Port State Control: Minder aanhoudingen Nederlandse Schepen

Summary

Het project "Port State Control" was aangevraagd om onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak wan het grote aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen in buitenlandse havens. Doel van het onderzoek was om belangrijke oorzaken daarvan boven water te krijgen en oplossingen daarvoor te onderzoeken en bedenken.
Schepen worden door PSC gecontroleerd, waarbij er wordt gekeken of ze voldoen aan
de internationale wet- en regelgeving, met name de veiligheid aan boord. Reders en bemanning zijn verantwoordelijk voor een veilige uitvoer van de taken aan boord. Indien er tekortkomingen worden geconstateerd, mag een PSC-autoriteit een schip aanhouden.

Uit de onderzoeken naar de oorzaken blijk onder andere:
- Nalatigheid bemanning bij controles installaties door werkdruk en repetitief werk, kennis niet beschikbaar.
- Nalatigheid rederij; besparen op onderhoudskosten.
- Het aantal en de kwaliteit van de bemanning aan boord van Nederlandse schepen.
- Nalatigheid eindconsument; logistiek proces dient zo goedkoop mogelijk te zijn vanwege lage prijs. Consequentie: minder investeringen in bemanningen en scheepsonderhoud.

Het project doet daarom de volgende aanbevelingen:
Om bemanningen aan boord zo goed mogelijk voor te bereiden op PSC-inspecties is kennisvalorisatie erg belangrijk. De laatste informatie dient beschikbaar te zijn. Rederij is daar werantwoordelijk voor. De betrokkenheid van de reder is belangrijk bij het motiveren van de bemanning. Daarbij is scheepsfamiliarisatie cruciaal. Net zoals het verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. de scheepsveiligheid.
Een tastbaar eindproduct van het project is de Port State Contol app. De app is een digitale omgeving die laat zien hoe situaties wel of niet horen te zijn. Met deze app worden bemanningsleden bekend gemaakt met het schip waar ze op komen te varen.
Innovaties als Virtual Reality en distance learning zou de essentiƫle verbeterslag gemaakt kunnen !Worden. Met inzet van digitale hulpmiddelen kan de familiarisatie van nieuwe bemanningsleden werbeterd worden zodat zij beter zijn voorbereid op de taak aan boord.

Details

Project number

TOP.UP04.012

Main applicant

J. Splinter

Affiliated with

NHL Stenden Hogeschool, College van Bestuur

Duration

15/02/2018 to 31/01/2019