Van wie is het Wilhelmus? Een getest ontwerp voor een mini-documentaire voor middelbare scholieren over het Wilhelmus als nationaal symbool.

Summary

Dit project beoogt duurzame expertise-ontwikkeling tussen de Universiteit Utrecht/Antwerpen, de Stichting Leerplan Ontwikkeling en het Meertens Instituut als kennisinstellingen en Dyzlofilm. We zoeken innovatie in valorisatie door een ontwerp te maken én testen voor een mini-documentaire over wetenschappelijk onderzoek naar het auteurschap van het "Wilhelmus".

Het ontwerp van de mini-documentaire moet zodanig zijn dat het middelbare scholieren engageert met het "Wilhelmus” als vitaal Nederlands erfgoed. In politieke discussies speelt het "Wilhelmus" momenteel een grote rol: het is symbool van voor jongeren verplichte kennis over de Nederlandse natie. Het ontwerp van de mini-documentaire moet inzichtelijk maken dat 1) wetenschap steeds nieuwe kennis produceert en toetst, en 2) nationalisme al eeuwenlang een weerbarstiger iets is.

Het ontwerp maken we in een workshop waarin we recente, middels state-of-the-art computationele technieken verworven inzichten over de auteur van het "Wilhelmus" aan een stresstest onderwerpen. Een interdisciplinaire groep van computerlinguïsten, (kerk)historici, letterkundigen verbindt hun data, en toetst de hypothese dat de Vlaamse predikant Datheen de auteur van het ‘Wilhelmus’ was. Als dat klopt, schreef een Vlaming het Nederlandse volkslied, nabij de Duitse stad Heidelberg, op een Franse melodie. Dit is voer voor discussies over burgerschap in de klas. Dyzlofilm, SLO en docenten dragen aan het ontwerp bij door te onderzoeken hoe wetenschappelijke waarheidsvinding te verbeelden en klassikale discussies over nationalisme te voeden met creatief mediagebruik.

Vervolgens testen we het ontwerp, en vergroten zodoende als samenwerkingspartners onze expertise over innovatieve valorisatie, om die in de toekomst nog verder uit te bouwen.

Output

Publications for the general public

  • E Stronks, W. van Tongeren(2018): How to Wilhelmus?

Details

Project number

314-98-120

Main applicant

Prof. dr. E. Stronks

Affiliated with

Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON)

Duration

31/03/2018 to 27/11/2018