Praktijkgericht ICT Onderzoek

Summary

Dit project betreft de aanvraag voor financiering van het platform Praktijkgericht ICT Onderzoek. Dit platform wil komen tot de verbinding van de kennispartners op het gebied van praktijkgericht ICT onderzoek. Dit leidt tot betere samenwerking tussen lectoren en onderwijs, bedrijven (en met name MKB, cira 80% van het beroepenveld) en tussen lectoren en universiteiten. Het platform zorgt voor operationalisering van de in 2018 gepresenteerde agenda voor Praktijkgericht ICT Onderzoek, gezamenlijke projectontwikkeling, het opzetten van een projectorganisatie, bijeenkomsten van thematische werkgroepen en algemene platformbijeenkomsten. Het voorstel schetst de beooge doelen en resultaten, het open karakter van het platform, de organisatie en de planning van het project.

Details

Project number

PLTFM.02.001

Main applicant

L.K.M. Born

Affiliated with

Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Business en Economie - Locatie Wibauthuis

Duration

01/09/2019 to 31/12/2020