleid door conveners die een erkende reputatie hebben op het thema van de sessie. In veel gevallen zijn het NWO VENI en VIDI bursalen die op deze wijze zich goed kunnen etaleren en vanuit hun positie een trekkende rol kunnen vervullen aan de vooruitgang en profilering van ecologisch onderzoek in Nederland. Iedere sessie bestaat uit vijf verdiepende presentaties waarin onderzoek (PhD onderzoek in het bijzonder) over het thema aan bod komt, alsook een overzichtsverhaal welke gegeven wordt door een autoriteit. Op beide dagen zal er een postersessie zijn met zo’n 50 posters per dag. Voor het volledig programma verwijzen wij naar de bijlagen bij deze aanvraag.

Details

Project number

860.2017.020

Main applicant

Dr. C.A.D.M. van de Vijver

Affiliated with

Wageningen University & Research, Netherlands Ecological Research Network (NERN)

Duration

13/02/2018 to 17/04/2018