Coordination and Composition in Multi-Agent Systems

Summary

Bij grote rampen is het van essentieel belang dat de activiteiten van diverse hulpdiensten goed en snel gecoördineerd worden zodat optimale hulp verleend kan worden. Hierbij moet goed geregeld worden hoe de organisaties onderling hun acties afstemmen, maar hierbij is het ook van belang om te kijken hoe de externe en interne coördinatie van de organisaties op elkaar aansluiten. Uiteindelijk moeten de acties door individuele personen ondernomen worden. Personen kunnen echter verschillende rollen vervullen zoals bijvoorbeeld EHBO en brand blussen. Daarom is ook een vorm van coördinatie tussen rollen nodig zodat duidelijk is wat er van een individu verwacht kan worden. Dit voorbeeld wordt gebruikt als leidraad voor het onderzoek naar de coördinatie van multi-agent systemen. Multi-agent systemen bestaan uit gestructureerde organisaties die het gedrag van agenten coördineren. In dit onderzoek ontwikkelen we theorie die beschrijft hoe de coördinatie tussen agenten onderling en tussen multi-agent systemen gemodelleerd wordt. Dit gebeurt op een zodanige manier dat we een nieuwe organisatie kunnen definiëren die een aantal bestaande organisaties en/of agenten (zoals de rampenbestrijding bestaat uit de combinatie van politie, brandweer en ziekenhuizen) coördineert. De theorie zal worden gefundeerd in software constructie principes en zal gebruik maken van 3APL als basis voor de beschrijving en implementatie van de agenten en REO als basis voor de coördinatie taal. Dit maakt het mogelijk om de ontwikkelde theorie ook daadwerkelijk te implementeren en testen.

Output

Thesis

 • N.A.M. Tinnemeier(2011): Organizing agent organizations , UTRECHT  November 7, 2011
 • N. Tinnemeier(2011): Organizaing Agent Organizations  February 7, 2011
 • L. Astefanoaei(2011): An executable theory of multi-agent systems refinement , LEIDEN  January 19, 2011

Chapter in book

 • J.J.Ch. Meyer, M.M. Dastani, N.A.M. Tinnemeier(2009): Multi-Agent Systems: Semantics and Dynamics of Organizational Models
 • B. Riemsdijk, L. Astefanoaei, F. de Boer, M.M. Dastani, K. Hindriks, J.J.Ch. Meyer(2010): Specification and Verification of Multi-agent Systems , USA
 • F. De Boer, L. Astefanoaei, J.J.Ch. Meyer, M.M. Dastani, K. Hindriks(2010): Specification and Verification of Multi-agent Systems , USA

Scientific article

 • L. Astefanoaei, F.S. de Boer(2008): Model-checking agent refinement International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2008) ISSN: 978-0-9817381-1.
 • J.J.Ch. Meyer, F.S. de Boer, M.M. Dastani, L. Astefanoaei(2008): A Verification Framework for Normative Multi-Agent Systems In the proceedings of The 11th Pacific Rim International Conference on Multi-Agents (PRIMA 2008), Springer
 • L. Astefanoaei, F. Arbab, M.M. Dastani, J.J.Ch. Meyer, N.A.M. Tinnemeier, F.S. de Boer(2008): Reo Connectors as Coordination Artifacts in 2APL Systems In the proceedings of The 11th Pacific Rim International Conference on Multi-Agents (PRIMA 2008), Springer
 • N.A.M. Tinnemeier, J.J.Ch. Meyer, D. Grossi, M.M. Dastani(2008): Normative Multi-Agent Programs and Their Logics Proceedings of the Workshop on Knowledge Representation for Agents and Multi-Agent Systems (KRAMAS'08)
 • M.M. Dastani, N.A.M. Tinnemeier, J.J.Ch. Meyer(2008): Orwell's Nightmare for Agents? Programming Multi-Agent Organisations Proceedings of the workshop on Programming Multi-Agent Systems (ProMAS'08), Springer
 • L. Astefanoaei, F. de Boer, M. Dastani(2009): The Refinement of Choreographed Multi-Agent Systems Proceedings of DALT 2009
 • J.J. Meyer, N. Tinnemeier, M. Dastani(2009): Roles and Norms for Programming Agent Organizations Proceedings of AAMAS 2009
 • M. Dastani, F. de Boer, L. Astefanoaei(2009): Rewriting Agent Societies Strategically Proceedings of Intelligent Agent Technology
 • F. de Boer, M. Dastani, L. Astefanoaei(2009): On Coordination, Autonomy and Time Proceedings of AAMAS 2009
 • J.J. Meyer, M. Dastani, F. de Boer, L. Astefanoaei(2009): On the Semantics and Verification of Normative Multi-Agent Systems Journal of Universal Computer Science
 • M. Dastani, N. Tinnemeier, J.J. Meyer(2009): Roles and Norms for Programming Agent Organizations Proceedings of AAMAS 2009
 • J.J. Meyer, N. Tinnemeier, M. Dastani(2009): Programming Normative Artifacts with Declarative Obligations and Prohibitions Proceedings of Intelligent Agent Technology (IAT)
 • F. Arbab, F. de Boer, J. Rutten, S. Meng, B. Aichernig, L. Astefanoaei(2010): Connectors as Designs: Modelling, Refinement and Test Case Generation Science of Computer Programming

Professional publication

 • F. Arbab, M.M. Dastani, L. Astefanoaei, F.S. de Boer, N.A.M. Tinnemeier, J.J.Ch. Meyer(2008): Different agent scenarios (wrt to different coordination mechanisms) prototyped in Maude, a rewriting logic software
 • L. Astefanoaei(2009): Testing BUpL Agents
 • L. Astefanoaei(2009): Choreographies for BUpL
 • L. Astefanoaei(2009): Coordinating MAS with Reo
 • L. Astefanoaei(2009): Fault-based Test Case Generation for Component Connectors

Details

Project number

612.066.516

Main applicant

Dr. M.M. Dastani

Affiliated with

Universiteit Utrecht, Faculteit Bètawetenschappen, Departement Informatica

Team members

Dr. L. Astefanoaei, Dr. N.A.M. Tinnemeier

Duration

01/11/2006 to 30/04/2011