Sleutelmomenten jonge kind: wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs?

Summary

Dit project bevat drie deelstudies die samen antwoord moeten geven op de vraag: Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Het doel is om nieuwe inzichten te bieden in wat wel en niet werkzaam is in deze sleutelperiode in de ontwikkeling van jonge doelgroepkinderen.
In deelstudie 1 wordt met behulp van data en instrumenten uit het pre-COOL project de kwaliteit van het aanbod in integrale kindcentra onderzocht en vergeleken met de kwaliteit in voorschoolse instellingen, zoals onderzocht in pre-COOL.
In deelstudie 2 onderzoeken we het effect van de kwaliteit van het kleuteronderwijs op doelgroepkinderen, vergeleken met niet-doelgroepkinderen. Een belangrijke vraag hierbij is of, net zoals eerder gevonden is voor de voorschoolse periode, een concentratie van doelgroepleerlingen samenhangt met meer educatieve kwaliteit.
Deelstudie 3 gaat over kleuterbouwverlenging. Om ontwikkelingsverschillen tussen jonge kinderen te hanteren passen veel scholen dit toe. Omdat kleuterbouwverlenging, net als alle andere vormen van zittenblijven, een kostbare maatregel is, is het beleid er op gericht om kleuterbouwverlenging zoveel mogelijk te beperken. Over de voors en tegens van kleuterbouwverlening in het licht van voorkomen van achterstanden, en over eventuele differentiële effecten daarbij, is echter nog weinig bekend. In deelstudie 3 onderzoeken we dit.

Output

Book or monography

Details

Project number

405-16-403

Main applicant

Drs. A.M. Veen

Affiliated with

Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Duration

01/12/2016 to 30/06/2019