Bifunctional Metal Complex Binding to DNA: Medicinal Aspects

Summary

In dit voorstel wordt een onderzoeksplan beschreven naar bifunctionele metaalcomplexen en hun interacties met DNA en andere cellulaire componenten.
Het onderzoek wordt verwacht bij te dragen tot de ontwikkeling van nieuwe cytostatica, beter begrip van de werking ervan, alsmede de optredende bijwerkingen van zulke verbindingen. Ook verdieping van inzicht in metaalion-biopolymeerinteracties is een belangrijk nevendoel van dit project.
In 3 hoofdlijnen zal het onderzoek worden uitgevoerd, te weten:
1. Ontwerp en synthese van nieuwe metaalverbindingen met een potentie om aan DNA te binden, met speciale aandacht voor bifunctionaliteit.
2. Transport naar en in cellen van zulke verbindingen; dit zal worden gevolgd met behulp van fluorescentielabeling.
3. Structuuronderzoek van de gevormde DNA-adducten m.b.v. XRD en NMR, voor beter begrip van structuur-activiteitsrelaties.

Output

Thesis

  • E. Pantoja Lopez(2005): Differences Between Asymmetric cis and trans Platinum Complexes , LEIDEN  October 18, 2005
  • A. Garza-Ortiz(2008): Design, synthesis, characterization and biological studies of ruthenium an gold compounds with anticancer properties , Leiden  November 25, 2008
  • P. Marqués Gallego(2009): New fluorescent platinum (II) complexes containing anthracene derivatives as a carrier ligand , LEIDEN  September 17, 2009

Scientific article

  • E. Pantoja Lopez(2006): Three new asymmetric trans-amine(azole)dichloridoplatinum complexes that overcome cisplatin resistance and their reactions with 5'-GMP J. Inorg, Biochem. pp. 1955 - 1964
  • E. Pantoja Lopez(2006): In vitro antitumor activity and interaction with DNA model bases of cis-[PtCl2(iPram)(azole)] complexes and comparison with their trans analogues Inorg. Chim. Acta pp. 4335 - 4342
  • J. Reedijk, P. Marques-Gallego(2010): Unprecedented water addition to the alfa-beta-unstaurated enone bond, meditated by the combination of carbonate and platinum(II) Chemistry, a European Journal pp. 12860 - 12864
  • C Backendorff, JF Burke, J Reedijk, P. Marques-Gallego, H den Dulk, J Brouwer(2010): Accurate non-invasive image-based cytotoxicity assays for cultured cells BMC Biotechnology doi:10.1186/1472-6750-10-43

Details

Project number

700.53.310

Main applicant

Prof. dr. J. Reedijk

Affiliated with

Universiteit Leiden, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Gorlaeus Laboratorium

Team members

Dr. N. Aliaga Alcalde, Dr. G.J.T. Cooper, Mw. A. Garza-Ortiz MSc, Dr. P. Marqués Gallego, Dr. E. Pantoja Lopez

Duration

01/08/2004 to 14/09/2009