HisVis: Historische Fotocollecties Verkennen met Computationele Beeldherkenning

Summary

Archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen hebben de afgelopen jaren grote delen van hun collecties gedigitaliseerd. Deze dataset zijn virtuele goudmijnen voor onderzoekers en het bredere publiek. Digitale historici maken gebruik van deze big data collecties om cultuurhistorische verschijnselen op grote schaal te onderzoeken. De nadruk in deze analyses ligt op de tekstuele bronnen met als gevolg dat grote delen van deze digitale collecties buiten beschouwing worden gelaten, namelijk de talloze afbeeldingen.

Recente ontwikkelingen in Computer Vision hebben de computationele analyse van afbeeldingen op grote schaal mogelijk gemaakt. We zien dit bijvoorbeeld toegepast in zelfrijdende auto’s bij het herkennen van voetgangers. Computer Vision algoritmes bieden enorme mogelijkheden voor het doorzoeken van grote collecties historische fotomateriaal. Echter, bestaande algoritmes zijn getraind op modern fotomateriaal en presteren daarom minder goed op historisch materiaal.

In samenwerking met digitaliseringpartner Picturae en het Noord-Holland Archief richt dit project zich op het aanpassen van bestaande algoritmes op historisch fotomateriaal. Centraal hierbij is de vraag hoe Computer Vision het doorzoeken van archieven voor de individuele gebruikers kan versterken. We richten ons hiervoor op de fotocollectie van Fotopersbureau De Boer, bestaande uit maar liefst twee miljoen fotonegatieven uit de periode 1945-2004. Foto’s vormen een onmisbaar onderdeel van het visueel geheugen en spelen een belangrijke rol in het proces van (collectieve) identiteitsvorming. De collectie De Boer geeft een inkijkje in het Nederlandse fotografisch geheugen maar bovenal in de regionale identiteit van het Kennemerland. Nieuwe manieren van zoeken naar personen, locaties en objecten kunnen de persoonlijke verbinding met de regionale identiteit versterken.

Details

Project number

KI.18.034

Main applicant

Dr. M.J.H.F. Wevers

Affiliated with

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Humanities Cluster

Duration

01/01/2020 to 01/07/2020