Naar een roadmap voor 21st century skills op school en in het fablab

Summary

Het onderwijs erkent het belang van de ‘21st century skills’ – denk daarbij aan technische vaardigheden, creatief denken, en sociale vaardigheden. Om deze skills in combinatie te leren, beoefenen en ontwikkelen maken scholen vaak gebruik van fablabs, die in toenemende mate een onderdeel uitmaken van het aanbod van openbare bibliotheken.
De crux van het koppelen van onderwijs in 21st century skills aan fablabs bij bibliotheken zit hem vooral in het ontwikkelen en afstemmen van activiteiten en programma’s in het onderwijs aan de vraagkant en bij de bibliotheek aan de aanbodkant. Belangrijk daarbij is dat de activiteiten op school en bij de bibliotheek goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Dit onderzoek richt zich op het inventariseren van de mogelijkheden en kansen om de behoefte vanuit het onderwijs aan het aanbod van de bibliotheken te verbinden.
Hoe kunnen (basis)scholen en bibliotheken het bezoek van schoolklassen aan een fablab zo voorbereiden en vormgeven dat het een (blijvende, structurele) bijdrage levert aan de ontwikkeling van 21st century skills van de leerlingen?
Beoogde resultaten van het onderzoek en doorwerking:
1. In kaart brengen hoe tegenwoordig basisscholen voor de ontwikkeling van 21st century skills bij leerlingen gebruik maken van fablabs bij Nederlandse bibliotheken (programma’s, activiteiten)
2. In kaart brengen hoe de vraag van basisscholen voor de ontwikkeling van 21st century skills en het aanbod van fablabs bij bibliotheken nog intensiever verweven kan worden (intenties, plannen)
3. Aanduiden waar kennis en informatie omtrent het gebruik van fablabs bij bibliotheken voor de ontwikkeling van 21st century skills lijkt te ontbreken, welke kennis/informatie elders te vinden is en welke kennis/informatie nog te ontwikkelen dient te worden
De uitkomsten van het onderzoek worden in een roadmap samengevat voor het leren van 21st century skills door makeronderwijs in het basisonderwijs en in fablabs bij bibliotheken.

Details

Project number

KIEM.21V01.037

Main applicant

E.S. Doebar-Asmoredjo

Affiliated with

Hogeschool Rotterdam - Rotterdam University of Applied Sciences, College van Bestuur

Duration

01/11/2017 to 21/12/2018