Schokkende Ontdekkingen

Summary

Dit project richt zich op het vaststellen van de state-of-the-art en in het verlengde hiervan een roadmap voor het formuleren van verder onderzoek naar het waarderen, behouden, conserveren en duurzaam renoveren van gebouwen waarin architectonische geprefabriceerde betoncomponenten een belangrijke conceptuele en materiële rol spelen.
De vraag naar dit onderzoek komt voort uit de dagelijkse ontwerp- en uitvoeringspraktijk. In de restauratie- en renovatiepraktijk is behoud, conservering of vervanging van geprefabriceerde architectonische betonelementen steeds vaker aan de orde. Echter de materiaalkennis, de architectuur waarin het is toegepast, de symptomen van veroudering en daardoor de mogelijkheden voor restauratie en renovatie is nog onvoldoende onderzocht. Concrete vragen die zich aandienen hebben bijvoorbeeld betrekking op de gebruikte productietechniek, de betonsamenstelling en mogelijkheden voor technisch en esthetisch herstel. Met behulp van ontwerp- en uitvoeringsmethoden uit de klassieke restauratiepraktijk en constructieve herstelmethoden voor beton worden zo goed mogelijk beredeneerde keuzes gemaakt, maar deze blijken niet altijd te voldoen.
TU Delft, en meer in het bijzonder de onderzoeksgroep Design & History wil een leidende rol nemen in dit proces, omdat zij de benodigde expertise heeft op het gebied van de architectuurgeschiedenis, bouwmaterialen en bouwtechnieken, de renovatie van moderne gebouwen en conserveringstechnieken voor behoud. Belangrijke aanleiding voor dit initiatief – naast de vragen uit de praktijk - is het betontechnologisch archief van het toonaangevende Nederlandse bedrijf Schokbeton dat vanaf 1931, maar vooral vanaf de Tweede Wereldoorlog een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van geprefabriceerde betonelementen voor internationale architectonische toepassing. Dit archief is bij de onderzoeksgroep in beheer.

Details

Project number

314-98-126

Main applicant

Dr. ir. W.J. Quist

Affiliated with

Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, Architectural Engineering and Technology

Duration

02/04/2018 to 28/02/2019