Bevorderen van zelfregulatie bij de toepassing van vakspecifieke vaardigheden in onderzoeksopdrachten over (historisch-)maatschappelijke verschijnselen

Summary

In de mens- en maatschappijvakken werken veel docenten met open, authentieke opdrachten. Zij willen daarmee betekenisvol onderwijs realiseren en bijdragen aan de ontwikkeling van vakspecifieke en zelfregulerende vaardigheden. Deze vaardigheden in samenhang met elkaar onderwijzen is echter een grote uitdaging. De docent moet kunnen uitleggen wat een vaardigheid inhoudt, waarom deze belangrijk is en welke beheersingsniveaus er zijn. Daarnaast zijn stappenplannen en zelfevaluatie-instrumenten nodig.
We ontwikkelen volgens een iteratief proces didactische hulpmiddelen om leerlingen te ondersteunen bij het leren toepassen van de volgende vaardigheden: a) formuleren van onderzoeksvragen b) maatschappelijke problemen analyseren met vakspecifieke begrippen c) historische ontwikkelingen beschrijven en verklaren d) verschillende perspectieven verkennen.
Voor elke vaardigheid formuleren we drie beheersingsniveaus; ontwikkelen we een animatiefilmpje dat leerlingen informeert over de relevantie en inhoud van de vaardigheid; een scaffold voor het toepassen van de vaardigheid en een zelfevaluatie-instrument.
De eerste ontwerpen worden voorgelegd aan focusgroepen (experts en leerlingen). Na een eerste pilot (twee klassen per vaardigheid) worden de producten bijgesteld en in een tweede pilot door andere docenten uitgetest (twee klassen per vaardigheid). Met vragenlijsten, interviews, observaties en inhoudsanalyse van zelfevaluaties, wordt gekeken naar de leeropbrengsten (self-efficacy, kwaliteit zelfevaluaties) en ervaren begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en bruikbaarheid.

Details

Project number

40.5.18500.018

Main applicant

Prof. dr. C.A.M. van Boxtel

Affiliated with

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Amsterdam School for Culture and History (ASCH)

Duration

01/09/2018 to 01/03/2020