PErforming artists and Athletes Research Lab (PEARL)

Summary

Codarts wil met deze SPRONG-aanvraag het PErforming artist and Athlete Research Lab (PEARL) oprichten. PEARL is het nationale onderzoekscentrum dat zich richt op de gezondheid en vitaliteit van podiumkunstenaars (dansers, musici en circusartiesten) en sporters. Doel van PEARL is om bij podiumkunstenaars en sporters enerzijds gezondheidsklachten te voorkomen en anderzijds de gezondheid te optimaliseren, zodat zij in staat zijn om tot excellente prestaties te komen. PEARL bestaat uit acht fieldlabs. Dit zijn fysieke locaties in ‘het veld’ met unieke test- en meetfaciliteiten waar podiumkunstenaars, sporters, maar ook (revaliderende) patiënten ter plekke onderzocht en geadviseerd worden. Deze fieldlabs verzamelen onder leiding van onderzoekers gegevens over de gezondheid van podiumkunstenaars en sporters. De gegevens worden opgeslagen in een datawarehouse, geanalyseerd en op begrijpelijke wijze teruggekoppeld naar podiumkunstenaars, sporters en hun begeleiders.

PEARL vormt de (tot nog toe ontbrekende) verbindende schakel tussen podiumkunsten, sport, zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Dankzij de interdisciplinaire programmatische aanpak en visie kan PEARL inspelen op de doelstellingen en behoeften van alle betrokken partijen en deze effectief bedienen. PEARL brengt bewegingswetenschappers, fysiotherapeuten, sportartsen, ICT’ers, MKB’ers en data scientists samen. Zij kunnen gezamenlijk op basis van de data podiumkunstenaars, sporters en hun begeleiders trainingsprogramma’s op maat aanbieden. Dankzij deze unieke krachtenbundeling is het met PEARL mogelijk wetenschappelijk gefundeerd beleid te maken om de gezondheid van podiumkunstenaars en sporters te optimaliseren. Hierdoor zal PEARL in Nederland een grote bijdrage leveren aan betere topsport- en podiumprestaties en aan het reduceren van blessures. Wat het buitenland betreft: het is de bedoeling dat PEARL uiteindelijk zal uitgroeien tot een, internationaal toonaangevend, Advanced Research Center.

De volgende organisaties zijn bij PEARL betrokken:
- Kennisinstellingen: Codarts Rotterdam, ErasmusMC, VUmc, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL)
- Podiumkunsten: Het Nationaal Ballet, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Circusstad Rotterdam en het Nationaal Centrum Performing Arts (NCPA)
- Sport: Rotterdam Topsport
- Zorg: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)
- MKB: Johan Sports, Sportgeneeskunde Rotterdam

Details

Project number

SPR.VG01.007

Main applicant

Dr. J.H. Stubbe

Affiliated with

Codarts Hogeschool voor de Kunsten, College van Bestuur

Duration

01/01/2018 to 31/12/2025