Ontwerp van organisatorische inbedding van zelf management van chronische ziekten met ondersteuning van eHealth

Summary

Binnen het nieuw op te zetten project 'Ontwerp van organisatorische inbedding van zelf management van chronische ziekten met ondersteuning van eHealth' bundelen Waag Society (drs. Sabine E. Wildevuur, Hoofd van Waag Society’s Creative Care Lab en PhD-onderzoeker) en TU Delft-IO (dr.ir. Lianne W.L. Simonse, Universitair onderzoeker aan de TU-Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen en co-lead van het Smart Care lab) onderzoek in de creatieve sector op de gebieden van life sciences & health.

De kenniscreatie in dit project heeft als doel om zorgmodellen te ontwerpen voor de inbedding van zelf management ondersteunt met informatie en communicatie technologie (ICT) bedoeld om samen met zorgverleners persoonsgericht management van chronische aandoeningen te realiseren. Het gaat hier specifiek om eHealth toepassingen, waarbij internet- en mobiele communicatie-technologieën specifiek worden toegesneden op persoonsgestuurde zorgdiensten.

Met de KIEM-subsidie bouwen we aan een onderzoeksprogramma van cross-over samenwerkingen, die een bijdrage leveren aan de implementatie van persoonsgerichte zorgtoepassingen op het gebied van de maatschappelijke uitdaging, van langer gezonder leven. Dit doen we door netwerken en programma-ontwikkelen waarbij we een netwerkbijeenkomst organiseren. We beogen hiermee de samenwerking tussen TU Delft IO en Waag Society te verdiepen en uit te breiden met een voorstel voor PhD-projecten over zorgmodellen waarin ook zorginstellingen, zorgverzekeraars, creatieve en innovatieve MKB’ers en ICT product-service-system partijen zijn betrokken. Zodoende breiden we uit naar een Nederlands consortium met de ambitie om voor te bereiden op de o.a. op handen zijnde H2020-calls in het themaveld van ‘Personalised and Integrated care’.'

Details

Project number

314-98-130

Main applicant

Dr. ir. L.W.L. Simonse

Affiliated with

Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen, Product Innovatie Management (PIM)

Duration

08/03/2018 to 08/03/2019